:: Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych ::Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 113 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Autor Wiadomość
 Temat postu: Re: koleżeński bank pytań-annaBarbara
PostWysłany: 20 Gru 2014 21:43 
Offline

Dołączenie: 08 Mar 2009 18:35
Posty: 132
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 210910 jesien 2010
Zadanie 1.
Wysoka liczba leukocytów w moczu występuje w:
A. moczówce prostej,
B. zespole nerczycowym,
C. zakażeniu układu moczowego,
D. skąpomoczu.
Zadanie 2.
O hipocalcemii mówimy, jeżeli stężenie wapnia całkowitego w surowicy wynosi
poniżej:
A. 3 mmol/l ,
B. 2,5 mmol/l ,
C. 2 mmol/l ,
D. 1,8 mmol/l .
Zadanie 3.
Jeżeli zaobserwuje się opór w trakcie podawania płynów drogą portu naczyniowego,
to należy:
A. skorygować położenie igły, 0,9% roztworem NaCl sprawdzić czy przepływ
jest swobodny,
B. zmienić miejsce portu naczyniowego,
C. zaaspirować strzykawką zawartość portu, aby usunąć skrzep,
D. odpowietrzyć opakowanie z płynem infuzyjnym (w przypadku butelki ) .
Zadanie 4.
Ból nocyceptywny:
A. powstaje w wyniku drażnienia i aktywacji zakończeń czuciowych,
B. wiąże się z dysfunkcją układu nerwowego,
C. pochodzi z receptorów bólowych w skórze,
D. występuje bez przyczyn somatycznych.
Zadanie 5.
Zdrowy, donoszony 8-dniowy noworodek karmiony jest naturalnie. W ciągu pierwszego tygodnia życia stracił prawie 10% urodzeniowej masy ciała. Jak określamy taki stan:
A. odwodnienie średniego stopnia,
B. odwodnienie ciężkiego stopnia,
C. odwodnienie,
D. fizjologiczny ubytek masy ciała.

Zadanie 6.
Tężyczka jest zespołem objawów:
A. nadpobudliwości nerwowej,
B. nadpobudliwości układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego,
C. nadpobudliwości mięśniowej,
D. apatii i senności.
Zadanie 7.
Co to są retikulocyty?
A. niedojrzałe trombocyty,
B. j ądrzaste krwinki czerwone,
C. niedojrzałe leukocyty,
D. młode erytrocyty.
Zadanie 8.
4-letni chłopiec został przyjęty do oddziału z obturacyjnym zapaleniem oskrzeli .
Dziecko ma zleconą Teophilinę. Ze względu na jakie działanie farmakologiczne leku zlecono jego podawanie?
A. mukolityczne,
B. rozszerzające oskrzela,
C. rozszerzające naczynia wieńcowe,
D. rozszerzające naczynia mózgowe.
Zadanie 9.
Roztwór izotoniczny płynu to taki, w którym ciśnienie:
A. osmotyczne jest równoważne ciśnieniu krwi,
B. osmotyczne jest wyższe od ciśnienia krwi,
C. osmotyczne jest niższe od ciśnienia krwi,
D. ci śnienie krwi wzrasta wraz z podawaniem płynu.
Zadanie 10.
Zakażenia szpitalne to takie zakażenia, które rozwijaj ą się u dziecka w okresie:
A. 1 – szej doby od przyjęcia do szpitala,
B. 2 – giej doby od przyjęcia do szpitala,
C. 48 – 72 godz. od przyjęcia do szpitala,
D. 7 dni od przyjęcia do szpitala.
Zadanie 11.
Który z jonów powinien być suplementowany przy podawaniu glikokortykosteroidów?
A. potas,
B. sód,
C. magnez, D. cynk.
Zadanie 12.
Dziecko 7,5 miesięczne korzysta głównie z chwytu:
A. dłoniowo-prostego,
B. nożycowego,
C. pęsetkowego,
D. nakrywkowego.
Zadanie 13.
Dodatni bilans płynów jest wówczas, gdy:
A. przeważa objętość płynów dostarczonych dojelitowo i pozajelitowo,
B. przeważa objętość płynów dostarczonych dojelitowo,
C. przeważa objętość płynów wydalanych,
D. objętość płynów wydalanych w ciągu kolejnych dni badania narasta.
Zadanie 14.
W którym roku zatwierdzono Konwencję Praw Dziecka?
A. 1936,
B. 1960,
C. 1990,
D. 1993.
Zadanie 15.
Obrzęki uogólnione występują przy:
A. obniżonym stężeniu albumin,
B. podwyższonym stężeniu gamma-globulin,
C. podwyższonym stężeniu albumin,
D. podwyższonym stężeniu IgA.
Zadanie 16.
Żółtaczka fizjologiczna w okresie noworodkowym jest spowodowana:
A. obniżoną sprawnością wątroby w zakresie przemiany hemoglobiny w
bilirubinę,
B. przerostem przewodu wątrobowego,
C. niedorozwojem przewodu wątrobowego,
D. niedorozwojem funkcji pęcherzyka żółciowego.
Zadanie 17.
Fizjologiczny ubytek masy ciała u noworodka można ograniczyć przez:
A. nawadnianie dożylne,
B. włączenie karmienia sztucznego,
C. unikanie przegrzewania,
D. prowadzenie bilansu płynów.


Zadanie 18.
Gorączka hektyczna jest to przedłużająca się wysoka gorączka:
A. z wysokimi wartościami po południu i spadkami w godzinach rannych,
B. trwająca całą dobę,
C. ze spadkiem w godzinach popołudniowych,
D. ze skokami w ciągu dnia.
Zadanie 19.
W chorobach układu oddechowego u dzieci, uzupełnieniem leczenia
farmakologicznego, a czasami jedynym postępowaniem terapeutycznym jest:
A. tlenoterapia,
B. rehabilitacja oddechowa,
C. wysokie ułożenie i odpowiedni mikroklimat,
D. usuwanie wydzieliny
Zadanie 20.
Zwiększony odsetek granulocytów kwasochłonnych może wskazywać na:
A. niedobory witaminowe,
B. stany niedożywienia,
C. stany alergiczne,
D. niedobór żelaza.
Zadanie 21.
Krem Emla zakłada się na 0,5 godz. przed planowanym zabiegiem założenia kaniuli ,w celu:
A. dezynfekcji miejsca wkłucia,
B. zmycia i zdezynfekowania miejsca wkłucia,
C. zmiękczenia tkanki skórnej ,
D. znieczulenia miejsca wkłucia.
Zadanie 22.
Na czym polega leczenie kwasicy oddechowej?
A. podaniu aminophiliny,
B. usprawnieniu wymiany gazowej ,
C. wyrównaniu zaburzeń wodno-elektrolitowych,
D. wyrównaniu zaburzeń metabolicznych.
Zadanie 23.
Późne następstwa pobytu dziecka w Domu Małego Dziecka to:
A. zaburzenia w życiu uczuciowym i społecznym,
B. niechęć do kontaktów z rówieśnikami ,
C. łatwe nawiązywanie przyjaźni,
D. prawidłowe przystosowanie społeczne.

Zadanie 24.
Akceleracja rozwoju to:
A. szybszy rozwój dzieci i młodzieży,
B. nieharmonijny rozwój dzieci i młodzieży,
C. powolniejszy rozwój dzieci i młodzieży,
D. przyspieszony rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci i młodzieży.
Zadanie 25.
Wskaźnik umieralności niemowląt na danym terenie wynosi 12, co oznacza:
A. 12 zgonów niemowląt na 1000 żywo urodzonych,
B. 12 zgonów niemowląt na 100 żywo urodzonych,
C. 12 zgonów niemowląt na 1000 urodzonych,
D. 12 zgonów niemowląt na 100 urodzonych.
Zadanie 26.
Samobójstwom u dzieci sprzyjają sytuacje wychowawcze, w których rodzice:
A. aktywnie uczestniczą w działaniach pozaszkolnych dzieci wspierając ich
dążenia do osiągania zadowolenia z siebie,
B. kształtuj ą u dzieci system wartości uniwersalnych i stopniowo wdrażają do
odpowiedzialności za życie,
C. rozliczaj ą dziecko z jego obowiązków, oczekuj ą respektowania
wcześniejszych zobowiązań i wzrostu odpowiedzialności,
D. rozbudzają wysokie aspiracje i jednocześnie przekonują dziecko o
niemożliwości zaspokojenia pragnień i celów.
Zadanie 27.
Niedostatki aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży przyczyniają się głównie
do:
A. nadciśnienia,
B. wad postawy, otyłości,
C. zmniejszenia odporności organizmu,
D. zwiększonego apetytu.
Zadanie 28.
Badanie bilansowe 4-latków wykonuje się w celu:
A. określenia gotowości szkolnej,
B. oceny rozwoju fizycznego i psychicznego,
C. oceny adaptacji przedszkolnej ,
D. oceny przebiegu dojrzewania płciowego.


Zadanie 29.
Fizjologiczne płaskostopie może istnieć do:
A. 2 roku życia,
B. 4 roku życia,
C. 6 roku życia,
D. 10 roku życia.
Zadanie 30.
Małżonkowie (rodzice dziecka) sprawują władzę rodzicielską od:
A. urodzenia się dziecka do pełnoletności,
B. urodzenia się dziecka do 16 roku życia,
C. zarejestrowania dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego do pełnoletności,
D. orzeczenia sądu rodzinnego do pełnoletności.
Zadanie 31.
Badanie ostrości słuchu przeprowadza się w następujących grupach wiekowych z
WYJĄTKIEM:
A. dzieci 4-letnich,
B. dzieci 6-letnich,
C. młodzieży 14-letniej ,
D. młodzieży 16-letniej .
Zadanie 32.
W karmieniu sztucznym niemowląt posiłki uzupełniające wprowadza się:
A. nie wcześniej niż w 5 miesiącu życia,
B. nie wcześniej niż w 6 miesiącu życia,
C. nie później niż w 8 miesiącu życia
D. nie później niż w 10 miesiącu życia.
Zadanie 33.
Szczepionka przeciwtężcowa, biorąc pod uwagę formę antygenu, zawiera:
A. zabite drobnoustroje,
B. zabite fragmenty drobnoustrojów,
C. żywe drobnoustroje,
D. produkty metabolizmu komórek.
Zadanie 34.
Kiedy pojawia się u dziecka pierwszy społeczny uśmiech?
A. w 1 roku życia,
B. w 2 miesiącu życia,
C. w 6 miesiąca życia,
D. w okresie noworodkowym.


