:: Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych ::Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Regulamin forum


1. To jest wyłącznie forum pielęgniarek i położnych.
2. Wyłączną odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponosi jej autor.
3. Treść wypowiedzi nie może naruszać przepisów prawa.Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 134 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
Autor Wiadomość
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 05 Lip 2017 13:00 
Offline

Dołączenie: 24 Wrz 2015 10:25
Posty: 3
1-A 43-B 122-D 124-D 144-C 174-B 179-C


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 05 Lip 2017 15:48 
Offline

Dołączenie: 24 Wrz 2015 10:25
Posty: 3
WIOSNA 2017
1-A
2-A
3-D
4-A
5-A
6-A
7-C
8-C
9-D
10-A
11-B
12-B
13-D
14-D
15-A
16-B
17-A
18-A
19-C
20-C
21-D
22-B
23-D
24-A
25-C
26-D
27-D
28-B
29-D
30-C
31-B
32-D
33-C
34-A
35-A
36-D
37-D
38-D
39-B
40-C
41-C
42-B
43-B
44-C
45-B
46-B
47-C
48-B
49-B
50-D
51-D
52-A
53-D
54-C
55-A
56-C
57-A
58-A
59-D
60-C
61-A
62-A
63-C
64-A
65-C
66-D
67-D
68-D
69-C
70-D
71-C
72-C
73-B
74-D
75-C
76-C
77-B
78-C
79-B
80-A
81-C
82-B
83-C
84-D
85-D
86-C
87-B
88-D
89-C
90-D
91-B
92-D
93-C
94-B
95-C
96-D
97-B
98-B
99-C
100-D
101-B
102-D
103-C
104-A
105-B
106-D
107-B
108-D
109-A
110-C
111-D
112-B
113-C
114-B
115-C
116-A
117-B
118-D
119-A
120-D
121-D
122-D
123-A
124-D
125-C
126-A
127-B
128-B
129-C
130-C
131-B
132-B
133-D
134-D
135-C
136-A
137-C
138-B
139-C
140-A
141-C
142-D
143-C
144-C
145-A
146-A
147-C
148-A
149-C
150-B
151-B
152-B
153-A
154-A
155-A
156-C
157-D
158-A
159-C
160-D
161-A
162-B
163-C
164-C
165-C
166-B
167-A
168-C
169-D
170-B
171-D
172-B
173-C
174-B
175-C
176-A
!77-B
178-D
179-C
180-B


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 21 Wrz 2017 21:29 
Offline

Dołączenie: 11 Paź 2016 17:02
Posty: 4
Hej dziewczynki, może jakieś przecieki z bloku ogólnego z innych specjalizacji, prześledziłam forum ale nic nie znalazłam. Jak coś będziecie miały to poproszę :D A tymczasem życzę ZDANEGO EGZAMINU!!!! :D :D :D :D


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 06 Mar 2018 14:02 
Offline

Dołączenie: 23 Sty 2016 18:59
Posty: 85
Czy jest ktoś chętny aby rozwiązać nowy test jesień 2017?

Test ze specjalizacji psychiatrycznej dla pielęgniarek - jesień 2017
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 381417
GRUPA 1
Zadanie 1.
Bulimię charakteryzują następujące cechy, z WYJĄTKIEM:
A. okresowe napady objadania się,
B . zachowania kompensacyjne zapobiegające przyrostowi masy
ciała,
C . zmniejszenie masy ciała ponad 15% w stosunku do masy
prawidłowej,
D. osoba chora nie wykazuje istotnej niedowagi.
Zadanie 2.
Która z poniższych cech NIE jest typowa dla osobowości
paranoicznej?
A . podejrzliwość i skłonność do zniekształconego
postrzegania rzeczywistości przez błędną interpretację
obojętnych lub przyjaznych zachowań innych osób,
B . brak tolerancji na niepowodzenia i brak akceptacji ze
strony otoczenia,
C. intensywne zachowania autodestrukcyjne,
D . nadmierne poczucie własnej wartości manifestujące się
przecenianiem własnych możliwości, uzdolnień,
przekonanie o swojej wyjątkowości i nieomylności.
Zadanie 3.
Do objawów niepowikłanego zespołu abstynencyjnego alkoholowego
NIE należy/ą:
A. wzmożona potliwość,
B. nudości i wymioty,
C. urojenia prześladowcze,
D. zaburzenia snu.
Zadanie 4.
Pacjentka lat 40 mieszka sama, pracuje zawodowo, posiada dalszą
rodzinę. W ciągu 6 miesięcy miała dwie próby samobójcze.
Rodzina nie domyśla się, co było przyczyną targnięcia się na
życie, nalega na lekarza rodzinnego, aby skierował kuzynkę do
szpitala psychiatrycznego wbrew jej oporom. Czy pacjentka,
wobec której zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora
psychicznie, może być przyjęta bez własnej zgody do szpitala
psychiatrycznego?
A. nie, ponieważ nikomu nie zagraża,
B. tak, może być przyjęta w celu wyjaśnienia wątpliwości,
C. tak, ponieważ jest ewidentnie chora psychicznie,
D . nie, ponieważ nic nie wskazuje, że jest chora
psychicznie.
Zadanie 5.
Rehabilitacja społeczna to:
A . zespół działań, które mają doprowadzić do odzyskania
utraconej sprawności psychofizycznej,
B. poradnictwo i szkolenie zawodowe,
C . przygotowanie chorego do życia w środowisku rodzinnym i
społecznym oraz przygotowanie środowiska do przyjęcia
chorego,
D. żadne z wymienionych.
Zadanie 6.
Prawdopodobieństwo urzeczywistnienia zamiarów samobójczych
zwiększa nadużywanie alkoholu, ponieważ:
A. wywołuje depresję,
B. upośledza krytycyzm,
C. prowadzi do odhamowania,
D. wszystkie odpowiedzi poprawne.
Zadanie 7.
Ważną zasadą w postępowaniu z pacjentem agresywnym jest:
A . powstrzymywanie się od przyjmowania osądzającej postawy
i nie traktowanie dosłownie obraźliwych zachowań
pacjenta,
B . okazanie swojej przewagi wynikającej z dysponowania
środkami przymusu,
C. nie unikanie przedłużającego się kontaktu wzrokowego,
D. unikanie przyjaznych gestów.
Zadanie 8.
W ocenie stopnia zaburzeń świadomości (skala Glasgow) NIE jest
brana pod uwagę:
A. reakcja otwierania oczu,
B. funkcja móżdżkowa - chód, koordynacja,
C. reakcja ruchowa,
D. reakcja słowna.
Zadanie 9.
Kto jest autorem teorii pielęgnowania, uwzględniającej
mechanizm adaptacji, a więc radzenia sobie w sytuacji
zmienionej przez chorobę?
A. Hildegarda Peplau,
B. Calista Roy,
C. Betty Newman,
D. Dorothy Orem.
Zadanie 10.
Zasada neutralności w komunikowaniu się z rodziną pacjenta
oznacza postawę terapeuty, która:
A. zapobiega wciągnięciu w grę rodzinną,
B. ustala relacje w płaszczyźnie równoległej,
C . gwarantuje akceptację, uzyskanie określonej pozycji w
rodzinie,
D. nie zagraża tożsamości rodziny.
Zadanie 11.
Do prawidłowo ukształtowanych potrzeb człowieka warunkujących
utrzymanie zdrowia psychicznego NIE należą:
A. potrzeby narcystyczne,
B. potrzeba osiągnięć,
C. potrzeba wpływania na swoje życie,
D. potrzeba akceptacji siebie i innych.
Zadanie 12.
W kontakcie psychoterapeutycznym z pacjentem mającym problemy
alkoholowe należy przestrzegać poniższych zasad z WYJĄTKIEM:
A . prezentowania nie oceniającej postawy wobec chorego i
jego problemu,
B. przyjmowanie informacji chorego za w pełni wiarygodne,
C . traktowania zachowania pacjenta jako przejawów zaburzeń
psychicznych,
D . wystrzegania się zachowań mogących wywołać u chorego
poczucie zagrożenia.
Zadanie 13.
