:: Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych ::Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 67 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Autor Wiadomość
 Temat postu: Re: specjalizacja onkologiczna
PostWysłany: 27 Maj 2011 14:17 
Offline

Dołączenie: 22 Paź 2009 21:31
Posty: 13
Koleżanki.Specjalistki pielęgniarstwa onkologicznego GRATULUJĘ,CHYLĘ CZOŁA,JESTEŚCIE WIELKIE.Jak ochłoniecie prosimy o pomoc nas to czeka za 4 miesiące.Jeśli nie da się wszystkiego napisać na forum to moj mail barjez49@wp.pl.Pozdrawiam.Basia


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja onkologiczna
PostWysłany: 20 Cze 2011 20:43 
Offline

Dołączenie: 17 Cze 2009 16:59
Posty: 12
Dziewczyny dlsczego nic nie piszecie o egzaminie???? Jakieś pytanka:) Odzywajcie się.


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: specjalizacja onkologiczna
PostWysłany: 03 Lip 2011 12:16 
Offline

Dołączenie: 03 Lip 2011 12:12
Posty: 1
Koleżaki potrzebuje pytania kwalifikacyjne do specjalizacji onkologicznej.Prosze o pomoc er62@wp.pl

Za wszelkią pomoc z góry dziekuję


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja onkologiczna
PostWysłany: 07 Lip 2011 19:24 
Offline