Zadanie 35.
Mleko następne jest przeznaczone dla niemowląt od:
A. 2 miesiąca życia,
B. 3 miesiąca życia,
C. 4 miesiąca życia,
D. 7 miesiąca życia.
Zadanie 36.
W Polsce najczęściej występującymi wadami wrodzonymi u dzieci są wady:
A. układu nerwowego,
B. narządu ruchu,
C. serca,
D. układu moczowego i nerek.
Zadanie 37.
Oddawanie stolca raz na 3-4 dni u zdrowego niemowlęcia karmionego wyłącznie
piersią, bez dopajania może świadczyć o:
A. zaparciu,
B. braku pokarmu i głodzeniu dziecka,
C. dysfunkcji przewodu pokarmowego,
D. fizjologii.
Zadanie 38.
„Pokaż, co słyszysz” jest testem do badania słuchu u dzieci w:
A. 14 miesiącu życia,
B. 17 miesiącu życia,
C. 24 miesiącu życia,
D. 4 roku życia.
Zadanie 39.
Do wykrywania zaburzeń widzenia barw pielęgniarka powinna zastosować:
A. test Hirschberga,
B. badania za pomocą tablic widełkowych,
C. badanie za pomocą tablic Ishihary,
D. Cover test.
Zadanie 40.
Reakcję ruchową dziecka na hałas nazywamy odruchem:
A. Pawłowa,
B. Moro,
C. chwytnym,
D. tonicznym.

Zadanie 41.
W ciągu pierwszego roku życia obwód głowy niemowlęcia powiększa się o około:
A. 5 cm,
B. 6 cm,
C. 7 cm,
D. 12 cm.
Zadanie 42.
Podaj następstwo nierozpoznanej hypotyreozy:
A. niedożywienie,
B. upośledzenie umysłowe,
C. zaburzenia krzepnięcia,
D. zaburzenia trawienia i wchłaniania.
Zadanie 43.
Ciemię tylne (małe) zarasta u niemowlęcia:
A. około 7 dnia życia,
B. około 2 tygodnia życia,
C. do końca 4 tygodnia życia,
D. do 6 tygodnia życia.
Zadanie 44.
Głównym źródłem kalorii dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być:
A. produkty zbożowe,
B. mleko,
C. masło i oleje roślinne,
D. mięso i przetwory.
Zadanie 45.
Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy szczepionkami , a surowicami i
immunoglobulinami?
A. szczepionki służą do uodpornienia czynnego a surowice i immunoglobuliny
do biernego,
B. szczepionki służą do uodpornienia biernego a surowice i immunoglobuliny
do czynnego,
C. wszystkie wymienione służą do uodpornienia czynnego, różny jest jednak
czas działania (dla szczepionek dłuższy),
D. nie ma różnicy.
Zadanie 46.
W jakim wieku dziecko reaguje na bodziec akustyczny?
A. w 3 tygodniu życia,
B. w 4 tygodniu życia,
C. w 4 miesiącu życia, D. od urodzenia.
Zadanie 47.
Badanie symetrii klatki piersiowej i okolicy lędźwiowej podczas skłonu w przód
pozwala na wykrycie:
A. nadmiernej lordozy,
B. nadmiernej kifozy,
C. odstających łopatek,
D. bocznego skrzywienia kręgosłupa.
Zadanie 48.
Zapobieganie krzywicy to przykład profilaktyki :
A. nieswoistej,
B. swoistej,
C. drugorzędowej, wtórnej, D. trzeciorzędowej.
Zadanie 49.
W Polsce program obowiązujących szczepień ochronnych (Kalendarz Szczepień)
ustalany jest przez:
A. Ministerstwo Zdrowia,
B. Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
C. Instytut Matki i Dziecka,
D. Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zadanie 50.
Wstrząs anafilaktyczny spowodowany jest:
A. ciężką ogólnoustrojową reakcją antygen-przeciwciało,
B. zakażeniem bakteryjnym,
C. ostrą niewydolnością krążenia wskutek niedostatecznej sprawności serca
jako pompy,
D. ostrą niewydolnością krążenia w następstwie utraty krwi i osocza lub
odwodnienia.
Zadanie 51.
Przy poparzeniu przełyku i żołądka należy zastosować:
A. żywienie pozajelitowe,
B. dietę półpłynną, pokarmy chłodne,
C. żywienie przez jejunostomię,
D. żywienie doodbytnicze.
Zadanie 52.
W postępowaniu z dzieckiem, które poddano przeszczepowi nerki należy zachować szczególną troskę i warunki aseptyki ze względu na:
A. sam fakt, i ż pacjentem jest dziecko,
B. rodzaj wykonanego zabiegu,
C. zwiększone ryzyko infekcji , będące wynikiem uzupełniającego leczenia
farmakologicznego,
D. rodzaj przeszczepianego narządu.
Zadanie 53.
Jakie powinny być prawidłowe stężenia białka w surowicy krwi u dziecka w wieku 18 miesięcy?
A. 20 – 30 g/l,
B. 30 – 60 g/l,
C. 60 – 80 g/l,
D. powyżej 80 g/l.
Zadanie 54.
Dziewczynka 10-letnia przyjęta na ostrym dyżurze z utratą przytomności. U dziecka występuje odwodnienie, tachykardia, ciśnienie skurczowe krwi poniżej 80 mmHg, zapach acetonu z ust, oddech Kussmaula. Powyższy zespół objawów nasuwa podejrzenie:
A. hipoglikemii i hiperkaliemii ,
B. kwasicy ketonowej,
C. śpiączki nieznanego pochodzenia,
D. wstrząsu kardiogennego.
Zadanie 55.
W celu stwierdzenia niedrożności jelit u noworodka należy wykonać:
A. badanie rentgenowskie klatki piersiowej i brzucha w pozycji wiszącej,
B. badanie rentgenowskie przewodu pokarmowego w pozycji leżącej,
C. biopsję ssącą jel i ta,
D. f iberoendoskopię.
Zadanie 56.
Zasadniczym następstwem nieleczenia lub późnego zdiagnozowania wrodzonej
niedrożności dróg żółciowych jest:
A. posocznica,
B. marskość wątroby,
C. niewydolność nerek,
D. anemia.
Zadanie 57.
Głównym wyznacznikiem ostrej niewydolności nerek jest:
A. hiperalbuminemia,
B. wysokie stężenie mocznika i kreatyniny,
C. hiperkalcemia i hipernatremia,
D. hypokaliemia i hypofosfatemia.
Zadanie 58.
W sercowym mechanizmie powstawania sinicy centralnej przyczyną jest przeciek:
A. prawo-lewy, wzrost poziomu methemoglobiny,
B. prawo-lewy, wzrost poziomu hemoglobiny,
C. lewo-prawy, wzrost poziomu hemoglobiny,
D. lewo-prawy, zwiększenie liczby erytrocytów.
Zadanie 59.
U 3 tyg. noworodka rozpoznano martwicze wrzodziejące zapalenie jelit
(Enterocolitis necroticans, NEC) . Dziecko wymagało interwencji chirurgicznej;
resekowano rozległy odcinek jelita cienkiego. Założono przetokę dwulufową. Zabieg i znieczulenie przebiegło bez powikłań. Bezpośrednio po zabiegu w postępowaniu żywieniowym zalecamy:
A. karmienie piersią,
B. pojenie 5% glukozą,
C. całkowite odżywianie pozajelitowe (TPN) ,
D. wlew dożylny roztworu 10% glukozy i soli fizjologicznej w stosunku 2:1.
Zadanie 60.
W jakim czasie (maksymalnie) po porodzie powinno nastąpić oddanie smółki?
A. 12 godzin,
B. 24 godziny,
C. 36 godzin,
D. 48 godzin.
Zadanie 61.
U 6-letniego chłopca wystąpił silny ból , obrzęk jądra, nudności i wymioty. Objawy te sugerują:
A. zapalenie wyrostka robaczkowego,
B. zapalenie jądra,
C. skręt j ądra,
D. zapalenie otrzewnej.
Zadanie 62.
U noworodka w 3 dobie życia, urodzonego siłami natury, bez powikłań, utrzymuje
się twardy, dobrze napięty guz w okolicy ciemieniowej prawej, nieprzekraczający
linii szwów. Skóra miejscowo jest niezmieniona. Dziecko jest w stanie ogólnym
dobrym. Opisywana zmiana jest najprawdopodobniej :
A. przedgłowiem,
B. krwiakiem podokostnowym,
C. ropniem,
D. krwiakiem pod czepcem ścięgnistym.

Zadanie 63.
Jednym z podstawowych objawów występujących podczas zapalenia krtani u dziecka jest tzw. duszność krtaniowa charakteryzująca się:
A. wdechowym świstem krtaniowym i wydłużeniem fazy wdechu,
B. wydechowym świstem krtaniowym i wydłużeniem fazy wdechu,
C. wdechowym świstem krtaniowym i wydłużeniem fazy wydechu,
D. wydechowym świstem krtaniowym i wydłużeniem fazy wydechu.
Zadanie 64.
Dziecko, u którego występują napady MAS w pierwszej kolejności jest kwalifikowane do:
A. założenia elektrody zewnętrznej,
B. wszczepienia stymulatora serca,
C. wszczepienia zastawki serca,
D. przeszczepu serca.
Zadanie 65.
Do wad wrodzonych serca przebiegających z sinicą NIE zalicza się:
A. zespół Fallota,
B. atrezja zastawki trójdzielnej,
C. przetrwały przewód tętniczy,
D. przełożenie wielkich pni tętniczych.
Zadanie 66.
Chlustające wymioty, występujące zwłaszcza rano na czczo, bóle głowy i tarcza
zastoinowa na dnie oczu u dziecka, to główne objawy:
A. wstrząsu mózgu,
B. ostrego zatrucia pokarmowego,
C. wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
D. ref luksu żołądkowo – przełykowego.
Zadanie 67.
Chorobę Kawasaki charakteryzuje:
A. martwicze zapalenie małych tętniczek,
B. przewlekłe zapalenie dużych tętnic,
C. wysypka krwotoczna pod postacią punkcików,
D. guzkowe zapalenie tętnic.