Trening umiejętności społecznych stosowany wobec osób
chorujących na schizofrenię jest skuteczną metodą terapii w
następujących przypadkach:
A. trudności w porozumiewaniu się z innymi ludźmi,
B . trudności w samoobsłudze np. w ubieraniu się,
przyrządzaniu posiłków,
C . nieumiejętności w radzeniu sobie w ważnych i trudnych
życiowo sytuacjach np. w załatwieniu pracy, pobraniu z
banku pieniędzy,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 14.
Pielęgniarka komunikująca się z pacjentem agresywnym powinna:
A . okazywać swoją przewagę wynikającą z dysponowania
środkami przymusu,
B. wykonywać groźne gesty,
C . nie ujawniać symbolicznych przyjaznych gestów np.
poczęstowanie napojem,
D . powstrzymywać się od przyjmowania postawy osądzającej i
nie traktować dosłownie obraźliwych zachowań pacjenta.
Zadanie 15.
Specjalistyczna pomoc osobom potrzebującym w radzeniu sobie z
reakcjami psychicznymi pojawiającymi się w sytuacjach
traumatycznych to:
A. rozmowa terapeutyczna,
B. tzw. interwencje kryzysowe,
C. psychoedukacja,
D. profilaktyka zaburzeń psychicznych.
Zadanie 16.
Trening umiejętności rozpoznawania u siebie wczesnych objawów
choroby obejmuje:
A . umiejętności rozpoznawania u siebie wczesnych objawów
choroby,
B. radzenie sobie z objawami nowopojawiającymi się,
C. zażywanie niewielkich ilości alkoholu i narkotyków,
D. odpowiedzi A i C są prawidłowe.
Zadanie 17.
Pojawienie się utraty kontroli nad piciem pomimo poważnych
negatywnych skutków zdrowotnych i życiowych określa następującą
fazę rozwoju alkoholizmu:
A. fazę przewlekłą,
B. fazę krytyczną,
C. fazę ostrzegawczą,
D. picie towarzyskie.
Zadanie 18.
Klasyfikacja diagnoz w odniesieniu do pielęgnowania jest ważna,
bowiem:
A . określa istotę poznania stanowiącego przedmiot
pielęgniarstwa,
B . orientuje na fenomen pielęgniarstwa (w tym
pielęgnowania),
C . ułatwia wymianę informacji pomiędzy pielęgniarkami,
odbiorcami usług pielęgniarskich i innymi osobami
wchodzącymi w skład zespołu opiekuńczego,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 19.
Kolorystyka prac analizowana podczas zajęć z psychorysunku
wskazuje nam na:
A. obecny nastrój pacjenta,
B. diagnozę społeczną pacjenta,
C. jego miejsce w społeczności terapeutycznej,
D. jednostkę chorobową rozpoznaną u pacjenta.
Zadanie 20.
Trening orientacji w rzeczywistości najczęściej realizowany
jest, w odniesieniu do osób z rozpoznaniem:
A. schizofrenii paranoidalnej,
B. depresji endogennej,
C. zaburzeń schizoafektywnych dwubiegunowych,
D. choroby Alzheimera.
Zadanie 21.
Jedną z zasad rehabilitacji psychiatrycznej jest zasada
partnerstwa, która polega na:
A. zwracaniu się do siebie po imieniu,
B. poszanowaniu praw i indywidualności chorego,
C. akceptacji zachowań chorego,
D. wdrażaniu zasad komunikacji interpersonalnej.
Zadanie 22.
Podstawowym wskazaniem do stosowania soli litu jest:
A . profilaktyka farmakologiczna choroby afektywnej
dwubiegunowej,
B. zlikwidowanie objawów wytwórczych,
C. opanowanie objawów pobudzenia psychoruchowego,
D. potencjalizacja działania leków nootropowych.
Zadanie 23.
Pielęgniarka opiekuje się pacjentem, pracownikiem banku,
przyjętym do szpitala z powodu depresji. Podczas rozmowy z
pielęgniarką pacjent powiedział, że gnębi go świadomość
poważnej defraudacji, do której nie może się przyznać, ponieważ
grozi mu proces sądowy oraz być może kara więzienia. Jeżeli
sprawa zostanie wykryta i rozpocznie się śledztwo, to:
A. pielęgniarka będzie przesłuchiwana jako świadek,
B. nie wolno przesłuchiwać pielęgniarki,
C. decyzja o udziale w sprawie należy do pielęgniarki,
D . lekarz leczący chorego może zwolnić pielęgniarkę z
tajemnicy zawodowej.
Zadanie 24.
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych rozpoznajemy, gdy
występują:
A . trudności kontrolowania zachowania związanego z
używaniem substancji psychoaktywnych,
B . tolerancja czyli potrzeba używania mniejszych niż
poprzednio dawek w celu uzyskania tego samego efektu,
C . łatwe kontrolowanie zachowania związanego z używaniem
substancji psychoaktywnych,
D. wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 25.
Ustawa dzieli osoby z zaburzeniami psychicznymi na:
A . ujawniające: psychozy, nerwice i odchylenia od normy
psychicznej,
B . chore psychicznie, upośledzone umysłowo i wykazujące
inną niż wymienione zakłócenia czynności psychicznych,
C . wykazujące choroby: psychiczne, psychosomatyczne i
psychoorganiczne,
D. zaburzone umysłowo, psychotyczne i psychicznie.
Zadanie 26.
Pozytywna postawa wobec własnej osoby w zakresie samooceny to:
A. samorealizacja,
B. samostanowienie,
C. samoodtrącenie,
D. samoakceptacja.
Zadanie 27.
Chorzy z zaburzeniami osobowości:
A . często usiłują wykorzystać innych pacjentów do
świadczenia sobie różnych drobnych przysług,
B. mogą próbować podporządkować sobie personel,
C . są nastawieni egocentrycznie, mogą być skłonni do
fantazjowania,
D. wszystkie powyższe prawidłowe.
Zadanie 28.
Celem opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z depresją w
przebiegu choroby dwubiegunowej jest m. in.:
A. zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
B . obniżenie autyzmu, obniżenie lęku, niwelowanie
symptomów psychotycznych,
C . obniżenie lęku, wyrównanie nastroju, przywrócenie
aktywności ruchowej,
D. prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 29.
Osobowość o typie paranoicznym charakteryzuje:
A . brak tolerancji na niepowodzenia, podejrzliwość, brak
empatii,
B . brak tolerancji na niepowodzenia, podejrzliwość, żywa
emocjonalność,
C . brak tolerancji na niepowodzenia, izolowanie się od
otoczenia, nadwrażliwość,
D . brak tolerancji na niepowodzenia, podejrzliwość,
teatralne zachowania.
Zadanie 30.
LSD stanowi środek o:
A. działaniu łagodzącym negatywne objawy lęku,
B. najsilniejszym działaniu halucynogennym,
C. działaniu obniżającym nastrój,
D. działaniu silnie nasennym.
Zadanie 31.
Trzy zasadnicze postawy decydujące o terapeutycznej atmosferze
kontaktu według Carla Rogersa to:
A. akceptacja, empatia, autentyczność,
B. empatia, mowa ciała, autentyczność,
C. akceptacja, asertywność, autentyczność,
D. empatia, asertywność, akceptacja.
Zadanie 32.
Jakie zachowanie pielęgniarki przyczynią się do zmniejszenia
agresji słownej chorego psychicznie?
A . podniesiony ton głosu, brak akceptacji takiego
zachowania bez okazywania niechęci, niekomentowanie
zachowania pacjenta,
B . spokojny ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania,
okazywana niechęć, niekomentowanie zachowania pacjenta,
C . spokojny ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania
bez okazywania niechęci, niekomentowanie zachowania
pacjenta,
D . niski ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez
okazywania niechęci, komentowanie zachowania pacjenta.
Zadanie 33.
Poczucie obcości własnej osoby i otaczającego świata to:
A. katatonia,
B. upośledzenie umysłowe,
C. zespół depersonalizacji - derealizacji,
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 34.
Ważnym elementem rehabilitacji chorego z zaburzeniami
psychicznymi jest:
A . przeniesienie na chorego głównego ciężaru
odpowiedzialności za leczenie,
B . nauczenie pacjenta kontroli nad objawami nawracających
zaburzeń,
C . wyedukowanie chorego w zakresie stosowania leków i
współpracy z lekarzem,
D. wszystkie odpowiedzi poprawne.
Zadanie 35.
