:: Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych ::
http://forum-pielegniarek.pl/

Konkurs na Pielęgniarkę Roku
http://forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?f=73&t=9189
Strona 1 z 1

Autor:  cyra88 [ 31 Sty 2014 08:02 ]
Temat postu:  Konkurs na Pielęgniarkę Roku

qwerty

Autor:  forum-admin [ 01 Lut 2014 09:25 ]
Temat postu:  Re: Konkurs na Pielęgniarkę Roku

20.12.2013.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Koło Liderów Pielęgniarstwa przy Mazowieckim Oddziale PTP

zapraszają pielęgniarki do udziału

w IX Ogólnopolskim Konkursie
„Pielęgniarka Roku 2013”

Cel Konkursu: wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek liderów o wysokim przygotowaniu zawodowym, etycznym i aktywnym zaangażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskiego

Harmonogram Konkursu:

wyłonienie uczestników Konkursu w poszczególnych ZOZ - ach do dn. 31.01.2014r.
eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP dn. 07.03.2014r. godz.12.00
III etap – prezentacja własna (szczegóły Komunikat nr 2)

Informacje:
Jagoda Zielińska

tel. 22 326 55 21
kom. 511 451 292
e-mail: jagoda_zielinska@wp.pl

Załączniki:
Regulamin Konkursu
Karta Zgłoszenia Uczestnictwa Konkursu

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród zainteresowanych
Warszawa, 13 grudnia 2013 r.


Regulamin
IX Ogólnopolskiego Konkursu
„Pielęgniarka Roku 2013”


1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Mogą w nim wziąć udział pielęgniarki
zatrudnione w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
2. Do Konkursu mogą przystępować osoby biorące udział w poprzedniej edycji Konkursu oraz
jego laureaci.
3. Konkurs przeznaczony jest dla pielęgniarek sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentem
z wyłączeniem kadry kierowniczej – dyrektorów ds. pielęgniarstwa, pielęgniarek naczelnych,
przełożonych, oddziałowych oraz koordynujących.
4. Uczestnicy Konkursu zgłaszani są na podstawie obowiązujących w zakładach opieki
zdrowotnej kryteriów np. oceny okresowej, zaangażowania w pracę zawodową, wysokiego
poziomu wiedzy zawodowej, wzorowej postawy etycznej itp.
5. Kartę Zgłoszenia Uczestnika, potwierdzoną pieczątką imienną bezpośredniego przełożonego
oraz pielęgniarki kierującej kadrą pielęgniarską w zakładzie opieki zdrowotnej, należy przesłać
do Oddziału Wojewódzkiego PTP adres na stronie: http://www.ptp.na1.pl/ - PTP - struktura w
terminie do dnia 31.01.2014 r.
Uczestnicy Konkursu z województwa mazowieckiego proszeni są o przesyłanie
zgłoszeń na adres Biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego:
Al. Reymonta 8/12, 01-842 Warszawa lub biuroptp@gmail.com; fax 022 398 18 51.
Biuro czynne codziennie w godz. 9.00- 14.00.
6. Oddziały Wojewódzkie PTP w terminie do 14.02.2014r. przesyłają do Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego imienną listę uczestników Konkursu.
7. Oddziały Wojewódzkie PTP są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich warunków do
przeprowadzenia eliminacji, a także do wyłonienia dwóch członków do komisji konkursowej II
etapu.
8. Eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich będą polegały na testowym sprawdzianie z zakresu
ogólnej wiedzy zawodowej, zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej
Polskiej, historii zawodu i działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
9. Egzamin testowy odbędzie się pod przewodnictwem Komisji Konkursowej, w składzie której
będzie przedstawiciel organizatorów, który w dniu egzaminu dostarczy do Oddziału
Wojewódzkiego karty egzaminacyjne wraz z kluczem do ich sprawdzenia.
10. Z przebiegu II Etapu Konkursu zostanie sporządzony protokół.
11. Wyniki II Etapu Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu eliminacji.
12. Nie przewiduje się podawania do wiadomości publicznej punktacji uzyskanej podczas II Etapu
Konkursu.
13. Do III etapu Konkursu przechodzi osoba z największą liczbą uzyskanych punktów.
W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez więcej niż jedną osobę do finału
Konkursu przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały taką liczbę punktów.
14. Termin i miejsce III etapu zostanie podane w Komunikacie Nr 2.
15. Koszty przejazdu i pobytu uczestnika III etapu pokrywają Oddziały Wojewódzkie PTP,
sponsorzy lub zakłady pracy.
16. „Pielęgniarka Roku 2013” zostanie uhonorowana pucharem przechodnim, który zostanie
przekazany do macierzystego ZOZ laureata tytułu, a w następnym roku Konkursu zostanie
przekazany kolejnemu laureatowi Konkursu.
17. Informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie www. Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego www.ptp.na1.pl.
Uchwała ZG PTP z dnia 13.12.2013 r.

Strona 1 z 1 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/