Zadanie 68.
5-letnia dziewczynka została przyjęta na ostrym dyżurze z objawami - tachycardią
powyżej 150 ud/min, ciśnienie skurczowe krwi 60 mmHg, zamroczona, powłoki skórne blade, obwodowo kończyny zimne. Oddech przyśpieszony, występuje anuria. Na podstawie objawów oceń, z jakim wstrząsem przywieziono dziewczynkę do szpitala:
A. septycznym,
B. kardiogennym,
C. anafilaktycznym,
D. hipowolemicznym.
Zadanie 69.
W celu zapewnienia drożności dróg oddechowych u dziecka nieprzytomnego
najistotniejsze jest:
A. przeprowadzanie drenażu ułożeniowego co 15 minut,
B. ułożenie dziecka w pozycji płaskiej,
C. ułożenie dziecka na boku, odsysanie wydzieliny górnych dróg oddechowych,
D. ułożenie dziecka na brzuchu lub boku z głową przechyloną do przodu, co 2
godziny zmiana pozycji .
Zadanie 70.
Obturacja oskrzeli prowadzi do wzrostu oporu dla przepływu powietrza podczas:
A. wdechu i zmniejszenia pęcherzykowej przestrzeni martwej,
B. wydechu i wzrostu pęcherzykowej przestrzeni martwej,
C. wdechu i wzrostu pęcherzykowej przestrzeni martwej,
D. wydechu i zmniejszenia pęcherzykowej przestrzeni martwej.
Zadanie 71.
Badaniem decydującym o rozpoznaniu celiakii jest:
A. badanie kału na resztki pokarmowe głównie tłuszcze,
B. badanie kontrastowe przewodu pokarmowego,
C. biopsja ssąca jelita cienkiego,
D. gastrofiberoskopia.
Zadanie 72.
Stosowanie tlenoterapii u wcześniaków, wiąże się z ryzykiem powstania u nich:
A. odwarstwienia siatkówki ,
B. zwyrodnienia plamki żółtej,
C. retinopatii ,
D. uszkodzenia rogówki .
Zadanie 73.
Wskazaniem u dzieci do transplantacji nerki jest:
A. zespół nerczycowy wtórny,
B. ostra niewydolność nerek,
C. przewlekła niewydolność nerek,
D. niedorozwój lub brak jednej nerki .
Zadanie 74.
Najważniejszym objawem w chorobie Hodgkina jest/są:
A. powiększenie wątroby,
B. wybroczyny na skórze,
C. bóle kostne,
D. powiększenie węzłów chłonnych (najczęściej szyjnych).
Zadanie 75.
Neuroblastoma to guz:
A. części współczulnej układu autonomicznego,
B. zewnątrzoponowy,
C. wewnątrzrdzeniowy,
D. wywodzący się z nerwów obwodowych.
Zadanie 76.
Najbardziej bezpiecznym sposobem dożylnego stosowania cytostatyków jest podanie leku przez wkłucie:
A. centralne,
B. w żyle obwodowej,
C. w żyle udowej,
D. w tętnicy promieniowej .
Zadanie 77.
Najczęstszym i najistotniejszym niepożądanym działaniem cytostatyków jest:
A. ototoksyczność,
B. hepatoksyczność,
C. mielosupresyjność,
D. nefrotoksyczność.
Zadanie 78.
Której z wymienionych kości NIE zaleca się jako miejsca do pobierania szpiku u
niemowląt i małych dzieci?
A. piszczelowej,
B. mostka,
C. tylnego grzbietu kości biodrowej,
D. kolca przedniego grzebienia biodrowego.
Zadanie 79.
Pierwszym objawem klinicznym u pacjentów z guzem Wilmsa jest:
A. krwiomocz,
B. zakażenie układu moczowego,
C. gorączka,
D. wyczuwalny guz w jamie brzusznej.
Zadanie 80.
Neupogen jest lekiem:
A. immunosupresyjnym,
B. bakteriostatycznym,
C. stymulującym wzrost leukocytów,
D. zawierającym gotowe przeciwciała.
Zadanie 81.
Ból w chorobie nowotworowej może mieć charakter ostry lub przewlekły i jest
zależny od:
A. lokalizacji, stadium zaawansowania choroby i umiejscowienia przerzutów,
B. zachowania i wieku pacjenta,
C. umiejscowienia przerzutów i rodzaju stosowanych cytostatyków,
D. stanu odżywienia chorego.
Zadanie 82.
Jak należy postępować przy dzieleniu cytostatyków doustnych?
A. nie wymagaj ą stosowania szczególnych środków ostrożności,
B. nie dotykać ręką bez rękawiczki i nie dopuszczać do rozprzestrzeniania
pyłu lub drobin,
C. pacjent sam będzie dziel i ł leki w oddzielnym pomieszczeniu,
D. należy dostosować dawkę cytostatyku tak, aby uniknąć dzielenia leku.
Zadanie 83.
Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe charakteryzuje się:
A. bólami głowy i wymiotami ,
B. podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi ,
C. obniżonym ciśnieniem tętniczym krwi ,
D. tachycardią.
Zadanie 84.
Lekiem z wyboru spośród analgetyków w leczeniu bólu u dzieci jest:
A. Polopiryna,
B. Paracetamol,
C. Pabialgina,
D. Aspiryna.
Zadanie 85.
Retinoblastoma rozwi ja się w:
A. twardówce oka,
B. rogówce oka,
C. siatkówce oka,
D. białkówce oka.
Zadanie 86.
Postać pozapiramidowa mózgowego porażenia dziecięcego charakteryzuje się:
A. występowaniem ruchów mimowolnych,
B. zaburzeniami koordynacji ruchów,
C. nasileniem zmian w kończynach dolnych,
D. dominacją zmian w kończynach górnych.
Zadanie 87.
7-letnia dziewczynka z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów została
przyjęta do oddziału z powodu kolejnego zaostrzenia choroby. W czasie aktywnej
fazy choroby w badaniach laboratoryjnych występuje:
A. wzrost stężenia albumin,
B. obniżona liczba leukocytów,
C. wzrost stężenia białka C-reaktywnego,
D. zmniejszone stężenie gamma-globulin.
Zadanie 88.
U dziecka choroba Werdniga-Hoffmana manifestuje się:
A. drżeniem pęczkowym,
B. pogłębieniem odruchów głębokich,
C. znacznym upośledzeniem rozwoju umysłowego,
D. obniżeniem poziomu karnityny w mięśniach.
Zadanie 89.
Który czynnik jest najistotniejszy przy planowaniu opieki w przypadku choroby
Perthesa?
A. zapewnienie odciążenia chorej kończyny,
B. zapewnienie sprawnego krążenia,
C. zapobieganie ograniczeniom zakresu ruchów kończyny,
D. minimalizacja bólu.
Zadanie 90.
Artrogrypoza to:
A. miopatia endokrynna,
B. miopatia steroidowa,
C. wrodzone skrzywienie kręgosłupa,
D. wrodzona dystrofia mięśniowa.


Zadanie 91.
Noworodka z przepukliną oponowo – rdzeniową w okolicy lędźwiowo – krzyżowej należy ułożyć:
A. na boku,
B. na brzuszku,
C. na brzuszku z podpórką,
D. w specjalnym nosidełku.
Zadanie 92.
Aby zachować odpowiedni kształt i objętość kikuta po amputacji kończyny górnej
należy:
A. bandażować ciasno kikut opaską elastyczną,
B. włożyć kikut w opatrunek gipsowy,
C. bandażować kikut opaską dzianą,
D. bandażować kikut wraz z najbliższym stawem opaską elastyczną.
Zadanie 93.
W jakim kierunku należy obserwować dziecko, jeżeli jest leczone preparatami
złota?
A. wstrząsu polekowego,
B. objawów uszkodzenia nerek,
C. objawów zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego,
D. zaburzeń funkcjonowania pracy serca.
Zadanie 94.
U większości dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym rozwój umysłowy jest:
A. zależny od upośledzenia ruchowego,
B. zależny od przyczyny choroby,
C. głęboko upośledzony,
D. prawidłowy lub nieznacznie upośledzony.
Zadanie 95.
Najlepszą formą bezpośredniego poznawania świata u dzieci niewidomych jest zmysł :
A. dotyku,
B. smaku,
C. słuchu,
D. mowy.
Zadanie 96.
2-miesięczna dziewczynka przebywa na oddziale neurochirurgii dziecięcej z powodu wodogłowia. Dziewczynka jest bardzo niespokojna, drażliwa, niechętnie przyjmuje pokarm oraz wymiotuje. Takie objawy świadczą o:
A. prawidłowym ciśnieniu śródczaszkowym,
B. braku obecności matki,
C. wzroście ciśnienia śródczaszkowego,
D. reakcji na niewłaściwe leki.
Zadanie 97.
Do przyczyn okołoporodowych mózgowego porażenia dziecięcego NIE należą:
A. niedotlenienie,
B. zatrucie,
C. uraz okołoporodowy,
D. krwawienie do mózgu.
Zadanie 98.
Dystrof ia mięśniowa typu Duchenne'a charakteryzuje się:
A. postępującym niedowładem mięśni,
B. postępującym złuszczaniem nasad kości,
C. stabilnym niedowładem mięśni,
D. postępującym sztywnieniem mięśni.
Zadanie 99.
Optymalnym okresem założenia aparatu słuchowego jest wiek:
A. do 1 roku życia,
B. 2-3 rok życia,
C. 3-4 rok życia,
D. powyżej 4 roku życia.
Zadanie 100.
Zespół Downa spowodowany jest:
A. nadliczbowym chromosomem pary 21,
B. trisomią chromosomów pary 18,
C. przesunięciem chromosomu X z pary 21 do 20,
D. trisomią chromosomów pary 13.
Zadanie 101.
Jakich dodatkowych reakcji ze strony dziecka można się spodziewać podczas
stymulacji metodą Vojty:
A. krzyku, bezwiednego oddawania kału i moczu,
B. wzmożonego napięcia mięśniowego,
C. wystąpienia gorączki,
D. bezsenności.