Komunikowanie się z pacjentem w lęku należy zacząć od:
A. odizolowania od czynników wywołujących lęk,
B . zebrania informacji na temat psychologicznych
okoliczności wystąpienia lęku i jego diagnozowania,
C. odwracania uwagi od objawów lęku,
D. aktywnego udziału w różnych formach aktywności.
Zadanie 36.
Fobia jest to:
A . silna, niepohamowana reakcja lękowa niepodlegająca
kontroli, niedająca się uzasadnić, często powstaje
podczas nagłego zetknięcia się z obiektem,
B . reakcja obronna na zetknięcie się z obiektywnie
istniejącym źródłem zagrożenia,
C. myśl i wyobrażenie nasuwające się wbrew woli,
D. zmiana w odbieraniu siebie i otoczenia.
Zadanie 37.
Podczas zbierania danych o pacjencie z zespołem otępiennym
pielęgniarka powinna korzystać ze skali:
A. Barthel,
B. Eysencka,
C. PANSS,
D. Wechslera.
Zadanie 38.
U pacjenta z zaburzeniami otępiennymi NIEWSKAZANE jest:
A. zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań,
B. wyręczanie go w wykonywaniu prostych czynności,
C . uczenie od nowa prostych czynności, które kiedyś nie
sprawiały kłopotu,
D. okazywanie zainteresowania.
Zadanie 39.
Teoria pielęgnowania wymagająca przygotowania pacjenta do
"radzenia sobie" z problemami i adaptacji do sytuacji
zmienionej w wyniku choroby to teoria pielęgnowania wg:
A. V. Henderson,
B. D. Orem,
C. S.C. Roy,
D. F. Nightingale.
Zadanie 40.
Wszystkie twierdzenia dotyczące realizacji treningu
umiejętności społecznych są prawdziwe z WYJĄTKIEM:
A . obecność nasilonych objawów pozytywnych stanowi
przeciwwskazanie do zakwalifikowania chorego do tego
typu zajęć,
B . nawiązanie kontaktu terapeutycznego jest wstępnym
warunkiem rozpoczęcia treningu,
C . oceny postępów chorego w zakresie trenowanych
umiejętności należy dokonać na ostatnim spotkaniu
treningowym,
D . każdy etap trenowanej umiejętności wymaga zrozumiałego
wyjaśnienia.
Zadanie 41.
Zniekształcenie oceny rzeczywistości w schizofrenii dorosłych
wynika z:
A. urojeń i omamów,
B. obniżonego nastroju,
C. stresu,
D. dużego ubóstwa mowy.
Zadanie 42.
Podstawowe i powszechnie aprobowane wskazania do zastosowania
leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii obejmują:
A. stany remisji,
B. ostre stany psychotyczne,
C. stany rezydualne i przewlekłe,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 43.
Która z wymienionych zasad NIE należy do podstawowych zasad
bezpieczeństwa w kontakcie z chorym przejawiającym zachowania
gwałtowne i agresywne?
A . unikać kontaktu w cztery oczy w izolowanych
pomieszczeniach,
B . usunąć z pola widzenia pacjenta osoby, które mogą
wpływać prowokująco,
C . zawsze podchodzić do takiego pacjenta z tyłu lub z
boku, nigdy z przodu,
D . zwracając się do pacjenta zadbać o zachowanie właściwej
odległości (minimum 2 metrów).
Zadanie 44.
Do zachowań porządkujących komunikację NIE zalicza się:
A. poszukiwanie zgodnej oceny,
B. porządkowanie zdarzeń,
C. klaryfikowanie,
D. eksplorację.
Zadanie 45.
Za rozwój działań promujących zdrowie, według Karty Ottawskiej,
odpowiada przede wszystkim:
A. ochrona zdrowia,
B. całe społeczeństwo,
C. samorządy terytorialne,
D. administracja państwowa.
Zadanie 46.
Nawiązanie kontaktu pielęgniarki z pacjentem w manii jest
trudne ze względu na:
A. wysoką samoocenę,
B. brak krytycyzmu,
C . przekonanie o nadzwyczajnych uzdolnieniach,
możliwościach i doskonałym stanie zdrowia,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 47.
Które z poniższych zachowań pielęgniarki jest NIETERAPEUTYCZNE
wobec chorego z urojeniami?
A . nierozmawianie o urojeniach z chorym, niepotwierdzanie
ich, niezaprzeczenie im,
B . podtrzymywanie uwagi chorego na przeżyciach
urojeniowych, dyskutowanie o nich z pacjentem lub
zaprzeczanie im,
C . obserwowanie zachowań chorego, jego wypowiedzi,
łagodzenie faktu przeżywania ich poprzez stworzenie
przyjaznej atmosfery, życzliwy stosunek, nawiązanie
kontaktu,
D . kierowanie uwagi chorego na inne sprawy poprzez
odpowiednio prowadzoną rozmowę, interesujące zajęcia.
Zadanie 48.
Dorosła osoba, chora psychicznie może być przyjęta do szpitala
psychiatrycznego bez jej pisemnej zgody tylko wtedy, gdy:
A . pisemną zgodę na jej przyjęcie wyrażą członkowie
najbliższej rodziny (rodzice, współmałżonek lub dorosłe
dzieci) albo opiekunowie prawni,
B . dotychczasowe zachowanie tej osoby wskazuje na to, że z
powodu choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo
życiu i zdrowiu innych osób lub też nie jest w stanie
zaspokoić swych podstawowych potrzeb,
C . osoba mieszka samotnie, aktualnie leczy się
psychiatrycznie, rodzina nie jest w stanie kontaktować
się z nią,
D . codzienne zachowanie osoby jest uciążliwe dla otoczenia
i nie koryguje ona swojego postępowania pomimo nacisków
z otoczenia.
Zadanie 49.
Świadoma, wyuczona aktywność ukierunkowana na zaspokojenie
określonych własnych potrzeb, która w sposób celowy reguluje
integralność, funkcjonowanie i rozwój jednostki określana jest
jako:
A. samoopieka,
B. wiedza zdrowotna,
C. edukacja zdrowotna,
D. wsparcie społeczne.
Zadanie 50.
Dysfunkcja podstawowych funkcji psychicznych odpowiedzialnych
za kojarzenie, rozumowanie, planowanie i adaptację to:
A. schizofrenia dziecięca,
B. dystymia,
C. upośledzenie umysłowe,
D. zaburzenia zachowania.
Zadanie 51.
Stwierdzenie, że zaburzenia psychiczne mogą być wynikiem
powstania reakcji emocjonalnych nieadekwatnych do rodzaju
wywołującego je bodźca jest zgodne z:
A. teorią behawioralną,
B. psychoanalizą,
C. koncepcjami humanistycznymi,
D. teoriami systemowymi.
Zadanie 52.
Który z podanych poniżej objawów NIE należy, wg ICD-10, do
objawów depresji?
A. brak wiary w wyleczenie,
B. myśli samobójcze,
C. sztywność mięśni,
D. zaburzenia snu.
Zadanie 53.
Komunikowanie pomiędzy pielęgniarką, chorym a jego rodziną
dokonuje się za pośrednictwem:
A. słów,
B. wyrazu twarzy i spojrzenia,
C. różnych rodzajów ruchów ciała, gestów,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 54.
Która z poniższych odpowiedzi jest istotnym środkiem zaradczym,
zapobiegającym wystąpieniu zespołu wypalenia zawodowego?
A . uświadomienie sobie możliwości istnienia zespołu
wypalenia,
B. przeprowadzanie superwizji wśród personelu medycznego,
C. zmiany przebiegu czynności zawodowych,
D. wszystkie powyższe właściwe.
Zadanie 55.
Objęcie specjalistyczną opieką grup podwyższonego ryzyka,
przełamywanie objawów wczesnego okresu picia, tj. milczenia i
zaprzeczania, wykorzystanie rutynowych badań lekarskich do
wczesnego wykrywania uzależnienia, pomoc w uzyskaniu zawodu,
pracy, przełamywanie niechęci do zatrudniania byłych
alkoholików - to działania wchodzące w zakres:
A. pierwszej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
B. drugiej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
C. trzeciej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
D. wszystkie powyższe fałszywe.
Zadanie 56.