Dołączenie: 23 Sty 2011 13:56
Posty: 33
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - wiosna 2011
TEST NR 101311
Zadanie 1.
Późne powikłania ze strony układu krążenia, po zastosowaniu teleterapii to:
A. uszkodzenie mięśnia sercowego,
B. zakrzepowe zapalenie żył ,
C. zwłóknienie naczyń krwionośnych,
D. krwawienia dojamowe.
Zadanie 2.
Jakie są najistotniejsze elementy tworzące strategię promocji zdrowia?
A. akredytacja usług medycznych, marketing usług,
B. określenie polityki zdrowia publicznego, tworzenie środowisk
wspierających,
C. dobry stan zdrowia i wiek ludności,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 3.
Na poziom stresu pielęgniarki onkologicznej mają wpływ:
A. obciążenia psychiczne, obowiązki zawodowe traktowane w kategoriach
straty, zagrożenia i sztywnych norm,
B. obowiązki zawodowe ujmowane jako wyzwania i poczucie skuteczności
zawodowej,
C. niskie zarobki i braki w wyposażeniu oddziałów,
D. wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 4.
Pielęgniarka pracująca na oddziale chemioterapii uczestniczy w badaniu klinicznym
nad nowym lekiem przeciwnowotworowym. Podczas trwania eksperymentu stwierdza, że
pacjenci nie są uczciwie informowani o komplikacjach związanych z badaniem, lecz
przedstawia się im jedynie ewentualne korzyści. Co powinna zrobić pielęgniarka?
A. pielęgniarka uczestniczy w dalszym ciągu w eksperymencie stwierdzając, że
informowanie chorych nie należy do jej obowiązków,
B. pielęgniarka rozmawia z kierownikiem eksperymentu, a ponieważ sytuacja
nie uległa zmianie, postanawia wycofać się z uczestnictwa w badaniu
klinicznym,
C. pielęgniarka sama informuje chorych o możliwych powikłaniach na skutek
stosowanie leku, nie konsultując się z zespołem badawczym,
D. pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o utratę pracy.
Zadanie 5.
Skutki uboczne podawanej winkrystyny to:
A. zapalenie skóry, biegunka, nefrotoksyczność,
B. brak łaknienia, zapalenie jamy ustnej, powiększenie wątroby,
C. krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, owrzodzenie śluzówek,
niepłodność,
D. utrata owłosienia, neurotoksyczność, zaparcia, gorączka.
Zadanie 6.
Według zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Chorobami Nowotworowymi,
najważniejszymi wytycznymi związanymi ze stylem życia w profilaktyce raka skóry
jest:
A. niepalenie papierosów, niepicie alkoholu, aktywność ruchowa,
B. wykonywanie szczepień ochronnych, uczestniczenie w badaniach
przesiewowych,
C. unikanie nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, stosowanie
środków chroniących przed słońcem, ochrona przed narażeniem na substancje
rakotwórcze,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 7.
Jak należy dbać o skórę poddawaną teleterapii?
A. kąpać się pod prysznicem,
B. myć delikatnie wodą o letniej temperaturze,
C. używać neutralnych preparatów,
D. wstrzymać się od mycia pola napromienianego.Zadanie 8.
Jakie jest najczęstsze umiejscowienie raka jelita grubego?
A. odbytnica i esica,
B. kątnica,
C. okrężnica poprzeczna,
D. okrężnica wstępująca.
Zadanie 9.
Standardy opieki pielęgniarskiej odnoszą się do szczegółowych standardów praktyki
zawodowej pielęgniarek i położnych, które służą do:
A. opracowania zasad i norm opisujących sposób postępowania pielęgniarskiego
podczas wykonywania złożonych zabiegów medycznych,
B. określenia zasad i sposobu postępowania w opiece nad poszczególnymi
grupami pacjentów, wyodrębnionymi na podstawie przyjętego kryterium,
C. opracowania i wdrożenia w konkretnych warunkach zakładu opieki
zdrowotnej,
D. prowadzenia badań naukowych.
Zadanie 10.
Członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych może
zostać:
A. pielęgniarka lub położna sprawująca opiekę nad pacjentem z chorobą
nowotworową, która złoży pisemną deklarację przynależności do
Stowarzyszenia,
B. osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju pielęgniarstwa
onkologicznego i Stowarzyszenia lub w zakresie współpracy międzynarodowej
w tym zakresie,
C. każda pielęgniarka lub położna, która wyrazi chęć przynależenia do
Stowarzyszenia,
D. pielęgniarka lub położna założycielka Stowarzyszenia.
Zadanie 11.
Jakie informacje dotyczące rodziny powinna zgromadzić pielęgniarka w swojej
diagnozie?
A. strukturę rodziny i więzi emocjonalne w niej występujące,
B. strukturę społeczności lokalnej,
C. zanieczyszczenie środowiska,
D. aktywność rodziny.
Zadanie 12.
Odpowiedzialność moralna pielęgniarki onkologicznej oznacza:
A. obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za wykonane osobiście lub
zlecone innej osobie czynności zawodowe, lub za ich zaniechanie lub
zaniedbanie,
B. wynagrodzenie wyrządzonej komuś szkody lub straty,
C. konieczność odpowiadania za swoje czyny, zachowania nakazane lub zakazane
przez normę moralną i ponoszenie za nie konsekwencji,
D. obowiązek ponoszenia konsekwencji, określonych przez odpowiednie przepisy
prawne.
Zadanie 13.
Które z poniższych sformułowań określa pojęcie „skrining”?
A. działania wśród osób bez objawów choroby w celu wykrycia choroby w
okresie bezobjawowym lub przedklinicznym,
B. profilaktyka w zakresie koszt–efekt; pomiar częstości występowania
choroby nowotworowej w wybranej części kraju,
C. profilaktyka trzeciej fazy,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 14.
Ośrodki oferujące pewien ściśle określony zakres świadczeń, ograniczony do jednej
skomplikowanej metody lub specjalizujące się w terapii jednej lub kilku rzadkich
chorób, reprezentują następujący poziom referencyjności:
A. poziom I,
B. poziom II,
C. poziom III,
D. poziom S.Zadanie 15.
Jaka jednostka koordynuje pracą szpitali onkologicznych w Polsce?
A. Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem,
B. Europejska Szkoła Onkologii,
C. Centrum Onkologii–Instytut w Warszawie,
D. Instytut Badań Jądrowych.
Zadanie 16.
Co uwzględnisz organizując badania skriningowe ukierunkowane na choroby
nowotworowe?
A. system społeczno–ekonomiczny,
B. charakterystykę nowotworu będącego przedmiotem badań, dostępne testy i
ocenę programu skriningowego,
C. dostępność metod i placówek skriningowych,
D. wszystkie powyższe czynniki.
Zadanie 17.
Celem Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2006-2015 jest:
A. zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
B. stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu
wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju chorób nowotworowych,
C. utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania
nowotworów w skali kraju i w poszczególnych regionach kraju,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 18.
Co jest głównym celem prowadzenia akredytacji placówek ochrony zdrowia?
A. ewaluacja kosztów,
B. analiza wydatków związanych z realizacją opieki zdrowotnej,
C. poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D. uzyskanie wysokich kredytów w systemie „akonto” na realizację świadczeń
zdrowotnych.
Zadanie 19.
Na wystąpienie objawów wypalenia zawodowego u pielęgniarek onkologicznych mają
wpływ przede wszystkim:
A. codzienne kontakty z cierpieniem,