Zadanie 102.
W I dobie po implantacji zastawki komorowo-otrzewnowej obserwując dziecko należy zwrócić szczególną uwagę na objawy związane z:
A. obserwacją źrenic,
B. wzrastaniem ciśnienia śródczaszkowego,
C. diurezą,
D. odżywianiem.
Zadanie 103.
Dziecko głuche powinno uczyć się:
A. w szkole ogólnej ,
B. w szkole integracyjnej ,
C. indywidualnie,
D. w szkole specjalnej.
Zadanie 104.
Napięcie spastyczne zmniejsza się przez:
A. kąpiel w chłodnej wodzie,
B. układanie kończyn w wyproście,
C. krioterapię,
D. kąpiel w ciepłej wodzie.
Zadanie 105.
Pęcherz neurogenny to:
A. zaburzenia czynności pęcherza,
B. nietrzymanie moczu,
C. okresowe nietrzymanie moczu,
D. wiotki pęcherz.
Zadanie 106.
Napadowo występująca duszność wydechowa z kaszlem, odkrztuszaniem wydzieliny oskrzelowej jest podstawą rozpoznania:
A. zapalenia oskrzeli ,
B. rozstrzeni oskrzeli ,
C. astmy oskrzelowej ,
D. zapalenia płuc.
Zadanie 107.
Badanie przesiewowe u noworodka karmionego od pierwszej doby w kierunku
fenyloketonurii wykonuje się najwcześniej w:
A. bezpośrednio po urodzeniu,
B. pierwszej dobie życia,
C. drugiej dobie życia, D. trzeciej dobie życia.
Zadanie 108.
W przewlekłej niewydolności nerek, dochodzi do zmian kostnych z powodu braku
witaminy:
A. B i multiwitaminy,
B. A i E,
C. H i PP,
D. D3.
Zadanie 109.
Jak długo dziecko z galaktozemią wymaga leczenia dietetycznego?
A. przez pierwszy rok życia,
B. do siódmego roku życia,
C. przez całe życie,
D. do okresu pokwitania.
Zadanie 110.
Pierwotna dyskineza rzęsek to:
A. wrodzone upośledzenie ruchomości rzęsek,
B. nabyte upośledzenie ruchomości rzęsek,
C. upośledzenie czynności błony śluzowej układu oddechowego,
D. całkowity brak rzęsek błony śluzowej układu oddechowego.
Zadanie 111.
Charakterystycznymi objawami wrzodziejącego zapalenia jelita grubego są:
A. nudności,
B. wymioty,
C. zaparcia,
D. biegunki z domieszką krwi lub śluzu.
Zadanie 112.
Występowanie u dziecka nadmiernego pragnienia, częstego oddawania moczu i
moczenia nocnego oraz ogólnego osłabienia sugeruje wystąpienie:
A. kamicy nerkowej,
B. zakażenia układu moczowego,
C. niedoczynności tarczycy,
D. cukrzycy.
Zadanie 113.
Do objawów zwichnięcia stawu biodrowego u noworodka należy/ą:
A. ograniczenie odwodzenia stawów biodrowych,
B. nierówność fałdów udowych,
C. objaw przeskakiwania Ortolaniego,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 114.
W leczeniu przewlekłych chorób oskrzeli i płuc do podstawowych metod leczniczych
ułatwiających ewakuację wydzieliny zaliczamy:
A. tylko drenaż oskrzeli ,
B. tylko gimnastykę oddechową,
C. drenaż oskrzeli i gimnastykę oddechową,
D. gimnastykę oddechową i podawanie małej ilości płynów do picia.
Zadanie 115.
Wrodzony przerost nadnerczy u dziewcząt często współistnieje z:
A. chorobą Addisona,
B. chorobą Cushinga,
C. zespołem Conna,
D. rzekomym obojnactwem.
Zadanie 116.
Dieta dziecka z mukowiscydozą powinna być:
A. wysokoenergetyczna,
B. bogatobiałkowa,
C. uzupełniona witaminami A, D, E i K,
D. wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 117.
Badaniem decydującym o rozpoznaniu rozstrzeni oskrzeli jest:
A. RTG klatki piersiowej,
B. bronchoskopia,
C. bronchografia,
D. RTG klatki piersiowej z kontrastem.
Zadanie 118.
Częstsze wylewy u dzieci niż u dorosłych chorych na hemofilię są związane z:
A. kruchością naczyń krwionośnych,
B. intensywnym wzrastaniem dziecka,
C. brakiem systematyczności w zażywaniu leków,
D. większą aktywnością dziecka.
Zadanie 119.
W rozpoznaniu miastenii pomocne jest wykonanie badania:
A. elektromiograficznego,
B. elektroencefalograf icznego,
C. scyntygraficznego mi ęśni,
D. antropometrycznego.

Zadanie 120.
8-letni chłopiec z hemofilią typu A jest rehabilitowany z powodu przykurczu w
stawie kolanowym, spowodowanego rozległym wylewem. Dużym wylewom i ich
następstwom najskuteczniej można zapobiegać przez:
A. samodzielną podaż przez dziecko lub rodzica czynnika VI I I , zgodnie ze
zleceniem lekarskim,
B. ograniczenie aktywności ruchowej dziecka,
C. systematyczne podawanie leków zwiększających krzepliwość krwi,
D. ograniczenie kontaktów z rówieśnikami .
Zadanie 121.
W badaniach laboratoryjnych dziecka z zespołem Reye'a stwierdza się:
A. podwyższone stężenie cukru,
B. obniżone stężenie amoniaku,
C. podwyższone stężenie transaminaz,
D. obniżone stężenie wapnia.
Zadanie 122.
U dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna obserwuje się:
A. znaczne niedożywienie,
B. zaparcia,
C. podwyższony poziom amylazy w moczu,
D. podwyższony poziom amylazy w surowicy.
Zadanie 123.
Dziecku w trakcie napadu padaczki NIE wolno:
A. zmieniać pozycji ułożeniowej i układać na boku,
B. stosować tlenoterapii ,
C. podawać środków leczniczych doustnie,
D. podawać środków leczniczych dożylnie.
Zadanie 124.
U 10-letniej dziewczynki z rozpoznaną cukrzycą występują: uczucie głodu, wzmożona
potliwość, bladość powłok skórnych, osłabienie, rozdrażnienie. W zaistniałej
sytuacji u dziewczynki pielęgniarka powinna podać:
A. 1 mg glukagonu domięśniowo,
B. dożylnie 20% glukozę w dawce 200 mg /kg m.c.,
C. 1-2 WW węglowodanów prostych,
D. insulinę krótkodziałającą.


Zadanie 125.
Testy przesiewowe przeprowadzane w celu wykrycia wrodzonej niedoczynności
tarczycy polegają na:
A. przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z matką dziecka,
B. badaniu antropometrycznym,
C. oznaczeniu wolnej tyroksyny w surowicy we krwi,
D. oznaczeniu stężenia hormonu tyreotropowego w wysuszonej kropli krwi.
Zadanie 126.
Leczenie niedoczynności tarczycy polega na:
A. stałym podawaniu jodu,
B. stałym podawaniu Lewotyroksyny,
C. podawaniu Lewotyroksyny aż do wyrównania hypotyreozy,
D. podawaniu jodu aż do wyrównania hypotyreozy.
Zadanie 127.
Osiowym objawem miastenii jest:
A. występowanie okresów bezsenności,
B. duża męczliwość mięśni,
C. zwiększona ruchliwość,
D. wiotkość mięśni.
Zadanie 128.
Dieta w przewlekłej niewydolności nerek polega na:
A. ograniczeniu tłuszczów zwierzęcych,
B. zwiększonej podaży białka roślinnego,
C. ograniczeniu podaży białka,
D. ograniczeniu podaży węglowodanów.
Zadanie 129.
Biegunka przewlekła to stan chorobowy, który charakteryzuje się występowaniem
luźnych stolców:
A. przez okres tygodnia u noworodków i niemowląt,
B. przez okres co najmniej miesiąca niezależnie od wieku dziecka,
C. z domieszką śluzu lub krwi , powyżej 14 dni, prowadzących do zaburzeń
odżywienia,
D. z krwią lub śluzem niezależnie od długości trwania.
Zadanie 130.
Test chlorkowy jest zasadniczym badaniem w diagnostyce:
A. mukowiscydozy,
B. mukopolisacharydozy,
C. choroby spichrzeniowej,
D. dysplazji oskrzelowo-płucnej.
Zadanie 131.
Fenyloketonuria matczyna oznacza:
A. odziedziczenie choroby przez dziecko od matki, ponieważ dziedziczenie
fenyloketonurii jest związane z płcią,
B. objawienie si ę fenyloketonurii dopiero w czasie ci ąży,
C. uszkodzenie płodu przez utrzymujące się w czasie ciąży wysokie wartości
fenyloalaniny we krwi matki, która choruje na fenyloketonurię,
D. wystąpienie fenyloketonurii spowodowane karmieniem dziecka piersią przez
matkę, która sama choruje na fenyloketonuri ę.
Zadanie 132.
U dziecka z cholestazą okresu niemowlęcego objawiającą się świądem skóry oraz
zażółcenia powłok należy:
A. dwa razy dziennie przeprowadzać toaletę całego ciała dziecka,
B. główną uwagę poświęcić higienie paznokci dziecka aby nie doszło do
uszkodzenia skóry w wyniku drapania skóry,
C. główną uwagę skupić na czynnościach łagodzących objawy świądu skóry u
dziecka,
D. regularnie analizować wskaźnik cholestazy.
Zadanie 133.
Dziecko chore na hemofilię powinno zawsze nosić przy sobie:
A. opaskę uciskową,
B. Spongostan,
C. legitymację chorego na hemofilię,
D. leki zwiększające krzepliwość krwi.
Zadanie 134.
Podstawową cechą zespołu nerczycowego, niezależnie od jego przyczyny jest:
A. hipolipidemia, występowanie białkomoczu,
B. wysokie stężenie mocznika i kreatyniny,
C. białkomocz przekraczający u dziecka 50 mg/kg mc. na 24h,
D. zmniejszone wchłanianie zwrotne sodu w cewce dalszej.
Zadanie 135.
Charakterystycznym objawem mukowiscydozy u noworodka jest:
A. bladość skóry i błon śluzowych,
B. niedrożność smółkowa,
C. niska waga urodzeniowa,
D. luźne stolce.