Psychoedukacja rodziny pacjenta chorego na schizofrenię polega
m. in. na:
A. rozpoznaniu potrzeb społecznych rodziny,
B . udzielaniu rodzinie częstych informacji o stanie
zdrowia pacjenta,
C . uczeniu dostrzegania wczesnych sygnałów ostrzegawczych
przed nawrotem choroby,
D . uczeniu sposobów wyręczania pacjenta w obowiązkach, z
którymi sobie nie radzi.
Zadanie 57.
Model pielęgniarstwa oparty na fazach relacji
pielęgniarka-pacjent to teoria pielęgnowania wg:
A. V. Henderson,
B. D. Orem,
C. S.C. Roy,
D. H. Peplau.
Zadanie 58.
Akatyzję polekową u pacjenta przyjmującego leki psychotropowe
będziesz podejrzewać w przypadku wystąpienia:
A. suchości jamy ustnej,
B. zaparć,
C. niepokoju ruchowego,
D. trudności w oddawaniu moczu.
Zadanie 59.
Zastosowanie przymusu bezpośredniego NIE jest uzasadnione w
przypadku, gdy:
A . pacjent dopuszcza się zamachu na własne zdrowie lub
życie,
B . pacjent błądzi po salach szpitalnych i przeszkadza spać
innym chorym,
C . pacjent dopuszcza się zamachu na zdrowie lub życie
innych osób,
D . pacjent przejawia takie zachowania, jak demolowanie
urządzeń szpitalnych.
Zadanie 60.
Aktywne słuchanie jest jedną z podstawowych technik
komunikowania się z chorym psychicznie. Cechy aktywnego
słuchania to niżej wymienione z WYJĄTKIEM:
A. postawa otwarta i życzliwa wobec chorego,
B . koncentracja na formie komunikatu, a nie na jego
sensie,
C. motywacja do słuchania chorego,
D. obserwacja sygnałów niewerbalnych chorego.
Zadanie 61.
Na zwiększanie stanu świadomości człowieka w odniesieniu do
chwili obecnej tj. tego, co się dzieje "tu i teraz"
ukierunkowana jest:
A. terapia poznawcza Becka,
B. psychoterapia Gestalt,
C. logoterapia Franka,
D. neopsychoanaliza.
Zadanie 62.
Pierwszym etapem struktury procesu pielęgnowania jest:
A. rozpoznanie stanu podmiotu opieki i jego środowiska,
B. planowanie pielęgnowania,
C. ocena wyników pielęgnowania,
D. realizowanie planu pielęgnowania.
Zadanie 63.
Zespół serotoninowy NIE jest powikłaniem terapii lekami:
A. z grup inhibitorów MAO,
B. z grup inhibitorów TLPD,
C. z grup inhibitorów SSRI,
D. inhibitorów zwrotnego wychwytu dopaminy.
Zadanie 64.
W listopadzie 1986 roku odbyła się w Ottawie (Kanada) I
Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia. W wyniku obrad
powstała Karta Ottawska, która może być traktowana, jako
drogowskaz do założeń zdrowotnych, zarówno na poziomie
międzynarodowym, jak i krajowym. Promowanie zdrowia, w myśl
założeń Karty Ottawskiej, jest:
A. procesem zwiększającym zasoby jednostki,
B. celem, do którego się dąży,
C. strategią stosowaną w międzynarodowej skali,
D. programem obowiązującym cywilizowane społeczności.
Zadanie 65.
Na zastosowanie dotyku w komunikacji z pacjentem możemy sobie
pozwolić gdy:
A. stosujemy go u pacjenta z agresją,
B. stopień zaufania między podmiotami relacji jest wysoki,
C. chcemy naruszyć strefę intymności,
D. wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 66.
Jedna z poniższych zasad utrudnia wyrażenie przez chorego z
zaburzeniami psychicznymi problemów emocjonalnych:
A . dawanie pacjentowi czasu na znalezienie właściwych słów
do wyrażenia uczuć,
B. bycie empatycznym,
C. stawianie pytań zamkniętych,
D. pytanie o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.
Zadanie 67.
Nagłym zagrożeniem życia chorego jest:
A. wykorzystywanie seksualne,
B . zamierzone okaleczenie (będące skutkiem zaburzeń
osobowości, urojeń czy też słabych zdolności radzenia
sobie w trudnych sytuacjach),
C. zaprzestanie jedzenia i picia w depresji,
D. zaniedbywanie własnego stanu zdrowia w otępieniu.
Zadanie 68.
Optymalna liczba osób do unieruchomienia osoby za pomocą pasów
to:
A. 2 osoby,
B. 2-3 osoby,
C. 3-4 osoby,
D. 5 osób.
Zadanie 69.
Mężczyzna z rozpoznaniem psychozy alkoholowej często bywa
uciążliwy dla otoczenia, używa słów wulgarnych i obraźliwych
wobec personelu. Czy można wobec niego zastosować przymus
bezpośredni?
A. nie, ponieważ byłoby to bezprawne,
B. tak, gdyż zapobiega to eskalacji zachowań,
C. nie, ponieważ daje to jeszcze gorsze efekty,
D. tak, ale tylko wówczas, gdy jest wulgarny.
Zadanie 70.
Zespół objawów pojawiających się po odstawieniu lub
zmniejszeniu dawki danej substancji, występujących przeważnie
po jej długotrwałym zażywaniu w dużych dawkach to:
A. zaburzenia psychotyczne,
B. zespół amnestyczny,
C. zespół abstynencyjny,
D. zespół Korsakowa.
Zadanie 71.
Do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych wieku
podeszłego należą:
A. lęki nocne,
B. depresja,
C. zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne,
D. zaburzenia nerwicowe.
Zadanie 72.
Definiowaniem i opisem poszczególnych objawów zaburzeń procesów
psychicznych i zaburzeń zachowania zajmuje się:
A. nozologia,
B. semiologia,
C. psychopatologia ogólna,
D. psychopatologia szczegółowa.
Zadanie 73.
W przypadku, kiedy pacjent ma urojenia lub omamy pielęgniarka
powinna:
A. podjąć próbę ich wyperswadowania,
B. kategorycznie im zaprzeczać,
C. zachęcić pacjenta do opisu przeżyć,
D. zmienić temat rozmowy.
Zadanie 74.
W ocenie pacjenta jakość usług medycznych NIE zależy od:
A. kwalifikacji osób opiekujących się pacjentem,
B. przebiegu procesu terapeutycznego i diagnostycznego,
C. powrotu do zdrowia,
D. wyposażenia medycznego.
Zadanie 75.
Badania biochemiczne wykazują, iż w schizofrenii dochodzi do
zaburzeń funkcjonowania układów neuroprzekaźnictwa:
A. dopaminergicznego i serotoninergicznego,
B. serotoninergicznego,
C. dopaminergicznego,
D . dopaminergicznego, serotoninergicznego,
glutaminergicznego.
Zadanie 76.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących samobójstwa jest
NIEPRAWDZIWE?
A. samobójstwo może być wyrazem chęci ukarania otoczenia,
B . samobójstwo jest zawsze wynikiem intensywnego i
jednoznacznego dążenia do śmierci,
C. samobójstwo może być próbą wołania o pomoc,
D . samobójstwo czasem jest wyrazem bezradności i poczucia
klęski.
Zadanie 77.
Optymalna liczba uczestników grupy terapeutycznej mieści się w
granicach:
A. 3-6 osób,
B. 4-8 osób,
C. 8-14 osób,
D. 6-12 osób.
Zadanie 78.
Zaburzenie, w którym najczęściej dochodzi do ostrej
dezorganizacji zachowania to:
A. upośledzenie umysłowe,
B. przewlekle zaburzenia psychotyczne,
C. zaostrzenie przewlekłej schizofrenii,
D. osłupienie.
Zadanie 79.
Wyjaśnianie to technika komunikowania polegająca na:
A . eliminowaniu nieścisłości czy niejasności pojawiających
się podczas rozmowy,
B . powtarzaniu za pacjentem istotnych elementów jego
wypowiedzi,
C. poznawaniu mocnych stron chorego,
D. dodawaniu otuchy pacjentowi.
Zadanie 80.
Neuroleptykiem atypowym NIE jest:
A. Kwetiapina,
B. Risperidon,
C. Olanzapina,
D. Promazyna.
Zadanie 81.