B. przebyte choroby infekcyjne,
C. pory roku,
D. wysokie oczekiwania przełożonych.
Zadanie 20.
W profilaktyce raka jelita grubego podstawowym jest badanie:
A. endoskopowe,
B. radiologiczne z kontrastem,
C. per rectum,
D. ultrasonograficzne.
Zadanie 21.
Odmianą radioterapii jest teleterapia, w której źródło napromieniania:
A. znajduje się w bezpośrednim kontakcie z napromieniowaną tkanką,
B. znajduje się w bliskim kontakcie z napromieniowaną tkanką,
C. pochodzi z pól zewnętrznych,
D. jest zwykle umieszczone śródjamowo.
Zadanie 22.
Jakie są podstawowe współczynniki używane w epidemiologii onkologicznej?
A. inicjacja, progresja, promocja,
B. zachorowalność, śmiertelność, chorobowość, umieralność,
C. ekspresja nowotworu, charakter histopatologiczny,
D. „case–control” test, oszacowanie statystyczne.
Zadanie 23.
Który z markerów nowotworowych charakterystyczny jest dla raka jelita grubego?
A. AFP (alfa-fetoproteina),
B. HCG (gonadotropina kosmówkowa),
C. CEA (antygen rakowo-płodowy),
D. LDL (dehydrogenaza mleczanowa).Zadanie 24.
Jaką diagnozę może sugerować pozytywny wynik na krew utajoną?
A. białaczkę,
B. raka okrężnicy i odbytnicy,
C. raka przełyku,
D. raka krtani.
Zadanie 25.
Pielęgniarka prowadząc edukację zdrowotną ukierunkowaną na profilaktykę pierwotną
w zakresie nowotworów, główną uwagę zwróci na:
A. regularne prowadzenie badań klinicznych,
B. obserwację wczesnych objawów choroby,
C. samobadanie,
D. redukcję lub minimalizację czynników ryzyka.
Zadanie 26.
W którym przedziale wiekowym nowotwory występują najczęściej?
A. 0–10 lat,
B. 10–30 lat,
C. 30–50 lat,
D. powyżej 50 roku życia.
Zadanie 27.
Jakie postępowanie wchodzi w skład rehabilitacji po mastektomii?
A. ćwiczenia ruchowe, masaż,
B. jonoforeza wpływająca rozmiękczająco na blizny powstałe w wyniku
mastektomii,
C. indywidualnie dobrane ćwiczenia ruchowe, łagodny masaż oraz jonoforeza,
D. ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
Zadanie 28.
Co oznacza pojęcie „rak in situ”?
A. rak przedinwazyjny,
B. stan przedrakowy,
C. rak z przerzutami do węzłów chłonnych,
D. rak z przerzutami odległymi.
Zadanie 29.
Jakie badanie stanowi podstawę do rozpoznania nowotworu jądra?
A. biopsja cienkoigłowa jądra,
B. tomografia komputerowa miednicy małej,
C. badanie histopatologiczne usuniętego jądra,
D. badanie ultrasonograficzne jądra.
Zadanie 30.
Rakami nazywamy nowotwory złośliwe wywodzące się z tkanki:
A. mięśniowej,
B. chłonnej,
C. gruczołowej,
D. nabłonkowej.
Zadanie 31.
Główną przyczyną umieralności mężczyzn z powodu nowotworów złośliwych stanowi
rak:
A. gruczołu krokowego,
B. płuca,
C. jądra,
D. pęcherza moczowego.
Zadanie 32.
Co oznacza metoda diagnostyczna BAC?
A. badanie laryngologiczne,
B. badanie tomograficzne,
C. biopsją cienkoigłową,
D. badanie rezonansem magnetycznym.
Zadanie 33.
Które z badań profilaktycznych w raku tarczycy jest niewskazane u osób
napromieniowanych w dzieciństwie?
A. USG tarczycy,
B. scyntygraficzne,
C. fizykalne,
D. hormonów tarczycy.Zadanie 34.
Cechę T w czerniaku określa się rutynowo na podstawie:
A. tomografii komputerowej,
B. ultrasonografii,
C. badania fizykalnego,
D. badania histologicznego.
Zadanie 35.
U pacjentki lat 50, z rozpoznaniem nowotworu wątroby narasta wodobrzusze.
Pacjentka jest przygotowywana do odbarczającego upuszczenia płynu. Przed
zabiegiem pacjentka:
A. powinna być na czczo z opróżnionym pęcherzem moczowym,
B. nie musi być na czczo z pęcherzem moczowym wypełnionym,
C. nie musi być na czczo z pęcherzem moczowym opróżnionym,
D. powinna być na czczo z pęcherzem moczowym wypełnionym.
Zadanie 36.
Które z wymienionych schorzeń uważa się za stan przedrakowy pęcherza moczowego?
A. nerwiako-mięsaki,
B. brodawczaki,
C. mięsaki,
D. nerwiakowłókniaki.
Zadanie 37.
Kobieta w wieku 28 lat w 20 tygodniu ciąży, stwierdza podczas samobadania piersi
guzek wielkości 2 cm. Co powinna zrobić?
A. wykonać mammografię,
B. donosić ciążę i po urodzeniu dziecka zająć się zmianą,
C. potraktować guzek w okresie ciąży jako zjawisko fizjologiczne,
D. zgłosić się do lekarza prowadzącego ciążę.
Zadanie 38.
Grupę szczególnie zagrożoną rakiem krtani stanowią osoby:
A. wykonujące zawód piosenkarza estradowego,
B. grające na instrumentach dętych,
C. palące i pijące alkohol,
D. wykonujący zawód nauczyciela.
Zadanie 39.
Kolpomikroskopia jest:
A. badaniem histologicznym materiału pobranego w czasie konizacji,
B. metodą oceny nabłonka szyjki macicy w celu wybrania miejsca, z którego
pobiera się wycinek,
C. badaniem wyskrobin z szyjki macicy,
D. pobraniem wycinka z owrzodziałej zmiany szyjkowej.
Zadanie 40.
Która z wymienionych diet stanowi czynnik ryzyka nowotworów?
A. wegetariańska,
B. uboga w t łuszcz zwierzęcy,
C. bogata w t łuszcz zwierzęcy,
D. mleczna.
Zadanie 41.
Która grupa pacjentów narażona jest na wystąpienie chłoniaków?
A. pacjenci dializowani,
B. pacjenci po krwiolecznictwie,
C. biorcy przeszczepów,
D. dzieci w przedziale wiekowym 10-15.
Zadanie 42.
W historii choroby pacjentki zaznaczono stopień zaawansowania raka sutka wg skali
TNM. Czy wynik T1N0M0 oznacza guz o:
A. wymiarze nie przekraczającym 2 cm, nie wyczuwalne węzły chłonne, brak
przerzutów odległych,
B. wymiarze nie przekraczającym 2 cm, wyczuwalne węzły chłonne, klinicznie
stwierdzone przerzuty,
C. wymiarze 3 cm, wyczuwalne węzły chłonne, brak przerzutów,
D. różnych wymiarach, nacieczenie skóry, przerzuty odległe.Zadanie 43.
Główny czynnik etiologiczny raka wargi dolnej to:
A. spożywanie gorących bądź ostro przyprawionych pokarmów i płynów,
B. drażniące działanie kosmetyków,
C. palenie tytoniu i narażenie na promieniowanie słoneczne,
D. wirus opryszczki.
Zadanie 44.
Co oznacza pojęcie markery nowotworowe?
A. immugenne substancje białkowe, glikoproteinowe lub glikolipidowe,
wytwarzane przez niektóre nowotwory,
B. leki stosowane w hormonoterapii,
C. stany przedrakowe i wczesne postacie raka,
D. substancje „uwrażliwiające” tkanki na działanie promieniowania
jonizującego.
Zadanie 45.
Obecność białka monoklonalnego w surowicy lub moczu, osteolityczne zmiany w
kościach oraz postępujące uszkodzenie nerek to objawy typowe dla:
A. ziarnicy złośliwej,
B. szpiczaka mnogiego,
C. ostrej białaczki szpikowej,
D. przewlekłej białaczki limfocytowej.
Zadanie 46.
Jakie są objawy wysięku do jamy otrzewnej u pacjentek w zaawansowanej fazie raka
jajnika?
A. obrzęki, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu,
B. duszność, obrzęki twarzy,
C. bolesne uczucie rozpierania i rozciągania brzucha, uczucie „zgagi”,
obrzęk kończyn dolnych, duszność,
D. objawy niestrawności.
Zadanie 47.
Sprawując opiekę nad pacjentem z objawami zespołu żyły głównej górnej (ZŻGG)
zwrócisz uwagę na:
A. utrzymanie drożności dróg oddechowych, obserwację oddechu, obserwację
obrzęku i zasinienia twarzy, parametrów życiowych i stanu świadomości
pacjenta,
B. monitoring wkłuć dożylnych w obrębie kończyny objętej procesem
chorobowym,
C. obserwację stanu świadomości chorego, gdyż wskazuje on na nasilenie
objawów,
D. obserwację i monitoring oddechu pacjenta pod kątem wystąpienia świstu
oddechowego.