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: koleżeński bank pytań-annaBarbara
PostWysłany: 20 Gru 2014 21:45 
Offline

Dołączenie: 08 Mar 2009 18:35
Posty: 132
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 080910 wiosna2010
Zadanie 1.
Która z wymienionych immunoglobulin stanowi barierę ochronną w przewodzie
pokarmowym?
A. Immunoglobulina A,
B. Immunoglobulina G,
C. Immunoglobulina E,
D. Immunoglobulina M.
Zadanie 2.
Do zamknięcia czynnościowego zastawki otworu owalnego dochodzi w:
A. 1 tygodniu życia,
B. 1 miesiącu życia,
C. kilka minut po porodzie,
D. kilka godzin po urodzeniu.
Zadanie 3.
Odruch Moro zanika:
A. w 1 m-cu życia,
B. w 3 m-cu życia,
C. do 6 m-ca życia,
D. do 12 m-ca życia.
Zadanie 4.
Obrzęki uogólnione występują przy:
A. obniżonym stężeniu albumin,
B. podwyższonym stężeniu gamma-globulin,
C. podwyższonym stężeniu albumin,
D. podwyższonym stężeniu IgA.
Zadanie 5.
Najważniejszą przyczyną występowania żółtaczki fizjologicznej jest:
A. skrócony okres przeżycia erytrocytów z życia płodowego,
B. niedojrzałość układu krwiotwórczego,
C. niedojrzałość dróg żółciowych,
D. niedobór erytropoetyny.
Zadanie 6.
Jaki jest cel działania instytucji sprawujących opiekę nad matką i dzieckiem?
A. ocena problemów zdrowotnych matki i dziecka,
B. kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań zdrowotnych,
C. sprawowanie opieki nad matką i dzieckiem w zdrowiu i chorobie,
D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 7.
U 10–letniego, nieprzytomnego chłopca z nowotworowymi przerzutami do mózgu i kości orzeczono przerwanie stosowanego leczenia cytostatykami , gdyż rezultaty
tego leczenia zawodzą pokładane w nim nadzieje. Postanowiono kontynuować leczenie objawowe, łagodzenie bólu itp. Postępowanie takie można określić jako:
A. eutanazję,
B. odbieranie szansy, powinno się do końca stosować leczenie,
C. działanie prawidłowe, które pozwala godnie umrzeć,
D. prawidłowe pod warunkiem, że chłopiec wcześniej wyrazi ł zgodę.
Zadanie 8.
Oceniając stan nawodnienia należy uwzględnić:
A. napięcie mięśniowe,
B. elastyczność skóry,
C. wielkość wątroby,
D. odruch Moro.
Zadanie 9.
Zwiększony odsetek granulocytów kwasochłonnych może wskazywać na:
A. niedobory witaminowe,
B. stany niedożywienia,
C. stany alergiczne,
D. niedobór żelaza.
Zadanie 10.
Zwiększone ryzyko zakażenia u wcześniaków występuje z powodu:
A. niedojrzałości anatomicznej skóry i śluzówek,
B. niedojrzałości anatomicznej układu krążenia,
C. obniżonej czynności enzymatycznej wątroby,
D. wysokiego stężenia immunoglobuliny G.
Zadanie 11.
Hormon wzrostowy lub somatotropowy (STH) wywiera działanie na chrząstki wzrostowe w okresie od:
A. 1 m-ca życia dziecka,
B. 6 m-ca życia dziecka,
C. 1 roku życia dziecka,
D. 2 roku życia dziecka.
Zadanie 12.
Gorączka hektyczna jest to przedłużająca się wysoka gorączka:
A. z wysokimi wartościami po południu i spadkami w godzinach rannych,
B. trwająca całą dobę,
C. ze spadkiem w godzinach popołudniowych,
D. ze skokami w ciągu dnia.
Zadanie 13.
Czas przebywania kaniuli w żyle obwodowej NIE powinien być dłuższy niż:
A. 24 godz.,
B. 48 godz.,
C. 72 godz.,
D. 96 godz.
Zadanie 14.
Niemowlę podwaja urodzeniową masą ciała w wieku:
A. ok. 10 miesiąca życia,
B. 6 miesięca życia,
C. 4-5 miesięca życia,
D. 3 miesiąca życia.
Zadanie 15.
Zachowanie rodzicielskie zwane autonomią wewnętrzną charakteryzuje się:
A. miękkością wobec dziecka, wręcz nieudolnością kierowania dzieckiem,
B. powierzchownością kontaktów z dzieckiem,
C. dążeniem do nierozłączności, wszystko obraca się wokół dziecka,
D. kierowaniem dziecka bez okazywania mu przewagi lub uległości.
Zadanie 16.
Niedostateczne wydzielanie wazopresyny (ADH) w okresie noworodkowym przyczynia się m.in. do:
A. niskiej zdolności zagęszczania moczu,
B. wysokiej zdolności zagęszczania moczu,
C. skąpomoczu,
D. niedorozwoju nerek.
Zadanie 17.
Późne następstwa pobytu dziecka w Domu Małego Dziecka to:
A. zaburzenia w życiu uczuciowym i społecznym,
B. niechęć do kontaktów z rówieśnikami ,
C. łatwe nawiązywanie przyjaźni,
D. prawidłowe przystosowanie społeczne.
Zadanie 18.
Skal ą do sprawdzania stanu świadomości pacjenta jest tzw. skala Glasgow. Stan
świadomości dziecka, u którego stwierdza się: właściwe odpowiedzi na pytania,
polecenia natychmiast wykonywane, odczuwanie lekkiego dotknięcia czubkami palców,ruchy spontaniczne, obustronne określisz jako:
A. pełny kontakt,
B. oszołomienie,
C. senność,
D. kontakt częściowy.
Zadanie 19.
Z powodu biegunki i wymiotów niemowlę jest nawadniane pozajelitowo. W celu
określenia i wyrównania zaburzeń elektrolitowych należy oznaczyć stężenie:
A. glukozy i acetonu w moczu,
B. Na i K w surowicy,
C. mocznika i kreatyniny,
D. białka całkowitego i albumin.
Zadanie 20.
Do częstych zapaleń ucha środkowego u niemowląt usposabia:
A. brak błony bębenkowej,
B. krótka i szeroka trąbka słuchowa,
C. szeroki przewód słuchowy zewnętrzny,
D. szeroka jama bębenkowa.
Zadanie 21.
W okresie niemowlęcym zmieniają się proporcje ciała i do najbardziej
charakterystycznych należy:
A. przyrost długości kończyn,
B. przyrost długości kończyn górnych,
C. przyrost długości kończyn dolnych,
D. wzrost wielkości czaszki.
Zadanie 22.
Akceleracja rozwoju to:
A. szybszy rozwój dzieci i młodzieży,
B. nieharmonijny rozwój dzieci i młodzieży,
C. powolniejszy rozwój dzieci i młodzieży,
D. przyspieszony rozwój psychiczny dzieci i młodzieży.
Zadanie 23.
W antybiotykoterapii należy uwzględnić:
A. podawanie probiotyków,
B. podawanie witaminy C,
C. uzupełnianie chlorku potasu, D. zwiększenie podaży węglowodanów.
Zadanie 24.
Który z jonów powinien być suplementowany przy podawaniu glikokortykosteroidów?
A. potas,
B. sód,
C. magnez,
D. cynk.
Zadanie 25.
Który z poniższych objawów wskazywałby na wrodzone przerostowe zwężenie
odźwiernika?
A. wymioty fusowate,
B. wymioty chlustające,
C. częste ulewania,
D. występowanie czkawki.
Zadanie 26.
Rozpoznawaniem spraw małoletnich zajmuje się:
A. sąd opiekuńczy,
B. sąd rodzinny,
C. prokurator ds. małoletnich,
D. sąd rejonowy ds. cywilnych.
Zadanie 27.
Które z poniższych objawów świadczą o kwasicy ketonowej?
A. pragnienie, częstomocz, zaburzenia łaknienia,
B. osłabienie, bladość, drżenie rąk, zimne poty, bóle głowy,
C. wysokie ciśnienie krwi, skąpomocz, apetyt,
D. wymioty, ciała ketonowe w moczu, przyspieszone tętno, obniżone RR,
pragnienie, częstomocz, zaburzone łaknienie.
Zadanie 28.
Przy odczytywaniu testu tuberkulinowego dokonujemy pomiaru średnicy:
A. nacieku,
B. rumienia,
C. obrzęku,
D. nacieku i rumienia.
Zadanie 29.
Upośledzenie umysłowe u dziecka zaznacza się najwyraźniej w okresie rozwojowym:
A. niemowlęcym,
B. późno niemowlęcym,
C. przedszkolnym,
D. szkolnym.
Zadanie 30.
Co NIE wchodzi w zakres władzy rodzicielskiej?
A. opieka nad dzieckiem,
B. piecza nad majątkiem dziecka,
C. przedstawicielstwo ustawowe dziecka,
D. stosowanie kar cielesnych.
Zadanie 31.
Jak określisz zaburzenie, w którym dziecko ma sprawniejszą lewą rękę i prawą
nogę, ma zaburzenia procesów poznawczych, zaburzenia koordynacji ruchowo –
wzrokowej, trudności w czytaniu, pisaniu?
A. lateralizacja skrzyżowana,
B. lateralizacja lewostronna,
C. lateralizacja obustronna,
D. nadpobudliwość psychoruchowa.
Zadanie 32.
W wypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia 2–letniego chłopca policja
może umieścić dziecko:
A. na wniosek oficera dyżurnego u sąsiada,
B. w pogotowiu opiekuńczym,
C. u dziadków,
D. w domu małego dziecka.
Zadanie 33.
Zjawisko wiktymizacji osoby maltretowanej, polega na:
A. wycofaniu się z normalnego życia, izolacji , utraty bezpieczeństwa i
zaufania do siebie,
B. nasileniu agresji wobec osoby maltretującej,
C. ucieczce przed osobą maltretującą, próbie wyswobodzenia się z przemocy,
D. poszukiwaniu pomocy wśród innych.
Zadanie 34.
Podawanie leków immunosupresyjnych (cytostatyków, kortekosteroidów) jest:
A. okresowym przeciwwskazaniem do szczepień żywymi atenuowanymi
szczepionkami ,
B. stałym przeciwwskazaniem do użycia szczepionek inaktywowanych,
C. okresowym przeciwwskazaniem do użycia szczepionek inaktywowanych,
D. nie stanowi przeciwwskazania do szczepień bez względu na rodzaj
szczepionki.