Zespół stresu pourazowego rozpoznajemy, gdy:
A. objawy trwają przynajmniej miesiąc,
B. w objawach wyróżniamy depresję i lęk,
C. dochodzi do spadku inicjatywy,
D. wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 82.
Objawy zaburzeń adaptacyjnych (przystosowawczych) powinny
pojawić się w odpowiedzi na zidentyfikowane stresory:
A. do dwóch dni od zadziałania stresora lub stresorów,
B . w ciągu 1-3 miesięcy od zadziałania stresora lub
stresorów,
C. do 6 miesięcy od zadziałania stresora lub stresorów,
D. nie ma określonych ograniczeń czasowych.
Zadanie 83.
Do zaburzeń afektywnych zaliczamy:
A. zespół zależności alkoholowej,
B. zespoły paranoiczne,
C. zaburzenia dysocjacyjne,
D. zaburzenia depresyjne nawracające.
Zadanie 84.
Celem programu ,,powrotu do społeczeństwa" jest:
A. rozwiązywanie problemów międzyludzkich,
B . aktywny udział pacjenta we własnym leczeniu
farmakologicznym,
C . nauka rozpoznawania objawów i zachowań chorego, nad
którymi musi popracować zanim zostanie wypisany ze
szpitala i rozpocznie samodzielne życie,
D . planowanie zajęć w czasie wolnym po skończonej
hospitalizacji.
Zadanie 85.
Wśród cech osobowości dyssocjalnej wymienia się między innymi:
A. bardzo podejrzliwe podejście do otaczającego świata,
B . niedoświadczanie poczucia winy, łatwość reagowania
gwałtowną agresją,
C. nadmierną wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie,
D. sztywność, upór, nadmierna skrupulatność.
Zadanie 86.
Pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową strategii radzenia
sobie z depresją i hipomanią, umiejętności wczesnego
rozpoznawania objawów nawrotu oraz modyfikowania myśli
negatywnych, uczą się w trakcie:
A. psychoedukacji,
B. psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
C. ergoterapii,
D. arteterapii.
Zadanie 87.
Ważnym elementem w terapii i opiece nad osobami z otępieniem
jest:
A. udzielanie wsparcia rodzinie,
B. częsty kontakt z lekarzem psychiatrą,
C. systematyczna kontrola stanu somatycznego,
D. całodzienne organizowanie czasu.
Zadanie 88.
Możliwość ponownych aktów przemocy jest większa, jeżeli:
A. zachowania agresywne nie występowały w przeszłości,
B. pacjent nie jest impulsywny,
C . osobowość chorego cechuje niski poziom tolerowania
frustracji,
D. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.
Zadanie 89.
Disulfiram jest lekiem stosowanym:
A . wspomagająco u chorych uzależnionych od alkoholu,
którzy chcą pozostać w abstynencji,
B. w przypadku przedawkowania narkotyków opioidowych,
C. w zwalczaniu skutków uzależnienia od opiatów,
D. żadne z powyższych.
Zadanie 90.
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób jest opracowywana przez:
A. Organizację Narodów Zjednoczonych,
B. Światową Organizację Zdrowia,
C. Światową Federację Zdrowia Psychicznego,
D. Międzynarodową Komisję Statystyki Zdrowotnej.
Zadanie 91.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących leków
przeciwdepresyjnych jest NIEPRAWDZIWE:
A . ważnym zjawiskiem związanym z dynamiką działania leków
przeciwdepresyjnych jest nasilenie tendencji
samobójczych u pacjentów w depresji, z myślami
samobójczymi i obniżonym napędem psychoruchowym,
B. leki przeciwdepresyjne przynoszą natychmiastowe efekty,
C . leki przeciwdepresyjne zwykle podaje się kilka
miesięcy,
D . leki przeciwdepresyjne mają wielokierunkowe działanie
kliniczne, choć ich nazwa podkreśla tylko efekt
przeciwdepresyjny.
Zadanie 92.
Który z poniższych objawów niepożądanych może wystąpić podczas
stosowania neuroleptyków?
A. zaburzenia metaboliczne i endokrynne,
B. przyrost masy ciała,
C. działanie kardiotoksyczne,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 93.
Zabiegi elektrowstrząsowe:
A . mogą być aplikowane tylko w trakcie hospitalizacji
pacjenta,
B. mogą być stosowane w leczeniu ambulatoryjnym,
C. nie powodują objawów niepożądanych,
D. nie są stosowane w Polsce.
Zadanie 94.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
powinna być zorientowana na:
A. chorobę i jej przebieg,
B. pacjenta i jego rodzinę,
C. najważniejsze objawy chorobowe,
D. sumienne wykonywanie zleceń.
Zadanie 95.
Utrudnione komunikowanie się pacjenta z zespołem
nadpobudliwości psychoruchowej z innymi osobami może
charakteryzować się:
A. ciągłym mówieniem,
B. mało elastycznym sposobem myślenia,
C. dosłowną interpretacją zachowań innych ludzi,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 96.
Różne formy wpływania na środowisko społeczne w celu
doprowadzenia do zmiany funkcjonowania jednostki określa się
pojęciem:
A. socjoterapia,
B. psychoterapia,
C. pomoc i wsparcie psychiczne,
D. psychorehabilitacja.
Zadanie 97.
Zaburzenia somatyczne najczęściej występujące przy anoreksji
to:
A. suchość skóry ze znaczną karotemią powłok skórnych,
B . zwolnienie czynności serca, spadek ciśnienia tętniczego
krwi i temperatury ciała, zmiany w zapisie EKG z
cechami utrudnienia przewodnictwa
przedsionkowo-komorowego,
C. zanik lub nieregularne miesiączki,
D. wszystkie wymienione.
Zadanie 98.
Sesję treningu umiejętności społecznych rozpoczyna/ją:
A . powitanie uczestników, podanie tematu zajęć i
przypomnienie tematyki całego cyklu treningów,
B . powitanie uczestników i demonstracja umiejętności przez
terapeutę,
C. powitanie uczestników i rozdanie zadań domowych,
D. indywidualne ćwiczenia wszystkich uczestników.
Zadanie 99.
Treningi umiejętności społecznych rozpoczynamy dopiero, gdy:
A. ustąpią przewlekłe objawy psychotyczne,
B. zostanie nawiązany kontakt terapeutyczny z pacjentem,
C. zostanie nawiązany kontakt terapeutyczny z rodziną,
D. pacjent przebywa w oddziale ponad 3 miesiące.
Zadanie 100.
Teoria dezintegracji pozytywnej zakłada:
A . korzystny wpływ niektórych kryzysów psychologicznych na
zdrowie psychiczne,
B . pozytywny wpływ umieszczania dzieci zagrożonych
demoralizacją w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
C . wyodrębnienie osobnej grupy zaburzeń psychicznych
prowadzących do dezintegracji osobowości,
D . stosowanie specjalnych programów psychoprofilaktycznych
wobec małych dzieci.
Zadanie 101.
Które z poniższych stwierdzeń NIE charakteryzuje Grupy Balinta?
A . forma psychologicznej edukacji, uwrażliwiająca na
psychologiczną warstwę kontaktu z pacjentami,
B . grupowe spotkania, podczas których uczestnicy pod
kierunkiem doświadczonego psychoterapeuty wspólnie
omawiają wybrane przykłady swoich kontaktów z
pacjentami, poszukując ukrytych przyczyn napotykanych w
tych kontaktach trudności,
C . szkolenia tego typu mają charakter cykliczny i
długotrwały,
D . seminaria szkoleniowe, których uczestnikami są pacjenci
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny.
Zadanie 102.
Organiczne podłoże zaburzeń psychicznych należy rozważać w
następujących okolicznościach:
A. młody wiek i nagłe pojawienie się objawów,
B. starszy wiek i pierwszy epizod objawowy,
C. słuchowe zaburzenia spostrzegania,
D. brak objawów neurologicznych.
Zadanie 103.
Które z powikłań, występuje rzadziej u chorych stosujących
atypowe neuroleptyki niż u pacjentów przyjmujących neuroleptyki
klasyczne?
A. złośliwy zespół neuroleptyczny,
B. ortostatyczne spadki ciśnienia,
C. przyrost wagi ciała,
D. zaburzenia libido.
Zadanie 104.