Zadanie 48.
Kryterium rozpoznania gorączki neutropenicznej NIE jest:
A. spadek liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej 1000/ml,
B. wzrost temperatury ciała powyżej 38°C,
C. utrzymywanie się temperatury powyżej 38,5°C przez co najmniej godzinę,
D. spadek liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej 500/ml.
Zadanie 49.
Na oddział został przyjęty 67–letni pacjent leczony między innymi Cisplatyną.
Skarży się na obrzęki i złe samopoczucie, oddawanie moczu w małych ilościach.
Powyższe objawy mogą świadczyć o rozpoczynającej się:
A. niewydolności nerek,
B. niewydolności krążenia,
C. niewydolności oddechowej,
D. niedożywieniu i obniżonej wartości białka w surowicy krwi.
Zadanie 50.
Zespół ostrego rozpadu guza powstaje najczęściej po:
A. radioterapii,
B. hormonoterapii,
C. leczeniu chirurgicznym,
D. chemioterapii.Zadanie 51.
Późny odczyn popromienny to odczyn pojawiający się:
A. 6 miesięcy od zakończenia leczenia,
B. 6 tygodni od zakończenia leczenia,
C. 6 dni od zakończenia leczenia,
D. 6 lat od zakończenia leczenia.
Zadanie 52.
U chorych zagrożonych wystąpieniem zespołu DIC, obserwację pielęgniarską
ukierunkowujemy szczególnie na:
A. występowanie krwawień, wybroczyn, siniaków,
B. nagły, duży skok temperatury ciała,
C. pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D. przyrost masy ciała.
Zadanie 53.
Do powstawania powikłań krwotocznych przyczynia się:
A. małopłytkowość,
B. upośledzenie funkcji płytek krwi,
C. zaburzona synteza czynników krzepnięcia krwi,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 54.
Przed rozpoczęciem leczenia metodą radioterapii, pacjenta należy poinformować o:
A. technice leczenia tzn. czasie, miejscu, sposobach napromieniania,
B. aktywności źródła promieniowania,
C. miejscu badań kontrolnych w czasie leczenia,
D. zasadach kontroli lekarskiej.
Zadanie 55.
Wskaż objawy uboczne, które mogą wystąpić po skojarzonym napromienianiu narządu
rodnego metodą teleradioterapii i brachyterapii:
A. leukopenia,
B. popromienne zapalenie pęcherza moczowego,
C. zapalenie odbytnicy,
D. wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 56.
Na czym polega leczenie raka płuc brachyterapią?
A. na podaniu dożylnie izotopu promieniotwórczego Strontu,
B. na napromienianiu zmiany z pól zewnętrznych,
C. na dojamowym naświetlaniu izotopem promieniotwórczym,
D. na napromienianiu promieniami Rentgena.
Zadanie 57.
Pacjentka lat 38 została przyjęta na oddział brachyterapii z rozpoznaniem raka
macicy. Zakwalifikowano ją do leczenia energią promienistą. W trakcie leczenia po
osiągnięciu 1/3 dawki chora zaczęła zgłaszać złe samopoczucie. U chorej wystąpi ł
miejscowy odczyn popromienny objawiający się:
A. brakiem łaknienia,
B. bolesnym parciem na odbytnicę,
C. zmęczeniem,
D. anemią.
Zadanie 58.
W Polsce, podstawą prawną zasad obowiązujących przy przygotowywaniu, podawaniu i
przechowywaniu cytostatyków jest:
A. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.06.1996r.,
C. Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej,
D. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy stosowaniu promieniowania jonizującego.
Zadanie 59.
Czy w leczeniu choroby nowotworowej można łączyć teleradioterapię z
brachyterapią?
A. zawsze,
B. nigdy,
C. tylko w wybranych przypadkach,
D. tylko w nowotworach narządu rodnego.Zadanie 60.
W zespole złego wchłaniania zaleca się dietę:
A. wysokokaloryczną,
B. cukrzycową,
C. lekkostrawną, ubogoresztkową,
D. ogólną.
Zadanie 61.
Jakie powikłania w obrębie jamy ustnej mogą wystąpić w trakcie lub po zakończeniu
leczenia teleradioterapią?
A. suchość i ból w jamie ustnej,
B. zaburzenia smaku,
C. uczucie zesztywnienia szczęk i trudności z jedzeniem,
D. wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 62.
Najbardziej istotne u pacjenta otrzymującego Adriamycynę są/jest:
A. dolegliwości ze strony układu krążenia,
B. kłopoty z pamięcią i koncentracją,
C. brak regularnego wypróżniania,
D. braki w uzębieniu.
Zadanie 63.
U pacjentki chorującej na raka trzonu macicy, leczonej napromienianiem wystąpi ła
biegunka. Opieka pielęgniarska polega na:
A. zgłoszeniu powikłania związanego z leczeniem lekarzowi, wykonywanie
zleceń lekarskich,
B. obserwacji w kierunku odwodnienia, zaleceniu spożywania zwiększonej
ilości płynów, zaleceniu do picia wody mineralnej niegazowanej,
C. poinformowaniu pacjentki, że powikłanie to jest naturalne i nie należy
podejmować żadnych czynności,
D. obserwacja w kierunku odwodnienia, obserwacja ilości, charakteru i
częstości wypróżnień, zalecenia dietetyczne, pomoc w utrzymaniu higieny.
Zadanie 64.
Późnym odczynem popromiennym ze stronny układu oddechowego jest:
A. krwioplucie,
B. kaszel,
C. duszność,
D. zwłóknienie płuc.
Zadanie 65.
Do stosowania brachyterapii NIEZBĘDNY jest:
A. tomograf komputerowy,
B. system planowania leczenia – rekonstrukcja 3D,
C. aparat rentgenowski,
D. rezonans magnetyczny.
Zadanie 66.
Jakie objawy świadczą o wystąpieniu u chorego niedokrwistości?
A. bladość powłok skórnych, szara skóra, niepokój, pobudzenie ruchowe,
B. zmęczenie, osłabienie, skrócenie oddechu, ból głowy, zawroty głowy,
omdlenia, tachykardia,
C. bladość powłok skórnych, szara skóra, niepokój, pobudzenie ruchowe,
gorączka, nudności, tachykardia,
D. zaburzenia rytmu serca, krwawienia z dziąseł , suchość jamy ustnej,
skrócenie oddechu, ból głowy.
Zadanie 67.
Pacjentka przyjmująca od 2 dni Neupogen zgłosi ła złe samopoczucie, wzrost
temperatury do 40°C, spadek ciśnienia. Są to objawy:
A. odczynu gorączkowego po Neupogenie,
B. rozpoczynającego się zakażenia lub wstrząsu septycznego,
C. rozpoczynajacej się niewydolności krążenia,
D. spadku erytrocytów.Zadanie 68.
Chemioterapia uzupełniająca to leczenie cytostatykami:
A. w celu zmniejszenia masy guza przed zabiegiem operacyjnym,
B. skojarzone z radykalnym leczeniem miejscowym (napromienianiem lub
leczeniem operacyjnym) guza pierwotnego skierowane przeciwko domniemanym
mikroprzerzutom,
C. mające na celu utrzymanie stałego „wysycenia” organizmu w odpowiednią
dawkę cytostatyków w trakcie terapii,
D. w celu utrzymania efektu chemioterapii wielolekowej.
Zadanie 69.
Pacjentka z nowotworem jajnika odczuwa dolegliwości bólowe (5 w skali VAS).
Podano leki przeciwbólowe. Równoczesne działania pielęgniarskie podwyższające
próg bólowy będą zawierały:
A. zapewnienie wypoczynku i spokoju, całkowite wstrzymanie się od
wykonywania czynności pielęgnacyjnych,
B. wypełnienie czasu wolnego, dokładne wywietrzenie pomieszczenie bez
względu na porę roku,
C. zapewnienie komfortu psychicznego, wygodne dla pacjentki ułożenie w
łóżku, wsparcie, psychoterapia podtrzymująca,
D. zapewnienie obecności osoby bliskiej, pobudzanie do aktywności fizycznej,
głośne słuchanie muzyki.
Zadanie 70.
Odczyn popromienny miejscowy na sucho łagodzi:
A. jałowy opatrunek przyklejony plastrem,
B. talkowanie Alantanem i wietrzenie,
C. kąpiel całego ciała pod prysznicem,
D. noszenie obcisłej bielizny.
Zadanie 71.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:
A. chłoniaków,
B. raka piersi,