Zadanie 35.
Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy szczepionkami , a surowicami i
immunoglobulinami?
A. szczepionki służą do uodpornienia czynnego a surowice i immunoglobuliny
do biernego,
B. szczepionki służą do uodpornienia biernego a surowice i immunoglobuliny
do czynnego,
C. wszystkie wymienione służą do uodpornienia czynnego, różny jest jednak
czas działania (dla szczepionek dłuższy),
D. nie ma różnicy.
Zadanie 36.
Dawkowanie i cykl szczepień przeciwko grypie oparte jest na wskazaniach:
A. lekarza rodzinnego,
B. producenta szczepionki,
C. immunologa,
D. epidemiologa.
Zadanie 37.
Co to jest szczepienie podstawowe?
A. pierwsze szczepienie,
B. szczepienie pierwotne,
C. szczepienie po pierwszej dawce szczepionki,
D. szczepienie pierwotne + dawka uzupełniająca.
Zadanie 38.
Głównym źródłem kalorii dla niemowlęcia karmionego piersią jest:
A. tłuszcz,
B. laktoza,
C. laktoferyna,
D. lizozym.
Zadanie 39.
Szczepionka BCG (przeciw gruźlicy), biorąc pod uwagę formę antygenu zawiera:
A. zabite drobnoustroje,
B. zabite fragmenty drobnoustrojów,
C. żywe drobnoustroje,
D. produkty metabolizmu komórek.
Zadanie 40.
Dodatni wynik testu wymagający skierowania do lekarza oraz podejrzenie zaburzeń rozwoju somatycznego występuje gdy:
A. wysokość ciała dziecka usytuowana jest poniżej 10 centyla,
B. wysokość ciała dziecka usytuowana jest powyżej 90 centyla,
C. wysokość ciała jest na poziomie 25 centyla, zaś waga 50 centyl,
D. waga jest na poziomie 90 centyla, a wysokość 97 centyl.
Zadanie 41.
U dzieci matek, nosicielek wirusa HIV, występują przeciwciała przez okres:
A. 2-3 dób po porodzie,
B. do 3 m-cy,
C. do 6 m-cy,
D. do 1 roku.
Zadanie 42.
Wady wrodzone powstają pod wpływem czynników teratogennych. Ich działanie może polegać na uszkodzeniu:
A. struktury genów i chromosomów, ale nigdy nie uszkadzaj ą bezpośrednio
całego zarodka lub zawiązków narządów,
B. zawiązków narządów lub całego płodu, ale nigdy nie uszkadzaj ą struktury
genów i chromosomów,
C. struktury genów i chromosomów oraz uszkodzeniu całego zarodka lub
zawiązków narządów,
D. zawiązków narządów płodu oraz jednoczesnym uszkodzeniu tych samych
narządów w organizmie matki .
Zadanie 43.
Jakie kryteria mają podstawowe znaczenie w doborze właściwej siatki centylowej?
A. płeć dziecka,
B. wiek,
C. miejsce zamieszkania,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 44.
Celem testu do wykrywania zaburzeń w rozwoju somatycznym jest identyfikacja
dzieci z:
A. nadmiarem i niedoborem wysokości oraz wadami postawy,
B. wadami postawy,
C. niedoborem wysokości lub nadmiarem i niedoborem masy ciała,
D. nadmiarem wysokości oraz niedoborem masy ciała.
Zadanie 45.
Który parametr mierzony przez pielęgniarkę ma największe znaczenie w ocenie
rozwoju dziecka?
A. masa ciała,
B. wysokość ciała,
C. wskaźnik wagowo-wzrostowy, D. samopoczucie dziecka.
Zadanie 46.
Szczepienie przeciw gruźlicy u zdrowego noworodka donoszonego powinno być
wykonane:
A. jednoczasowo lub nie później niż w 24 godz. po szczepieniu WZW typ B,
B. nie później niż w 48 godz. po szczepieniu WZW typ B,
C. podskórnie szczepionką BCG,
D. domięśniowo szczepionką BCG.
Zadanie 47.
Ciemię tylne (małe) zarasta u niemowlęcia:
A. około 7 dnia życia,
B. około 2 tygodnia życia,
C. do końca 4 tygodnia życia,
D. do 6 tygodnia życia.
Zadanie 48.
Odruch toniczny szyjny polega na:
A. rozłożeniu kończyn górnych, a następnie ich zgięciu połączonym z
krzykiem,
B. silnym uchwycie palcami dłoni lub stóp wokół palca drażniącego,
C. przy skręcie główki w jedną stronę następuje wyprostowanie kończyny
górnej i dolnej po tej samej stronie,
D. zamykanie oczu pod wpływem dotyku lub światła.
Zadanie 49.
Żółtaczka fizjologiczna u noworodka występuje:
A. w 1 dobie życia,
B. w 2-3 dniu życia,
C. ok. 1 tyg. życia,
D. do 2 tyg. życia.
Zadanie 50.
Badanie odbicia światła służy do wykrywania:
A. zeza,
B. ostrości wzroku,
C. zaćmy,
D. stanu wskazującego na użycie narkotyku.
Zadanie 51.
Urodziła się dziewczynka z ciąży prawidłowej. Założone oznakowania dziecka na
sali porodowej :
A. powinny być zdejmowane do kąpieli dziecka,
B. mogą być zdjęte na życzenie matki,
C. nie mogą być zdejmowane w czasie pobytu dziecka w oddziale,
D. mogą być zdjęte jeśli dziecko i matka czuj ą się dobrze.
Zadanie 52.
U 3-tygodniowego noworodka rozpoznano martwicze wrzodziejące zapalenie jelit
(Enterocolitis necroticans, NEC) . Dziecko wymagało interwencji chirurgicznej;
resekowano rozległy odcinek jel ita cienkiego. Założono przetokę dwulufową. Zabieg i znieczulenie przebiegło bez powikłań. W sytuacji jak powyżej, dziecko powinno mieć zapewniony następujący dostęp do naczynia żylnego:
A. jedno do żyły obwodowej,
B. co najmniej dwa do żył obwodowych,
C. do żyły centralnej,
D. do jamy szpikowej.
Zadanie 53.
Który z wywołanych czynników NIE ma wpływu na występowanie napadów
anoksemicznych?
A. wzrost ciśnienia tętniczego krwi ,
B. płacz,
C. wysiłek fizyczny,
D. karmienie dziecka.
Zadanie 54.
Chłopiec lat 7 przywieziony do szpitala z zaburzeniami świadomości, nie reaguje
na żadne bodźce, źrenice leniwie reagują na światło, wszystkie odruchy zniesione.
Postępowanie diagnostyczne rozpoczynamy od:
A. oceny czynności oddechowych i krążenia,
B. wykonania tomograf i i komputerowej głowy,
C. wykonania EKG i EEG,
D. wykonania punkcji lędźwiowej.
Zadanie 55.
Wynicowanie pęcherza moczowego to wada polegająca na:
A. występowaniu szczątkowego pęcherza,
B. braku przedniej ściany pęcherza i powłok nad nim,
C. niedorozwoju błony śluzowej pęcherza,
D. braku powłok brzusznych nad pęcherzem.

Zadanie 56.
U 2-miesięcznego dziecka z zespołem krótkiego jelita będącego wynikiem
wytrzewienia wrodzonego prowadzone jest całkowite żywienie pozajelitowe (TPN) poprzez założone wkłucie centralne przy użyciu cewnika Broviaca. Dotychczasowy przebieg leczenia jest niepowikłany. Dzisiaj dziecko zagorączkowało, stwierdzono cukromocz, leukocyturię, spadek poziomu liczby krwi . W zaistniałej sytuacji należy podejrzewać:
A. posocznicę,
B. alergię,
C. infekcję wirusową,
D. błąd pracowni i należy powtórzyć badania.
Zadanie 57.
Na złamania w okresie okołoporodowym narażone są szczególnie:
A. noworodki duże, donoszone,
B. wcześniaki ,
C. noworodki płci męskiej ,
D. noworodki płci żeńskiej .
Zadanie 58.
W zespole krótkiego jelita najbardziej upośledzone jest wchłanianie:
A. witaminy B1,
B. witaminy B6,
C. witaminy B12,
D. witaminy PP.
Zadanie 59.
U noworodka rozpoznano fokomelię. Pojęcie to oznacza:
A. całkowity brak kończyn,
B. dłonie i/lub stopy wyrastające bezpośrednio z tułowia,
C. brak palca u jednej dłoni ,
D. zrośnięcie palców dłoni i/lub stóp.
Zadanie 60.
Wrodzona dysplazja stawów biodrowych występuje:
A. częściej u chłopców,
B. częściej u dziewczynek,
C. tak samo często u chłopców jak i u dziewczynek,
D. częściej u dzieci z ciąży bliźniaczej .
Zadanie 61.
Do wad wrodzonych serca przebiegających z sinicą NIE zalicza się:
A. zespół Fallota,
B. atrezja zastawki trójdzielnej,
C. przetrwały przewód tętniczy,
D. przełożenie wielkich pni tętniczych.
Zadanie 62.
12-letni chłopiec został przywieziony przez rodziców do Izby Przyjęć z powodu
urazów, których doznał w wyniku upadku na rowerze. Dziecko jest przytomne, w
stanie ogólnym dobrym. Okoliczności zdarzenia dokładnie nie pamięta. W pierwszym badaniu fizykalnym zwraca uwagę krwiak w okolicy ciemieniowej lewej , bolesność w okolicy 10 i 11 żebra po stronie prawej. W omawianej sytuacji pomocnymi badaniami obrazowymi są następujące z WYJĄTKIEM:
A. rtg czaszki ,
B. rtg klatki piersiowej,
C. USG jamy brzusznej ,
D. urografii .
Zadanie 63.
Jakie badania laboratoryjne wskazują na toczący się proces zapalny?
A. niski poziom hemoglobiny,
B. wysoki wskaźnik hematokrytu,
C. wzrost liczby płytek krwi,
D. wysoka liczba leukocytów.
Zadanie 64.
Jakich informacji należy udzielić rodzicom w sytuacji stwierdzenia wrodzonej
wiotkości krtani?
A. wada ustępuje samoistnie,
B. wada wymaga leczenia sanatoryjnego,
C. dieta dziecka powinna być płynna i papkowata,
D. nocą mogą występować stany niewydolności oddechowej.
Zadanie 65.
W wyniku rozległego oparzenia dochodzi do masywnej utraty:
A. jonów wapnia,
B. leukocytów,
C. wody,
D. osocza, elektrolitów.
Zadanie 66.
Pomocne badania w ustaleniu rozpoz wrodzonego przerostu nadnerczy to poziom:
A. kortyzolu, aldosteronu, 17-hydroprogesteronu, elektrolitów,
B. kreatyniny, azotu pozabiałkowego, potasu,
C. potasu, enzymów trzustki oraz wątroby,
D. sodu, mocznika i kreatyniny.
Zadanie 67.
U dziecka z chorobą „rybiej łuski” po codziennej kąpieli ciało dziecka osuszamy:
A. ręcznikiem przesuwając go po ciele wzdłuż zrogowaciałych łusek,
B. ręcznikiem przesuwając go po ciele starając się zcierać zrogowaciałe łuski,
C. ręcznikiem dotykając delikatnie ciało dziecka ( tak jak osusza się
atrament bibułą) ,
D. pozostawiamy do samoistnego wyschnięcia.
Zadanie 68.
Jakie czynności będą najważniejsze w przypadku pojawienia si ę duszności u dziecka 4-letniego z zapaleniem płuc?
A. ułożenie na wznak,
B. zapewnienie dużej ilości płynów do picia,
C. ułożenie w pozycji półsiedzącej i podanie nawilżonego tlenu,
D. wykonanie fizykoterapii .
Zadanie 69.
Zasadniczym następstwem nieleczenia lub późnego zdiagnozowania niedrożności dróg żółciowych jest:
A. posocznica,
B. marskość wątroby,
C. niewydolność nerek,
D. anemia.
Zadanie 70.
Do ambulatorium zgłosiła się matka z 14-letnią dziewczynką z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Powyższy stan nazywamy:
A. skoliozą,
B. lordozą,
C. kifozą,
D. kręgozmykiem.
Zadanie 71.
Przyczyną wad wrodzonych serca jest działanie czynników teratogennych:
A. przed poczęciem,
B. w 4 – 6 tygodniu ciąży,
C. w 6 – 8 tygodniu ciąży,
D. w 8 – 12 tygodniu ciąży.
Zadanie 72.
U noworodka w 3 dobie życia, urodzonego siłami natury, bez powikłań, utrzymuje
się twardy, dobrze napięty guz w okolicy ciemieniowej prawej, nieprzekraczający
linii szwów. Skóra miejscowo jest niezmieniona. Dziecko jest w stanie ogólnym
dobrym. Opisywana zmiana jest najprawdopodobniej :
A. przedgłowiem,
B. krwiakiem podokostnowym,
C. ropniem,
D. krwiakiem pod czepcem ścięgnistym.
Zadanie 73.
Leczenie karłowatości przysadkowej:
A. praktycznie nie istnieje – brak jest skutecznych preparatów,
B. jest skuteczne, chociaż kosztowne i kłopotliwe,
C. jest nieskuteczne – bo szybko rozwija się oporność organizmu,
D. niesie ze sobą ryzyko dużych powikłań.
Zadanie 74.
Wstępną ocenę głębokości oparzenia oceniamy na podstawie:
A. koloru skóry, obecności pęcherzy oparzeniowych, martwicy skóry,
B. tylko zaczerwienienia skóry,
C. tylko obecności pęcherzy oparzeniowych,
D. obrzęku i zaczerwienienia skóry.
Zadanie 75.
Przyczyną karłowatości przysadkowej jest:
A. nadmiar somatotropiny,
B. niedobór somatotropiny,
C. nadczynność tylnego płata przysadki,
D. niedoczynność tylnego płata przysadki.
Zadanie 76.
W przypadku zatrucia u dziecka z zachowaną świadomością, wymioty można
prowokować, gdy przyczyną były:
A. grzyby,
B. detergenty,
C. środki żrące,
D. ropa naftowa i jej pochodne.
Zadanie 77.
Na czym polega enukleacja w leczeniu Retinoblastoma?
A. oczyszczeniu oczodołu,
B. usunięciu nerwu wzrokowego,
C. wycięciu w całości gałki ocznej wraz z najdłuższym odcinkiem nerwu
wzrokowego,
D. usunięciu ognisk chorobowych z gałki ocznej.