W terapii, metody behawioralne są szczególnie przydatne w
następujących warunkach:
A . natura problemu ma źródło w umyśle i nie jest jasno
identyfikowana jako zaburzone zachowanie,
B . pacjent wykazuje zdolność do niezależnego, twórczego
myślenia, które może prowadzić do działania,
C . osoba jest mniej ograniczana przez warunki otoczenia i
polega bardziej na swoich własnych wyborach dotyczących
środowiska,
D. gdy możliwe jest kontrolowanie otoczenia pacjenta.
Zadanie 105.
Procesy przetwarzania informacji z pamięcią, uwagą, programami
i regułami funkcjonowania intelektualnego należą do jednej ze
struktur warunkujących prawidłowe funkcjonowanie psychiczne
człowieka:
A. struktury biologicznej,
B. struktury emocjonalno-motywacyjnej,
C. struktury informacyjno-poznawczej,
D. struktury socjodemograficznej.
Zadanie 106.
Celem komunikowania się terapeutycznego u pacjentów z
uzależnieniem NIE jest:
A. wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem,
B. poznanie metod unikania używek,
C. wzrost umiejętności społecznych,
D. wzmocnienie poczucia skuteczności.
Zadanie 107.
Który z poniższych objawów NIE należy do charakterystycznych
dla ośrodkowego zespołu antycholinergicznego możliwego do
wystąpienia w przebiegu psychofarmakoterapii:
A. zaburzenia orientacji allo- i autopsychicznej,
B. pobudzenie,
C. podwyższenie temperatury ciała,
D. zwężenie źrenic.
Zadanie 108.
Kolejno występujące po sobie fazy kontaktu terapeutycznego
pielęgniarki z pacjentem to, faza:
A . identyfikacji, orientacji, zgłębiania problemów
pacjenta, zakończenia interakcji,
B . orientacji, identyfikacji, zgłębiania problemów
pacjenta, zakończenia interakcji,
C . zgłębiania problemów pacjenta, orientacji,
identyfikacji, zakończenia interakcji,
D . orientacji, zgłębiania problemów pacjenta,
identyfikacji, zakończenia interakcji.
Zadanie 109.
Lekarz rodzinny leczący pacjentkę otrzymał nieprawdziwą
informację od jej kuzynki, że pacjentka jest chora psychicznie.
Czy dobra osobiste pacjentki zostały naruszone?
A. tak i są chronione przez prawo,
B. nie, ponieważ nie są prawdziwe,
C. nie, ponieważ wie o tym tylko lekarz,
D. tak, ale sądy tym się nie zajmują.
Zadanie 110.
Dla określenia przypadków uzależnienia od alkoholu lub innej
substancji psychoaktywnej, współistniejącego z innym
zaburzeniem psychicznym, używa się terminu:
A. "podwójnej diagnozy",
B. "podwójnego uzależnienia",
C. dekompensacji psychotycznej,
D. współuzależnienia.
Zadanie 111.
We wczesnym okresie choroby Alzheimera NIE występuje:
A. osłabienie pamięci dawnej,
B. zmienność nastroju,
C . trudność w zapamiętywaniu i odtwarzaniu nowych
informacji,
D. zaburzenie koncentracji.
Zadanie 112.
Ustawowy podział osób z zaburzeniami psychicznymi ma służyć:
A. możliwie najlepszej ochronie praw tych osób,
B . różnicowaniu form opieki psychiatrycznej szczególności
leczenia,
C . różnicowaniu form opieki poszpitalnej, w szczególności
pomocy społecznej,
D . różnicowaniu odpowiedzialności karnej za ewentualne
naruszenia obowiązującego prawa.
Zadanie 113.
Osoby, które przygotowują się do samodzielności po pobycie w
oddziale psychiatrycznym, ale wymagają jeszcze czasowej
separacji od środowiska rodzinnego, mogą skorzystać z oferty:
A. hostelu lub środowiskowego domu samopomocy,
B . środowiskowego domu samopomocy lub mieszkania
chronionego,
C . warsztatów terapii zajęciowej lub mieszkania
chronionego,
D. mieszkania chronionego lub hostelu.
Zadanie 114.
Jeżeli pacjent kieruje swoją agresję przeciwko rzeczom, na
przykład usiłuje zdemolować pokój, oznacza to, że znajduje się
w :
A. I fazie agresji,
B. II fazie agresji,
C. III fazie agresji,
D. IV fazie agresji.
Zadanie 115.
Która z wymienionych technik jest stosowana w psychoterapii
psychoanalitycznej?
A. odzwierciedlenie,
B. desensytyzacja,
C. swobodne skojarzenia,
D. trening asertywności.
Zadanie 116.
Pomoc w wyjaśnianiu lub wyjaśnianie ustnych i pisemnych skarg
osób leczonych w szpitalu psychiatrycznym należy do
szczegółowych zadań:
A. ordynatora oddziału psychiatrycznego,
B. pracownika socjalnego,
C. Rzecznika Praw Pacjenta,
D. psychologa.
Zadanie 117.
Zachowaniem NIETERAPEPEUTYCZNYM w kontakcie z chorym z depresją
jest:
A . dążenie do zrozumienia bezradności ogarniającej
pacjenta,
B . rozweselanie, pocieszanie chorego i rozsnuwanie przed
nim wizji szybkiej poprawy,
C. wykazanie zainteresowania, towarzyszenie w milczeniu,
D. okazanie chęci do udzielenia pomocy.
Zadanie 118.
Zachowania podtrzymujące kontakt i komunikację z chorym to:
A. urealnianie,
B. akceptacja,
C. klaryfikowanie,
D. zachęcanie do opisu przeżyć.
Zadanie 119.
Zaburzenia afektywne z szybką zmianą faz (rapid cycling), to
szczególna odmiana ChAD typu I lub II, w której liczba nawrotów
chorobowych wynosi co najmniej:
A. 2 w ciągu roku,
B. 4 w ciągu roku,
C. 6 w ciągu roku,
D. 8-10 w ciągu roku.
Zadanie 120.
Neuroleptyki o przedłużonym działaniu (typu depot) drogą
iniekcji domięśniowej należy podawać:
A. głęboko domięśniowo,
B. płytko domięśniowo,
C . bez wcześniejszej dezynfekcji skóry - neuroleptyki
wchodzą w reakcję z alkoholem w następstwie czego
dochodzi do inaktywizacji leku,
D . zawsze wraz z lekiem znieczulającym, gdyż iniekcje te
są bardzo bolesne.
Zadanie 121.
Wśród czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu w miejscu
zamieszkania wymienia się m. in.:
A. zagrożenie narastającą przestępczością,
B. brak umiejętności działań twórczych,
C. nieumiejętność bronienia własnych spraw,
D. nieumiejętność radzenia sobie z zadaniami życiowymi.
Zadanie 122.
Odczuwanie lęku przed kontaktem z innymi ludźmi, gdy pojawiają
się problemy z nazywaniem osób/rzeczy, szczególnie w
początkowym etapie choroby, kiedy chory ma krytycyzm wobec
swojego stanu jest typowe w:
A. zespole majaczeniowym,
B. stanach otępiennych,
C. zaburzeniach odżywiania,
D. zaburzeniach psychotycznych.
Zadanie 123.
Do elementów stanowiących normę dla zdrowia psychicznego NIE
należy:
A. prawidłowa reakcja emocjonalna,
B. umiejętność przeciwstawiania się stresom,
C. zdolność adaptacji do sytuacji,
D. opóźniony rozwój inteligencji.
Zadanie 124.
Cel opieki pielęgniarskiej u pacjentów z zaburzeniami
odżywiania polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego
obrazu siebie i uzyskanie przez nią samoakceptacji wynika z
następującego problemu:
A . braku poczucia bezpieczeństwa w pierwszych dniach
leczenia,
B. lęku przed hospitalizacją,
C. braku poczucia własnej wartości,
D. braku poczucia choroby i odrzucenie pomocy.
Zadanie 125.
Który z niżej wymienionych objawów NIE jest charakterystyczny
dla pacjentów z majaczeniem drżennym?
A. omamy wzrokowe,
B. maskowaty wyraz twarzy,
C. drżenie całego ciała,
D. płytki, przyśpieszony oddech.
Zadanie 126.
Neuroleptyki znajdują przede wszystkim zastosowanie w leczeniu
zaburzeń:
A. dyssocjacyjnych,
B. lękowych w postaci fobii,
C. urojeniowych,
D. adaptacyjnych.
Zadanie 127.