C. raka jelita grubego,
D. raka płuca.
Zadanie 72.
Na czym polega ochrona radiologiczna personelu medycznego w przypadku
konieczności kontaktu z pacjentami leczonymi izotopami radioaktywnymi w postaci
źródeł otwartych?
A. należy stosować rękawice, używać przedmioty jednorazowego użytku
(sztućce, baseny, itp.),
B. nie jest konieczne stosowanie zabezpieczeń, bo wydzieliny i wydaliny
chorego zawierają bezpieczny poziom izotopu radioaktywnego,
C. należy stosować osłony ołowiane,
D. przed kontaktem z wydzielinami lub wydalinami należy dokonać pomiaru
radioaktywności i w zależności od jego poziomu stosować zabezpieczenia
bądź nie stosować ich.
Zadanie 73.
Pacjent, lat 55, zakwalifikowany do chemioterapii i leczony Docetaxelem z powodu
nawrotowego raka płuca. Podczas podawania leku doszło do jego wynaczynienia. Na
miejsce wynaczynienia należy zastosować:
A. dimetylosulfotlenek (DMSO) i zimny okład,
B. dimetylosulfotlenek (DMSO) i ciepły okład,
C. hialuronidazę i zimny okład,
D. tiosiarczan sodu i ciepły okład.
Zadanie 74.
Przyczyną wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego u chorych na nowotwory jest:
A. nowotwór pierwotny,
B. nowotwór wtórny,
C. krwawienie śródczaszkowe,
D. wszystkie wymienione.Zadanie 75.
Po wystąpieniu u pacjenta zapalenia żyły wskutek podawania chemioterapii należy:
A. stosować leki p/zapalne,
B. całkowicie zaprzestać podawania leków,
C. zaprzestać podawania leków do żyły objętej stanem zapalnym, stosować
okłady oraz ogólnie działające leki p/bólowe i p/zapalne,
D. zastosować wilgotne, chłodne okłady w miejscu powyżej wkłucia, nie
zaprzestając podawania leków do żyły objętej stanem zapalnym.
Zadanie 76.
Pacjenci chorzy na nowotwory, przygotowywani do transplantacji szpiku kostnego,
poddawani są fazie przygotowawczej, która polega na:
A. znalezieniu dawcy szpiku kostnego identycznego dla wszystkich antygenów
istotnych dla przeszczepu,
B. pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C. odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D. podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych oraz/lub
radioterapii.
Zadanie 77.
U pacjenta z rozpoznanym rakiem płuca wystąpi ły: duszność, bóle głowy, bóle w
klatce piersiowej, przepełnienie żył szyi i kończyn górnych z zaczerwienieniem,
co wskazuje na:
A. zawał mięśnia sercowego,
B. płyn w jamie opłucnej,
C. zespół żyły głównej górnej,
D. niedrożność górnych dróg oddechowych.
Zadanie 78.
Profilaktyka przeciwzakrzepowa jest rutynowo stosowana u wszystkich pacjentów
onkologicznych leczonych chirurgicznie. Szczególnie staranna powinna być u
chorych z nowotworami:
A. przewodu pokarmowego,
B. układu moczowo-płciowego,
C. hematologicznymi,
D. tkanek miękkich.
Zadanie 79.
Pacjentka po leczeniu radioterapią, zastosowaną na duże obszary jamy brzusznej,
powinna:
A. unikać przeziębienia,
B. dbać o higienę intymną,
C. przestrzegać diety lekkostrawnej i stopniowo ją rozszerzać,
D. stosować wszystkie.
Zadanie 80.
Co jest najczęstszą przyczyną zgonów w ciągu pierwszych 3 miesięcy po zabiegu
przeszczepienia szpiku kostnego?
A. niewydolność nerek,
B. zapalenie płuc,
C. zawał serca,
D. niewydolność wątroby.
Zadanie 81.
Jakie tkanki najszybciej reagują na toksyczne działanie cytostatyków?
A. skóra, błona śluzowa, mięsień sercowy, komórki rozrodcze,
B. mieszki włosowe, nabłonek przewodu pokarmowego, komórki rozrodcze,
C. mięsień sercowy, wątroba, skóra, nabłonek przewodu pokarmowego,
D. szpik kostny, nerki, wątroba, mieszki włosowe.
Zadanie 82.
Najważniejszym zaleceniem pielęgniarskim dla pacjentki z rakiem piersi po
skojarzonym leczeniu chirurgicznym z radioterapią jest:
A. pielęgnacja skóry,
B. zapewnienie wypoczynku,
C. korzystanie z pomocy grup wsparcia,
D. stała rehabilitacja kończyny górnej.Zadanie 83.
Wskaż narządy krytyczne przy napromienianiu gruczołu krokowego:
A. pęcherz moczowy i odbytnica,
B. cewka moczowa,
C. jelito cienkie i grube,
D. moszna.
Zadanie 84.
U pacjenta, leczonego energią promienistą z powodu nowotworu szyi wystąpi ł
wczesny odczyn popromienny na skórze. Wstępne pielęgniarskie działanie będzie
polegało na:
A. obserwacji zmienionego miejsca pod kątem: wystąpienia rumienia, bólu,
charakteru złuszczania naskórka,
B. zgłoszeniu o zaistniałej sytuacji lekarzowi,
C. zastosowaniu suchego opatrunku na zmienione miejsce,
D. zastosowaniu maści nat łuszczającej o odczynie obojętnym.
Zadanie 85.
Jakie objawy związane z leukopenią mogą świadczyć o pogorszeniu stanu zdrowia
pacjenta?
A. wzrost temperatury powyżej 38°C, dreszcze, niepokój, spadek ciśnienia,
B. niepokój lub pobudzenie psychoruchowe, trudności w porozumiewaniu się,
ból głowy,
C. świąd skóry i drobna wysypka na ciele,
D. ból w klatce piersiowej, zmiany w EKG, omdlenia i mroczki przed oczami.
Zadanie 86.
Pacjentka, lat 42, poddawana radioterapii z powodu raka gruczołu piersiowego.
Naświetlania wykonywane są metodą teleterapii, podczas których:
A. pacjentka stanowi źródło zagrożenia radiologicznego dla otoczenia tylko w
czasie radioterapii,
B. pacjentka, jej wydaliny i wydzieliny stanowią źródło zagrożenia
radiologicznego dla otoczenia w trakcie i tuż po radioterapii,
C. tylko wydzieliny i wydaliny pacjentki są źródłem zagrożenia
radiologicznego,
D. pacjentka, jej wydaliny i wydzieliny nie są źródłem zagrożenia
radiologicznego dla otoczenia.
Zadanie 87.
W przebiegu nowotworów istnieje duże ryzyko zakrzepicy żył głębokich. Dodatkowo
ryzyko to wzrasta przy stosowaniu:
A. centralnych cewników żylnych,
B. igieł typu „motylek”,
C. częstej kaniulacji żył obwodowych,
D. żadne z powyższych.
Zadanie 88.
Kobieta, lat 33, w trzeciej dobie po limfadenektomii pachowej z powodu czerniaka,
zgłasza pogorszenie samopoczucia od godzin porannych, temperatura ciała 37,2°C, w
obrębie rany pooperacyjnej tkanki napięte, bolesne. Przyczyną opisanej sytuacji
jest:
A. zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B. spadek odporności pacjentki,
C. reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D. późny odczyn poprzetoczeniowy na krew podaną podczas zabiegu
operacyjnego.
Zadanie 89.
Czy w planie edukacji chorego przed radioterapią pielęgniarka powinna umieścić
wskazania dotyczące diety?
A. nie, ponieważ nie są to dla chorego istotne informacje,
B. nie, ponieważ takie informacje przekazuje lekarz,
C. tak, ponieważ dieta jest istotna w trakcie radioterapii,
D. nie, ponieważ nie ma zaleconych istotnych zmian diety.
Zadanie 90.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym powodują:
A. niedowład połowiczy ciała,
B. bezwład całkowity ciała,
C. niedowład prawej kończyny górnej,
D. niedowład prawej kończyny dolnej.Zadanie 91.
Wysoka skuteczność, szybkość działania, niewielkie objawy uboczne, umiarkowany
koszt i możliwość leczenia ambulatoryjnego, to zalety stosowanej w patologicznych
złamaniach w przebiegu przerzutów do kości:
A. chemioterapii,
B. chirurgii ortopedycznej,
C. radioterapii,
D. hormonoterapii.
Zadanie 92.
Mężczyzna, lat 55, leczony cytostatykami z powodu raka okrężnicy, u którego udało
się uzyskać znaczną remisję choroby. Z powodu postępującej anemizacji chorego,