Zadanie 78.
W diagnostyce neuroblastoma niezbędnym badaniem będzie dobowa zbiórka moczu na:
A. liczbę Adissa,
B. klirens kreatyniny,
C. aminy katecholowe,
D. kortyzol .
Zadanie 79.
Leczenie objawowe anemii aplastycznej polega na:
A. radioterapii ,
B. zwiększonej podaży witamin,
C. podawaniu preparatów żelaza,
D. przetaczaniu preparatów krwi .
Zadanie 80.
O ostatecznym rozpoznaniu białaczki limfoblastycznej decyduje:
A. obraz krwi obwodowej,
B. powiększenie węzłów chłonnych,
C. obraz szpiku kostnego,
D. powiększenie wątroby i śledziony.
Zadanie 81.
Rhabdomyosarcoma to guz pochodzący z:
A. okostnej,
B. mięśni poprzecznie prążkowanych,
C. włókien nerwowych,
D. komórek wątrobowych.
Zadanie 82.
Stosowanie opioidów niesie za sobą występowanie:
A. bezsenności,
B. biegunki,
C. wymiotów,
D. zaparć.
Zadanie 83.
W pierwszym roku życia dziecka najczęściej występuje:
A. neuroblastoma,
B. osteosarcoma,
C. choroba Hodgkina,
D. białaczka.
Zadanie 84.
Które z niżej wymienionych badań ustala stadium zaawansowania siatkówczaka
(Retinoblastoma)?
A. ultrasonografia gałki ocznej,
B. tomografia komputerowa,
C. badanie okulistyczne w znieczuleniu ogólnym,
D. wszystkie w/w badania są wykonywane.
Zadanie 85.
Najlepszą metodą diagnostyki guzów mózgu jest:
A. rentgenogram czaszki ,
B. encefalogram,
C. tomograf ia komputerowa głowy,
D. rezonans magnetyczny głowy.
Zadanie 86.
Działanie cytostatyków polega na:
A. zmniejszaniu frakcji wzrostu komórek i zmniejszaniu się masy nowotworu,
B. zabijaniu komórek nowotworowych w każdej fazie cyklu komórkowego,
C. zabijaniu komórek nowotworowych w określonej fazie cyklu komórkowego,
D. odpowiedzi A, B, C są prawidłowe.
Zadanie 87.
Jakiego narządu dotyczy guz Wilmsa?
A. śledziony,
B. trzustki,
C. nerki ,
D. wątroby.
Zadanie 88.
15-letnia dziewczyna po amputacji kończyny dolnej lewej z powodu osteosarcoma
przy współpracy pielęgniarek i fizykoterapeutów nauczyła poruszać się o kulach.
Pielęgnując kikut po zagojeniu, pacjentka powinna:
A. codziennie obmywać go i delikatnie masować,
B. myć kikut 4 razy dziennie,
C. moczyć kikut w płynie odkażającym,
D. obmywać kikut raz w tygodniu.
Zadanie 89.
Badanie słuchu u niemowlęcia opierające się na obserwacji odruchu orientacyjnego polega na:
A. śledzeniu wzrokiem źródła dźwięku,
B. odwróceniu głowy w kierunku dźwięku,
C. zakryciu ucha na silny bodziec dźwiękowy,
D. wystąpieniu płaczu dziecka po silnym bodźcu dźwiękowym.
Zadanie 90.
Który z objawów jest charakterystyczny dla choroby Werdniga–Hoffmana?
A. zaparcia,
B. biegunki,
C. drżenie języka,
D. obrzęki.
Zadanie 91.
Inteligencja dzieci z achondroplazją jest zwykle:
A. nieznacznie obniżona,
B. w granicach normy,
C. głęboko upośledzona,
D. powyżej przeciętnej.
Zadanie 92.
Dziecko głuche powinno uczyć się:
A. w szkole ogólnej ,
B. w szkole integracyjnej ,
C. indywidualnie,
D. w szkole specjalnej.
Zadanie 93.
W celu pełnego rozpoznania wodogłowia należy wykonać:
A. tomograf i ę komputerową,
B. badanie płynu mózgowo-rdzeniowego,
C. punkcję przezciemiączkową,
D. EEG.
Zadanie 94.
Charakterystycznym objawem artrogrypozy jest:
A. osteoporoza,
B. wiotkość mięśni,
C. hipoplazja mięśni,
D. akromegalia.
Zadanie 95.
W czytaniu i pisaniu dzieci niewidome korzystają z:
A. alfabetu obrazkowego,
B. alfabetu Morsa,
C. pisma klinowego,
D. alfabetu Braille'a.


Zadanie 96.
6-letni chłopiec został przyjęty do szpitala z rozpoznaniem choroby Perthesa.
Chłopiec od dwóch tygodni leży w łóżku. Wszelkie potrzeby zaspokaja przy pomocy personelu i rodziców. W pierwszym okresie leczenia przestrzega się bezwzględnego zakazu chodzenia, ponieważ:
A. może dojść do złamania kości chorej kończyny,
B. może dojść do zwichnięcia stawu biodrowego,
C. można uszkodzić opatrunek gipsowy,
D. ucisk na głowę kości udowej może spowodować większe jej zniekształcenie.
Zadanie 97.
W diagnostyce mózgowego porażenia dziecięcego w pierwszych miesiącach życia
dziecka pomocne jest:
A. wykonanie badań genetycznych,
B. zebranie wywiadu ciążowo-porodowego,
C. dokonania oceny rozwoju psychicznego,
D. wykonanie punkcji lędźwiowej.
Zadanie 98.
7-letnia dziewczynka z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenie stawów została
przyjęta do oddziału z powodu kolejnego zaostrzenia choroby. Jedną z metod
leczenia choroby jest:
A. przewlekłe podawanie sulfonamidów,
B. przewlekłe podawanie salicylanów,
C. przewlekłe podawanie antybiotyków,
D. cykliczne podawanie antybiotyków.
Zadanie 99.
Dziecko niewidome powinno być jak najwcześniej objęte opieką specjalistyczną, aby zapobiec:
A. wystąpieniu innych wad,
B. opóźnieniu w rozwoju,
C. deformacjom twarzy,
D. odciążyć rodziców.
Zadanie 100.
Sinawe zabarwienie skóry w zespole Downa świadczy o:
A. chorobie dermatologicznej,
B. schorzeniu nerek,
C. współistniejącej wadzie wrodzonej serca,
D. schorzeniu wątroby.