Błąd "maski" - sztuczności, jest to:
A. rodzaj interwencji kryzysowej,
B . błąd w nawiązaniu kontaktu z osobą w stanie kryzysu
psychicznego,
C. sztuczne uśmiechanie się i pocieszanie,
D. B i C są prawidłowe.
Zadanie 128.
Zachowania terapeutyczne pielęgniarki wobec psychicznie chorego
polegają na:
A . uspokajaniu chorego, dawaniu do zrozumienia, że nie ma
powodu do niepokoju,
B. doradzaniu pacjentowi, co może być dobre dla niego,
C . dostrzeganiu chorego oraz zmian, które zachodzą w nim
samym i jego otoczeniu,
D . wyrażaniu aprobaty lub dezaprobaty myśli lub zachowań
pacjenta wyrażonej w formie oceny.
Zadanie 129.
Technika, która eliminuje wrażenie pośpiechu, zwraca uwagę na
kontakt pozawerbalny, wpływając przez to pozytywnie na emocje
pacjenta to:
A. odzwierciedlenie,
B. milczenie terapeutyczne,
C. poświadczenie,
D. klaryfikacja.
Zadanie 130.
Wyznacznikiem poprawnie nawiązanej relacji terapeutycznej jest:
A . świadomość zespołu terapeutycznego celów i zadań jakie
mają być osiągnięte,
B. podporządkowanie pacjenta,
C . umiejętność nacisku na pacjenta w celu kontynuowania
wątku,
D. szukanie przez pacjenta pozamedycznych źródeł wiedzy.
Zadanie 131.
Głównym warunkiem, jaki musi spełniać chory psychicznie by mógł
być leczony w domu jest brak:
A. zgody chorego na leczenie szpitalne,
B. zagrożenia dla chorego lub otoczenia,
C. zgody rodziny na leczenie szpitalne,
D. oddziału stacjonarnego w miejscu zamieszkania pacjenta.
Zadanie 132.
Pierwszy etap programu terapeutycznego stosowanego przy
zaburzeniach lękowych u dzieci to:
A . rozpoznawanie wczesnych objawów reakcji lękowej i
inicjowanie w odpowiedzi technik poznawczych i
behawioralnych,
B. wspólne negocjowanie realizowanych celów,
C. wzmacnianie rodziny w jej kompetencjach,
D. usprawnianie sposobów rozwiązywania problemów.
Zadanie 133.
Która z wymienionych niżej struktur psychicznych, według Z.
Freuda jest odpowiedzialna za rozwój moralny, łącznie z
sumieniem?
A. id,
B. ego,
C. superego,
D. id i ego.
Zadanie 134.
Pielęgniarka opiekuje się pacjentem, pracownikiem banku,
przyjętym do szpitala z powodu depresji. Podczas rozmowy z
pielęgniarką pacjent powiedział, że gnębi go świadomość
poważnej defraudacji, do której nie może się przyznać, ponieważ
grozi mu proces sądowy oraz być może kara więzienia. Jeżeli
zdarzenie opowiedziane pielęgniarce przez pacjenta miało
miejsce, pielęgniarka:
A. jest zobowiązana do zawiadomienia o tym prokuratury,
B . zapisuje to oświadczenie w pielęgniarskiej historii
choroby pacjenta,
C . zachowuje wiadomość dla siebie, ponieważ nie wolno jej
o tym rozmawiać nawet z lekarzem chorego,
D. może o tym powiedzieć lekarzowi leczącemu.
Zadanie 135.
Treningowe metody muzykoterapii stosowane w psychiatrii:
A . pozwalają na pobudzenie inwencji twórczej w przebiegu
improwizacji instrumentalnej, wokalnej i ruchowej,
B . są ukierunkowane na nauczenie pacjentów usuwania
napięcia psychofizycznego,
C . polegają na stosowaniu nagrań muzycznych działających
kojąco i odprężająco,
D . sprzyjają ujawnieniu, ponownemu przeżyciu i wyzwoleniu
tłumionych emocji.


BLOK OGÓLNOZAWODOWY
Zadanie 136.
Według koncepcji pól Lalonde'a, do czynników warunkujących
zdrowie jednostki należy/ą:
A. styl życia, ochrona zdrowia, środowisko i czynniki
genetyczne,
B. jakość opieki zdrowotnej,
C. wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
D. system opieki zdrowotnej.
Zadanie 137.
Hildegarda Peplau przedstawiła model pielęgniarstwa w oparciu
o:
A. teorię samoopieki /deficytu samoopieki,
B. relacje międzyludzkie,
C. hierarchię potrzeb,
D. unikatowe funkcje pielęgniarki.
Zadanie 138.
Modalna jest to:
A. średnia arytmetyczna,
B. środkowa w szeregu uporządkowanym,
C. wartość najczęściej występująca,
D. średnia geometryczna.
Zadanie 139.
W powojennej Polsce, autorką koncepcji podyplomowego
kształcenia dla pielęgniarek, była:
A. Maria Staromiejska,
B. Hanna Chrzanowska,
C. Rachela Hutner,
D. Teresa Kulczyńska.
Zadanie 140.
Podejrzewając tamponadę worka osierdziowego w badaniu EKG
obserwujemy:
A. uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B. niski wolt aż zespołów QRS i załamka T we wszystkich
odprowadzeniach,
C. prawogram i zwolnienie akcji serca,
D. blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.
Zadanie 141.
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące osłuchiwania płuc:
A. pacjent oddycha przez otwarte usta,
B. w jednym położeniu słuchawki osłuchujemy wdech i
wydech,
C. osłuchujemy najpierw lewą, potem prawą stronę klatki
piersiowej,
D. pacjent wykonuje pogłębione oddechy.
Zadanie 142.
Pielęgniarka /położna jest zobowiązana do wykonywania zleceń
lekarskich:
A. wszystkich,
B. tylko tych, które zapisane są w dokumentacji medycznej
(z wyjątkiem sytuacji stanowiących zagrożenie życia) i
nie budzą żadnych wątpliwości pielęgniarki/położnej,
C. tylko tych, o których jest przekonana, że są
uzasadnione,
D. w zależności od zwyczajów panujących w placówce służby
zdrowia, w której pracuje.
Zadanie 143.
Sprawując opiekę nad dorosłym chorym gorączkującym,
pielęgniarka / położna prowadząca bilans płynów, musi uwzględnić
niewidzialne parowanie, które zwiększa się przy wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:
A. 200ml /dobę,
B. 500ml /dobę,
C. 1000ml /dobę,
D. 1200ml /dobę.
Zadanie 144.
Wykres Ishikawy:
A. pozwala na znalezienie przyczyn wad,
B. jest narzędziem kontroli usług medycznych,
C. jest narzędziem stosowanym tylko w przemyśle,
D. jest narzędziem stosowanym w zarządzaniu personelem.
Zadanie 145.
Próbę określa się jako reprezentatywną jeżeli:
A. liczba elementów wybranych do próby jest dostatecznie
mała,
B. elementy wybrane do próby mają dostatecznie wysoki
współczynnik reprezentatywności,
C. elementy populacji są wybierane w sposób losowy, a
próba jest dostatecznie liczna,
D. elementy populacji są wybierane w ściśle określonym
porządku, a próba jest dostatecznie liczna.
Zadanie 146.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:
A. nadczynnością tarczycy,
B. chorobą Gravesa - Basedowa,
C. zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D. niedoborem jodu.
Zadanie 147.
Objaw polegający na rzadkim mruganiu ( około 1 ruch powiekami na
minutę) nazywa się objawem:
A. Dalrymple'a,
B. Kochera,
C. Graefego,
D. Stellwaga.
Zadanie 148.
Najmniejszą jednostką informacji w informatyce jest:
A. bajt,
B. bit,
C. piksel,
D. znak.
Zadanie 149.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:
A. zawsze ujemny,
B. zawsze dodatni,
C. dwufazowy,
D. "ukryty" w odcinku ST.
Zadanie 150.
W badaniu EKG, cecha jest to:
A. najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B . wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C. amplituda zespołu RS,
D. szybkość przesuwu papieru.
Zadanie 151.