wielokrotnie przetaczano masę erytocytarną uzyskując niewielką poprawę parametrów
morfologii krwi. Obecnie poziom hemoglobiny wynosi 8 mg%. Opisana sytuacja
skłania do:
A. zastosowania G-CSF lub GM-CSF,
B. kolejnego przetoczenia krwi,
C. przerwania chemioterapii do czasu samoistnej odbudowy żądanej ilości
erytrocytów,
D. zastosowania preparatów erytropoetyny.
Zadanie 93.
Zespół ostrej lizy guza cechuje:
A. powiększenie wątroby, obwodu brzucha, żylaki przełyku,
B. silne bóle trzewne oraz zagrażającą niedrożność jelit,
C. owrzodzenie skóry w okolicy węzłów chłonnych lub zmian nowotworowych z
zagrażającym krwotokiem,
D. spadek wartości klirensu kreatyniny, wzrost kreatyniny oraz kwasu
moczowego, bezmocz.
Zadanie 94.
Mężczyzna, lat 53, leczony chemioterapią z powodu raka drobnokmórkowego płuc,
stosowany schemat to PE - Cysplatyna w dawce 140 mg i Etopozyd w dawce 180 mg.
Pacjent wymaga:
A. silnej osłony antyemetogennej ze względu na wysoką dawkę Etopozydu,
B. wnikliwej obserwacji parametrów krążeniowych ze względu na
kardiotoksyczność Etopozydu,
C. stosowania diety bezsolnej ze względu na nefrotoksyczność Cysplatyny,
D. silnej osłony antyemetogennej ze względu na wysoką dawkę Cysplatyny.
Zadanie 95.
Przed rozpoczęciem napromieniania jamy ustnej, należy pacjenta poinformować o:
A. konieczności przeglądu stomatologicznego i sanacji lub ekstracji
uzębienia,
B. stosowania diety wysokokalorycznej,
C. przestrzegania higieny jamy ustnej,
D. badań kontrolnych u laryngologa.
Zadanie 96.
Zasadniczym etapem leczenia u kobiet chorych na raka jajnika jest zabieg:
A. operacyjny,
B. operacyjny, a następnie chemioterapia wielolekowa,
C. operacyjny, a następnie brachyterapia,
D. operacyjny, a następnie teleterapia.
Zadanie 97.
Jakie elementy należy brać pod uwagę badając u pacjentów onkologicznych, jakość
życia uwarunkowaną stanem zdrowia?
A. wymiar fizyczny, psychiczny, społeczny, sprawność ruchową,
B. stan fizyczny i sprawność ruchową, stan psychiczny, sytuację społeczną,
warunki ekonomiczne, doznania somatyczne,
C. poziom lęku i niepokoju, sfera biologiczna, psychiczna, społeczna,
duchowa,
D. przystosowanie do choroby, mechanizmy obronne, środowisko domowe,
zawodowe, życie intymne.Zadanie 98.
Pacjentka po kilku dniach od zakończenia wlewu dożylnego z Metothreksatu
przestała przyjmować posi łki. Jaka może być tego przyczyna?
A. brak apetytu spowodowany uczuciem przepełnienia w jamie brzusznej i
utrzymującymi się nudnościami,
B. nie smakuje jej kuchnia szpitalna, za to chętnie je posi łki przyniesione
z domu i pije dużo soku pomidorowego i pomarańczowego,
C. rozpoczynająca się psychoza posterydowa,
D. stan zapalny jamy ustnej z zaczynającymi się owrzodzeniami błony śluzowej
jamy ustnej.
Zadanie 99.
Wczesne objawy niepożądane przy podawaniu Cyklofosfamidu to:
A. przebarwienie skóry,
B. przebarwienie paznokci,
C. wysypka,
D. metaliczny smak w ustach.
Zadanie 100.
Pacjentka lat 35, jest w siódmym tygodniu ciąży. Przyjęta do szpitala z
rozpoznaniem ciążowej choroby trofoblastycznej. Jakie symptomy wskazują na
istnienie ciąży zaśniadowej?
A. nieregularne krwawienia we wczesnej ciąży,
B. nadmierne wymioty,
C. niewspółmierne do czasu trwania ciąży powiększenie macicy,
D. bóle w podbrzuszu.
Zadanie 101.
Pacjentka jest w dobie operacyjnej po zabiegu amputacji piersi. Przytomna,
ułożona w pozycji Semi-Flowera. Wysokie ułożenie kończyny górnej strony
operowanej stosujemy w celu:
A. zapewnienia prawidłowego krążenia krwi,
B. zmniejszenia bólu przez unieruchomienie,
C. profilaktyki przeciwzakrzepowej,
D. profilaktyki przeciwobrzękowej.
Zadanie 102.
Jakie parametry powinny być kontrolowane przy występowaniu wymiotów w
niedrożności jelit?
A. poziom wapnia,
B. poziom mocznika,
C. poziom kreatyniny,
D. poziom elektrolitów.
Zadanie 103.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:
A. obrzęk kończyn,
B. nietrzymanie moczu,
C. zapalenie cewki moczowej,
D. powstanie odleżyn.
Zadanie 104.
Jakie są przeciwwskazania do wykonania histeroskopii?
A. stan po przebytym zapaleniu narządów miednicy mniejszej,
B. zmiany wewnątrzmaciczne w ocenie histerosalpingograficznej,
C. obfite krwawienia z macicy,
D. polip wewnątrzmaciczny.
Zadanie 105.
Pacjentka lat 70 z rozpoznaniem raka sromu. Wykonano radykalną operację z
usunięciem okolicy całego sromu, dolnej części pochwy oraz węzłów chłonnych.
Najczęściej występującym powikłaniem po operacji jest:
A. zakażenie rany,
B. zakrzepowe zapalenie żył ,
C. embolia płuc,
D. niewydolność krążenia.Zadanie 106.
Ćwiczenia bierne to ćwiczenia:
A. wykonywane przy pomocy osoby drugiej, bez użycia si ły, w których rola
pacjenta ogranicza się wyłącznie do całkowitego rozluźnienia mięśni,
B. wykonywane przy pomocy osoby drugiej, w których rola pacjenta ogranicza
się do całkowitego rozluźnienia mięśni,
C. wykonywane przy pomocy osoby drugiej, która podtrzymuje kończynę i
prowadzi ruch, a bodziec do ruchu daje sam pacjent, który w miarę
możliwości współdziała w wykonaniu ruchu,
D. wykonywane przy pomocy osoby drugiej, której zadaniem jest wyłączenie
masy odcinka ciała, który wykonuje ruch.
Zadanie 107.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych na nowotwór, może przyczynić się do
wystąpienia następujących korzyści psychologicznych:
A. poczucie samodzielności,
B. możliwość samorealizacji, odniesienia sukcesu,
C. poprawa nastroju, korzystny wpływ na jakość życia,
D. wszystkie wymienione.
Zadanie 108.
Głównym zagrożeniem po całkowitej resekcji płuca jest:
A. zawał płuca,
B. odma opłucnowa,
C. przesunięcie śródpiersia,
D. niedrożność drenu opłucnowego.
Zadanie 109.
Eprex podawany jest przy spadku poziomu:
A. hemoglobiny,
B. leukocytów,
C. białka,
D. potasu.
Zadanie 110.
W przypadku rozległych zabiegów krtani i strun głosowych, konieczna jest nauka
zastępczej mowy przełykowej. Jaki oddech musi wypracować chory, aby uzyskać
zassanie powietrza powodującego odbicie?
A. brzuszno-przeponowy,
B. torem piersiowym,
C. torem brzusznym,
D. normalny, ale bardzo głęboki.
Zadanie 111.
Który lek hamuje powstawanie przerzutów nowotworu do kości?
A. tramadol,
B. opioidy,
C. bisfosfoniany,
D. preparaty wapnia.
Zadanie 112.
Podanie Taxolu poprzedza:
A. premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
B. nawodnienie,
C. podanie leków uspokajających,
D. wykonanie lewatywy.
Zadanie 113.
Przeciwwskazaniem do założenia protez głosowych u chorych po całkowitym usunięciu
krtani jest:
A. niewydolność układu oddechowego,
B. niezborność ruchowa pacjenta,
C. znaczny stopień zwężenia odcinka gardłowo-przełykowego,
D. wszystkie wymienione.
Zadanie 114.
Które parametry biochemiczne należy kontrolować podczas ewakuacji płynu z jamy
brzusznej w przypadku wodobrzusza?
A. białka i elektrolitów,
B. mocznika i kreatyniny,
C. poziomu wapnia,
D. poziomu bilirubiny.Zadanie 115.
Kiedy będzie można rozpocząć naukę mowy przełykowej u pacjenta po laryngectomii?
A. przed zabiegiem operacyjnym,
B. po zagojeniu się szwów pooperacyjnych,
C. po opuszczeniu szpitala,
D. trzy miesiące po operacji.