Zadanie 101.
Dziecko ze stwierdzonym ubytkiem słuchu powinno mieć indywidualny aparat
słuchowy:
A. do końca pierwszego roku życia,
B. w wieku szkolnym,
C. w wieku przedszkolnym,
D. w młodszym wieku szkolnym.
Zadanie 102.
Najlepszą formą bezpośredniego poznawania świata u dzieci niewidomych jest zmysł :
A. dotyku,
B. smaku,
C. słuchu,
D. mowy.
Zadanie 103.
7-letnia dziewczynka z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów została
przyjęta do oddziału z powodu kolejnego zaostrzenia choroby. W czasie aktywnej
fazy choroby w badaniach laboratoryjnych występuje:
A. wzrost stężenia albumin,
B. obniżona liczba leukocytów,
C. wzrost stężenia białka C-reaktywnego,
D. zmniejszone stężenie gamma-globulin.
Zadanie 104.
Zaburzenia zachowania u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wynikają z:
A. ociężałości psychoruchowej,
B. nadpobudliwości psychoruchowej,
C. głębokiego niedorozwoju umysłowego,
D. ubocznego działania leków.
Zadanie 105.
Audiogram jest to:
A. badanie słuchu przy użyciu aparatury,
B. wykres przedstawiający próg słyszenia poszczególnych tonów,
C. wykres zarejestrowanych bodźców na dźwięki,
D. krzywa akustycznych elementów dźwięków mowy.
Zadanie 106.
U dziecka z napięciem spastycznym z tendencją do krzyżowania kończyn dolnych
należy:
A. ustawiać kończyny dolne w wyproście,
B. nie stosować butów ortopedycznych,
C. ustawiać kończyny dolne w odwiedzeniu,
D. zapobiegać ustawianiu kończyn dolnych w odwiedzeniu.
Zadanie 107.
W przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów może dojść do:
A. zapalenia ucha,
B. zapalenia tęczówki,
C. zapalenia zatok przynosowych,
D. przewlekłych bólów głowy.
Zadanie 108.
Niedosłuch jest to:
A. ograniczenie funkcji słuchowej,
B. całkowity brak słuchu,
C. niesłyszenie wysokich tonów,
D. występowanie szumów dźwiękowych.
Zadanie 109.
Leczenie wodogłowia polega na:
A. długotrwałym stosowaniu leków moczopędnych,
B. założeniu zewnątrzczaszkowej zastawki odprowadzającej płyn,
C. przewlekłym stosowaniu kortykosteroidów,
D. ograniczaniu podaży płynów.
Zadanie 110.
Zespół Downa spowodowany jest:
A. nadliczbowym chromosomem pary 21,
B. trisomią chromosomów pary 18,
C. przesunięciem chromosomu X z pary 21 do 20,
D. trisomią chromosomów pary 13.
Zadanie 111.
Testy przesiewowe przeprowadzane w celu wykrycia wrodzonej niedoczynności
tarczycy polegają na:
A. przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z matką dziecka,
B. badaniu antropometrycznym,
C. oznaczeniu wolnej tyroksyny w surowicy we krwi,
D. oznaczeniu stężenia hormonu tyreotropowego w wysuszonej kropli krwi.
Zadanie 112.
U dziecka chorego na hemofilię wskazane będą ćwiczenia typu:
A. bieganie,
B. pływanie i gimnastyka w wodzie,
C. jazda na rowerze, D. aerobik pod kontrolą.
Zadanie 113.
Największy odsetek dzieci z alergią pokarmową występuje u dzieci:
A. w okresie szkolnym,
B. ze środowisk miejskich,
C. do 2 roku życia,
D. ze środowisk wiejskich.
Zadanie 114.
Pomiar szczytowego przepływu wydechowego najlepiej wykonać w pozycj i :
A. siedzącej,
B. leżącej,
C. stojącej,
D. dowolnej .
Zadanie 115.
Najczęstszą przyczyną nadciśnienia tętniczego krwi u dzieci jest:
A. długotrwały stres,
B. znaczna otyłość,
C. choroba nerek i naczyń nerkowych,
D. hypotyreoza.
Zadanie 116.
Przy planowaniu opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z encefalopatią krztuścową
najważniejsze jest:
A. utrzymywanie drożności dróg oddechowych,
B. utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała,
C. obserwacja w kierunku występowania wybroczyn,
D. zapobieganie obrzękom nóg.
Zadanie 117.
Hemofilia typu A jest spowodowana niedoborem we krwi czynnika:
A. IX,
B. VI I I ,
C. VIII i IX,
D. X.
Zadanie 118.
U matki chorej na AIDS zmniejsza się selektywnie liczba:
A. monocytów,
B. granulocytów,
C. limfocytów CD4,
D. makrofagów.


Zadanie 119.
Hydrolizatem kazeiny stosowanym w leczeniu alergii na białko mleka krowiego jest:
A. Bebilon Pepti,
B. Bebilon Amino,
C. Nutramigen,
D. Isomi l .
Zadanie 120.
Mukowiscydoza jest chorobą dziedziczoną autosomalnie recesywnie oznacza to, że:
A. jeżeli oboje rodziców są nosicielami nieprawidłowego genu wszystkie
dzieci będą chore,
B. jeżeli oboje rodziców są nosicielami nieprawidłowego genu część dzieci
będzie zdrowa, ale przynajmniej jedno będzie chore,
C. jeżeli oboje rodziców są nosicielami nieprawidłowego genu mogą mieć
zarówno dzieci chore, jak i zdrowe,
D. wystarczy, że jedno z rodziców jest nosicielem nieprawidłowego genu, żeby
dziecko było chore.
Zadanie 121.
Jakie objawy są typowe dla kardiomiopatii rozstrzeniowej?
A. przewlekle i nawracające infekcje dróg oddechowych,
B. ciągle utrzymująca się temperatura ciała powyżej 38 stopni C,
C. omdlenia z dusznością, zawroty głowy, kołatanie serca,
D. sinica z towarzyszącą dusznością.
Zadanie 122.
Retinopatia, nefropatia, neuropatia należą do powikłań cukrzycy:
A. wczesnych
B. pierwotnych,
C. późnych,
D. przejściowych.
Zadanie 123.
Stężenia sodu i chloru w pocie dziecka chorego na mukowiscydozę, wynoszą:
A. 30 mmol/l ,
B. 40 mmol/l ,
C. 50 mmol/l ,
D. powyżej 60 mmol/l .


Zadanie 124.
Jakie objawy świadczą o wystąpieniu nadczynności tarczycy?
A. nadpobudliwość, bezsenność, tachykardia, spadek masy ciała, wole,
wytrzeszcz gałek ocznych,
B. senność, bradykardia, wole, wzrost apetytu i masy ciała, wytrzeszcz gałek
ocznych,
C. nadpobudliwość, nadwaga, wole, wytrzeszcz gałek ocznych, senność i
apatia,
D. wzmożona potliwość, wole, rozdrażnienie, wysokie ciśnienie tętnicze krwi ,
bradykardia.
Zadanie 125.
Dziecko chore na hemofilię powinno zawsze nosić przy sobie:
A. opaskę uciskową,
B. Spongostan,
C. legitymację chorego na hemofilię,
D. leki zwiększające krzepliwość krwi.
Zadanie 126.
Hemodializa polega na:
A. wielokrotnej transfuzji krwi przy użyciu aparatu,
B. usunięciu z organizmu toksyn mocznicowych i nadmiaru wody,
C. założeniu przetoki tętniczo żylnej,
D. napełnieniu jamy otrzewnej płynem dializacyjnym.
Zadanie 127.
Jaki jest obraz kliniczny towarzyszący Tetralogii Fallota?
A. do sinicy postępującej z wiekiem dołączają się wybroczyny krwawe pod
skórą i płytką paznokci, palce przyjmują kształt „pałeczek dobosza”,
występują częste nawroty infekcji górnych dróg oddechowych,
B. rozwija si ę sinica obwodowa z przyśpieszonym oddechem, a podczas
karmienia pojawia się duszność, skóra dziecka ma zabarwienie różowe, z
wiekiem dziecko staje się coraz bardziej niewydolne oddechowo,
C. dziecko ma uogólnioną sinicę, brak jest duszności, ale głównym objawem
jest apatia, senność,
D. sinica zaczyna towarzyszyć duszności narastającej z wiekiem, po wysiłku
dziecko kuca co łagodzi duszność, palce mają kształt pałeczek z płytką
paznokcia w kształcie szkiełka od zegarka, sprawność fizyczna z wiekiem
maleje.
Zadanie 128.
10-letnia dziewczynka została przyjęta do szpitala z podejrzeniem nadciśnienia
tętniczego. U dziecka występują poranne krwotoki z nosa, bóle głowy, ciśnienie
tętnicze wynosi 135/90 mmHg. Podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym u pacjentki będzie:
A. badanie ostrości wzroku,
B. badanie dna oka,
C. badanie pola widzenia,
D. USG głowy.
Zadanie 129.
Jakie badanie należy wykonać by potwierdzić rozpoznanie ref luksu
pęcherzowo-moczowodowego?
A. cystografię mikcyjną,
B. ultrasonografię nerek,
C. punkcję nerki ,
D. dobową zbiórkę moczu na poziom białka.
Zadanie 130.
Cukrzyca I typu powstaje w następstwie:
A. nadmiernego wydzielania insuliny,
B. nadmiernej podaży cukrów prostych,
C. niedoboru lub braku insuliny endogennej ,
D. nadmiernej podaży cukrów złożonych.
Zadanie 131.
Do objawów zwichnięcia stawu biodrowego u noworodka należy/ą:
A. ograniczenie odwodzenia stawów biodrowych,
B. nierówność fałdów udowych,
C. objaw przeskakiwania Ortolaniego,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 132.
W galaktozemii rozwój uszkodzeń narządowych rozpoczyna się w:
A. życiu płodowym,
B. okresie noworodkowym,
C. pierwszym półroczu życia,
D. okresie poniemowlęcym.
Zadanie 133.
Jakie zmiany w moczu potwierdzają rozpoznanie kłębuszkowego zapalenia nerek?
A. cukromocz, białkomocz, obecność ciał ketonowych,
B. cukromocz, białkomocz, wzmożony urobilinogen,
C. krwinko mocz, białkomocz,
D. cukromocz, obecność ciał ketonowych.

Zadanie 134.
Podczas opieki nad dzieckiem z miastenią należy zwracać szczególną uwagę na:
A. oszczędzający tryb życia, wkładanie przez dziecko minimum wysiłku w
samo pielęgnację i samoobsługę, unikanie nadmiernych wysiłków i zmęczenia,
B. wykonywanie ćwiczeń czynnych, leżenie w czasie spoczynku na twardym
materacu bez podpierania ciała poduszkami ,
C. unikanie przegrzania czy przeziębienia, przeplatanie okresów ćwiczeń
okresami odpoczynku,
D. sprawdzanie kilka razy dziennie czucia w kończynach oraz zakresu ruchów,
wykształcenie automatyzacji pęcherza.
Zadanie 135.
Choroba Hirschprunga jest to:
A. wrodzony brak unerwienia odcinka jelita grubego,
B. nabyty brak unerwienia jelita grubego,
C. wrodzone zarośnięcie odcinka jelita grubego,
D. wrodzone zarośnięcie odbytu.


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: koleżeński bank pytań-annaBarbara
PostWysłany: 26 Gru 2014 14:58 
Offline

Dołączenie: 08 Mar 2009 18:35
Posty: 132
JAK IDZIE ROZWIAZYWANIE POZDRAWIAM


Góra
 Profil  
 
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 113 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
AZ_Efusion by Frost/ayasha © 2007 White Fusion Skins
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group