Którą z funkcji zarządzania wykonuje pielęgniarka / położna
oddziałowa, przygotowując grafiki pracy dla pielęgniarek
zatrudnionych w oddziale?
A. planowania,
B. organizowania,
C. kierowania,
D. kontrolowania.
Zadanie 152.
Planowanie nauki własnej, to:
A. dobór najlepszych metod pracy i planowania,
B. podział zadania na elementy, których realizowanie
składa się na osiągnięcie celu,
C. osiągnięcie założone go celu w sposób najbardziej
niezawodny i ekonomiczny, po przez realizację zadań
cząstkowych w określonej kolejności,
D. bieżące realizowanie celów, bieżące planowanie.
Zadanie 153.
Najwyższą trafność zewnętrzną mają badania:
A. bez ślepej próby,
B. randomizowane,
C. retrospektywne,
D. historyczne.
Zadanie 154.
Jakie elementy tworzą metaparadygmat pielęgniarstwa?
A. zdrowie, choroba, osoba, pielęgniarstwo,
B. teorie, modele teoretyczne, struktury poznawcze,
koncepcje,
C. osoba, środowisko, zdrowie, pielęgniarstwo,
D. osoba, środowisko, pielęgnowanie, pielęgniarstwo.
Zadanie 155.
Kto jest płatnikiem zaświadczenia zdrowotne udzielone w
podstawowej opiece zdrowotnej dla osób ubezpieczonych?
A. samorząd terytorialny,
B. Ministerstwo Zdrowia,
C. Narodowy Fundusz Zdrowia,
D. lekarz rodzinny.
Zadanie 156.
Ile osób tworzy grupę według socjologii?
A. trzy i więcej,
B. pięć i więcej,
C. dziesięć,
D. siedem.
Zadanie 157.
Osłuchując klatkę piersiową rozpoznano dźwięki o względnie
niskim tonie z elementami chrapliwości. Są to:
A. świsty,
B. furczenia,
C. trzeszczenia,
D. tarcie opłucnowe.
Zadanie 158.
Edukacja zdrowotna, to:
A. przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
zachowań korzystnych dla zdrowia,
B. proces, w którym ludzie uczą się, jak dbać o własne
zdrowie i zdrowie społeczności, w której żyją,
C. aktywizowanie ludzi do wzmacniania własnego potencjału
zdrowia i podejmowania działań prozdrowotnych,
D. umożliwienie ludziom decydowania o sprawach zdrowia.
Zadanie 159.
Zachowania zdrowotne, to:
A. zachowania realizowane przez ludzi zdrowych,
B. zachowania człowieka, które wpływają na jego zdrowie
pozytywnie,
C. wszystkie zachowania człowieka mające wpływ na jego
zdrowie,
D. zachowania podejmowane w ramach promocji zdrowia.
Zadanie 160.
Czy substancje pochodzące z ciała ludzkiego, stwarzające
możliwość identyfikacji danych, powinny być chronione?
A. nie ma takich przepisów,
B. tak, podlegają ścisłej ochronie,
C. decyzję podejmuje personel medyczny,
D. zależy od regulaminu wewnętrznego placówki.
Zadanie 161.
Depersonalizacja jest jedną z faz:
A. asertywności,
B. stresu,
C. syndromu wypalenia zawodowego,
D. prewencji wypalenia zawodowego.
Zadanie 162.
Objaw Blumberga, polega na:
A. stwierdzaniu bolesności przy opukiwaniu w okolicy
lędźwiowej,
B. braku reakcji źrenic na światło,
C. bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku
powłok brzusznych,
D. bolesności uciskowej przy nagłym oderwaniu ręki silnie
uciskającej powłoki brzuszne.
Zadanie 163.
Objaw Chełmońskiego wykorzystywany w trakcie badania jamy
brzusznej, polega na:
A. zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B. szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C. wstrząsaniu okolic wątroby,
D. przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.
Zadanie 164.
Samorząd Pielęgniarek i Położnych w Polsce został utworzony w:
A. 1935 roku jako wynik nacisków Międzynarodowej Rady
Pielęgniarek,
B. 1946 roku w miejsce Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Zawodowych,
C. 1957 roku w miejsce Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego,
D. 1991 roku, dla reprezentowania zawodowych, społecznych
i gospodarczych interesów zawodów pielęgniarek i
położnych.
Zadanie 165.
W skali GCS - wyprostna odpowiedź ruchowa oceniana jest na:
A. 4 punkty,
B. 3 punkty,
C. 2 punkty,
D. 1 punkt.
Zadanie 166.
Przewlekła niewydolność naczyń tętniczych charakteryzuje się
m. in. następującymi objawami, z WYJĄTKIEM:
A. osłabienie lub brak tętna,
B. temperatura kończyn obniżona,
C. pobolewanie wyłącznie przy opuszczeniu kończyny,
D. zanik owłosienia na kończynach dolnych.
Zadanie 167.
Benchmarking to narzędzie do zarządzania:
A. kadrami,
B. finansami,
C. systemem informatycznym,
D. zmianą.
Zadanie 168.
Do których mierników stanu zdrowia należy zachorowalność?
A. pozytywnych, określających liczbę nowych przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,
B. negatywnych, określających liczbę nowych przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,
C. negatywnych, określających liczbę osób chorych w danym
czasie,
D. narażenia, określających liczbę nowych przypadków
chorobyw analizowanym czasie.
Zadanie 169.
Do podstawowych metod diagnostycznych w badaniu przedmiotowym,
należy / należą:
A. oglądanie,
B. obmacywanie,
C. opukiwanie i osłuchiwanie,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 170.
Zaburzenia obwodowego układu nerwowego, neuronu ruchowego,
powodują:
A. niedowład lub porażenie spastyczne,
B. niedowład lub porażenie wiotkie,
C. wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D. drżenia zamiarowe.
Zadanie 171.
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, polega na:
A. wydłużeniu czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
B. zupełnym przerwaniu przewodzenia w węźle
przedsionkowo - komorowym,
C. przewodzeniu drogą dodatkową,
D. okresowym przerwaniu przewodzenia
przedsionkowo - komorowego.
Zadanie 172.
Anizokoria, jest to:
A. wielkość źrenic,
B. nierówność źrenic,
C. oczopląs wzrokowo - ruchowy,
D. brak reakcji źrenic na światło.
Zadanie 173.
Najczęściej przejawem procesu patologicznego u noworodka jest
obecność żółtaczki w:
A. 1 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 7mg,
B. 2 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 10mg,
C. 3 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 12mg,
D 4 dobie. a poziom bilirubiny przekracza 14mg,
Zadanie 174.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:
A. oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie, badanie
palpacyjne,
B. oglądanie, badanie palpacyjne, osłuchiwanie,
opukiwanie,
C. oglądanie, badanie palpacyjne, opukiwanie,
osłuchiwanie,
D. oglądanie, opukiwanie, badanie palpacyjne,
osłuchiwanie.
Zadanie 175.
Zmiana skórna wypełniona treścią ropną, jest określana
potocznie jako:
A. krosta,
B. pęcherzyk,
C. grudka,
D. plamka.
Zadanie 176.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:
A . poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B . zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C . określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D . uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.
Zadanie 177.
Badając orientację allopsychiczną oceniamy wiedzę pacjenta
dotyczącą:
A. tożsamości własnej osoby,
B. emocji towarzyszących badaniu,
C. miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D. zaburzeń spostrzegania.
Zadanie 178.
Plany strategiczne różnią się od planów operacyjnych tym, że
plany strategiczne są:
A.sekwencyjne,
B. chronologiczne,
C. długoterminowe,
D. krótkoterminowe.
Zadanie 179.
Stosowany podczas argumentacji szyk nestoriański polega na:
A. przedstawianiu argumentów mocnych na początku i na
końcu wypowiedzi,
B. przedstawianiu jednego niepodważalnego argumentu na
końcu wypowiedzi,
C. przedstawianiu przy uzasadnieniu swojego stanowiska
tylko trzech argumentów,
D. powtarzaniu jednego argumentu do momentu przekonania
drugiej strony do swoich racji.
Zadanie 180.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:
A. nacieku zapalnego płuc,
B. guza płuc,
C. marskości płuca,
D. wszystkich powyższych.


Góra
 Profil  
 
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 134 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
AZ_Efusion by Frost/ayasha © 2007 White Fusion Skins
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group