Zadanie 116.
Postępowanie rehabilitacyjne po rekonstrukcji piersi z użyciem mięśnia prostego
brzucha (TRAM) obejmuje:
A. ćwiczenia ruchowe kończyny górnej i pasa barkowego po przeciwnej stronie
miejsca operowanego, ćwiczenia ruchowe mięśni brzucha, ćwiczenia
oddechowe, masaż ułatwiający odpływ chłonki z kończyny po stronie
operowanej, masaż okolicy miejsca biorczego,
B. ćwiczenia ruchowe kończyny górnej i pasa barkowego po stronie operowanej,
ćwiczenia ruchowe mięśni grzbietu, ćwiczenia oddechowe, masaż ułatwiający
odpływ chłonki z kończyny po stronie operowanej, masaż okolicy miejsca
biorczego,
C. ćwiczenia ruchowe kończyny górnej i pasa barkowego po stronie operowanej,
ćwiczenia ruchowe mięśni brzucha, ćwiczenia oddechowe, masaż ułatwiający
odpływ chłonki z kończyny po stronie operowanej, masaż okolicy miejsca
biorczego,
D. ćwiczenia ruchowe kończyny górnej i pasa barkowego po stronie operowanej,
ćwiczenia ruchowe mięśni brzucha, masaż ułatwiający odpływ chłonki z
kończyny po stronie operowanej, masaż okolicy miejsca biorczego.
Zadanie 117.
Psychoedukacja pacjentów chorych na nowotwór jest elementem rehabilitacji
psychologicznej i wpływa na podnoszenie jakości życia. Jej główne elementy to:
A. przekazanie pacjentowi wiedzy na temat choroby i jej leczenia, sposobów
radzenia sobie z powikłaniami,
B. systematyczne konsultacje z psychiatrą oraz pomoc psychologiczna,
C. przekazanie wiedzy pacjentowi i jego rodzinie na temat choroby i jej
leczenia, sposobów radzenia sobie z powikłaniami,
D. przekazanie wiedzy na temat terapii konwencjonalnej i alternatywnej i
pomoc w wyborze właściwej dla chorego.
Zadanie 118.
Przeciwwskazaniem do stosowania hormonoterapii u chorych z zaawansowanym
nowotworem jest/są:
A. rozwój nowotworu,
B. nadciśnienie,
C. cukrzyca,
D. żylaki kończyn dolnych.
Zadanie 119.
Chora zakwalifikowana do chemioterapii z zastosowaniem Taxolu i Karboplatyny.
Jakie objawy uboczne często występują podczas podawania taksoidów?
A. bóle mięśniowo-stawowe,
B. nadmierne pocenie się,
C. całkowity brak łaknienia,
D. zaparcia.
Zadanie 120.
Jakiego działania ubocznego można spodziewać się podając przeciwbólowo
salicylany?
A. agregacji płytek,
B. zaburzenia żołądkowo–jelitowego i krwawienia,
C. wystąpienia ograniczonych stanów zapalnych,
D. wystąpienia stanu zapalnego jamy ustnej.
Zadanie 121.
W przypadku, jakich bólów można stosować przeciwbólowo stymulację elektryczną
nerwów obwodowych?
A. ostrych,
B. tępych,
C. długotrwałych,
D. krótkotrwałych.Zadanie 122.
Które z podanych niżej twierdzeń NIE dotyczy opieki paliatywnej?
A. zorganizowanie rehabilitacji psychofizycznej,
B. zorganizowanie sprawnej opieki instytucjonalnej,
C. złagodzenie cierpień, poprawy warunków życia,
D. przygotowanie do spokojnej śmierci i opieki nad osieroconą rodziną.
Zadanie 123.
Na którym stopniu drabiny analgetycznej znajduje się morfina?
A. I°,
B. II°,
C. III°,
D. IV°.
Zadanie 124.
Działaniem niepożądanym wywołanym podawaniem Metoclopramidu jest/są:
A. uspokojenie, działanie antycholinergiczne,
B. uspokojenie, biegunka, objawy pozapiramidowe,
C. pobudzenie, zmiany nastroju, owrzodzenie przewodu pokarmowego,
hiperglikemia,
D. nadmierna senność, zaburzenia orientacji, niedociśnienie.
Zadanie 125.
Jakie elementy zawiera wszechstronna ocena rozmiarów bólu?
A. lokalizację, intensywność, czynniki warunkujące,
B. sposób radzenia sobie w krytycznej sytuacji,
C. uwarunkowania psychopatyczne,
D. czynniki sytuacyjne.
Zadanie 126.
Podjęcie decyzji etycznych oznacza:
A. podjęcie decyzji przewidzianej prawem,
B. umiejętność rozpoznawania wpływu sytuacji na dobro osoby i właściwą
odpowiedź wyrażoną działaniem,
C. wykonanie zleceń lekarskich i poleceń specjalistów,
D. znajomość kodeksu stosowanego w praktyce zawodowej każdej pielęgniarki.
Zadanie 127.
Z podanych poni żej czynników wskaż te, które mają wpływ na obniżenie progu
bólowego:
A. depresja,
B. leki przeciwdepresyjne,
C. rozproszenie uwagi,
D. sen.
Zadanie 128.
Czy w opiece paliatywnej chory może być wyleczony?
A. tak jak w każdej specjalności medycyny chory może być leczony lub
wyleczony,
B. nie, gdyż opieka paliatywna zajmuje się leczeniem chorych w fazie choroby
niepoddającej się leczeniu przyczynowemu,
C. wyleczenie chorego zależy od sposobu leczenia i możliwości placówki
leczącej,
D. nie, gdyż opieka paliatywna zajmuje się tylko opieką.
Zadanie 129.
Jakie objawy dają przerzuty do mózgu?
A. zaburzenia mowy, brak apetytu, niepoczytalność,
B. bóle głowy, nudności, napady padaczkowe, zaburzenia wzroku, zaburzenia
psychiczne, objawy odmóżdżenia,
C. wypadanie włosów, utrata słuchu, nudności i wymioty, zaburzenia mowy i
wzroku,
D. ospałość i ociężałość, całkowity brak komunikacji werbalnej.
Zadanie 130.
Opieka terminalna to:
A. opieka chorego w wyznaczonym terminie,
B. część opieki paliatywnej, nad chorym w okresie ostatnich tygodni, dni lub
miesięcy, gdy staje się oczywiste, że zbliża się kres życia,
C. termin anachroniczny, nie powinien znajdować się w literaturze,
D. opieka nad chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową, leczonym silnymi
narkotykami.Zadanie 131.
Postępowanie przeciwodleżynowe pacjenta w terminalnym okresie choroby
nowotworowej ma na celu:
A. wyleczenie już istniejącej odleżyny,
B. złagodzenie dolegliwości powodowanych przez odleżynę,
C. usunięcie czynników wewnętrznych i zewnętrznych mogących opóźniać proces
gojenia,
D. eliminację czynników ryzyka wpływających na powstawanie odleżyn.
Zadanie 132.
Pacjentka, lat 63, po przebytym leczeniu onkologicznym z powodu raka trzonu
macicy, obecnie z powodu progresji choroby pod opieką poradni opieki paliatywnej.
Od kilku tygodni skarży się na bolesne odczucie pełności w odbytnicy z
pojawiającym się silnym, kłującym bólem podczas defekacji. Zastosowane dotychczas
leki opioidowe nie łagodzą bólu w stopniu dostatecznym (intensywność bólu 7 VAS).
Opisywany przez chorą ból to:
A. ból udzielony,
B. ból przebijający,
C. tenesmus,
D. ból centralny.
Zadanie 133.
Jakie grupy leków obejmuje drugi stopień drabiny analgetycznej?
A. silny opioid, analgetyk nieopioidowy, lek wspomagający,
B. słaby opioid, analgetyk nieopioidowy, lek wspomagający,
C. słaby opioid, analgetyk opioidowy, lek wspomagający,
D. morfina, pochodne ketaminy, leki uspakajające.
Zadanie 134.
Co rozumiesz pod pojęciem godne warunki umierania?
A. zapewnienie obecności najbliższych, zapewnienie odejścia bez cierpienia,
B. pielęgnacja skóry, zapewnienie sfery socjalnej, umożliwienie kontaktu z
osobą duchowną,
C. zapewnienie spokoju, ciszy, umiejętne leczenie bólu,
D. wszystkie powyżej.
Zadanie 135.
Pacjentka lat 57, z owrzodzeniem piersi prawej w wyniku pierwotnego,
zaawansowanego raka sutka.Jakie objawy możemy zaobserwować w wyżej opisanym
przypadku?
A. uczucie niewygody, ciężkości, rozsadzania tkanek, napięcie skóry,
B. zaburzenia czucia w kończynie po stronie operowanej,
C. przykry zapach, ból, czasem krwawienie z owrzodzenia, poczucie izolacji
od otoczenia,
D. zaburzenia oddychania, uczucie duszności, tachykardia.


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja onkologiczna
PostWysłany: 07 Lip 2011 19:37 
Offline

Dołączenie: 23 Sty 2011 13:56
Posty: 33
Spróbujmy razem rozwiązać test z wiosny 2011!


Ostatnio edytowany przez frank1, 08 Lip 2011 19:52, edytowano w sumie 1 raz

Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja onkologiczna
PostWysłany: 07 Lip 2011 22:02 
Offline

Dołączenie: 28 Sty 2010 19:59
Posty: 6
Moje propozycje;
1-c
11-a
16-d
25-b?
29-c
34-d
39-b
50-d
73-a
78-a
79-d
81-b
87-a
90-b
99-c
116-b
121-c?
122-b?
125-a
126-b
131-d
132-b


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja onkologiczna
PostWysłany: 10 Sie 2011 20:05 
Offline

Dołączenie: 17 Cze 2009 16:59
Posty: 12
Zajrzyjcie do postu o temacie MOJE PROPOZYCJE DO TESTU ONKOLOGICZNEGO:) I DALEJ DO ROBOTY ONKOLOGIO!!!
Pozdrowienia ze Szczecina.


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja onkologiczna
PostWysłany: 20 Sty 2012 19:10 
Offline

Dołączenie: 23 Sty 2011 13:56
Posty: 33
Witajcie Koleżanki :!:
Jakie macie odpowiedzi do poniższych zadań z testu onkologicznego jesień 2011:

57A 83B/A 96B 97? 101? 106A/B 109? 125? 128? 132? 135A

Pozdrawiam ;)


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja onkologiczna
PostWysłany: 24 Sty 2012 13:39 
Offline

Dołączenie: 29 Sty 2010 19:30
Posty: 10
moje odpowiedzi:
57 A
83 A
96 B
97 B
101 A
106 B
109 A
125 A
128 C
132 D
135 D


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja onkologiczna
PostWysłany: 24 Sty 2012 15:43 
Offline

Dołączenie: 23 Sty 2011 13:56
Posty: 33
Dzięki za odpowiedź ;)

W 83 stawiam na B, ale nie wiadomo, co miał autor na myśli. W 135 obstawiam nadal A.
Z resztą się zgadzam.


Góra
 Profil  
 
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 67 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
AZ_Efusion by Frost/ayasha © 2007 White Fusion Skins
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group