:: Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych ::Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Regulamin forum


1. To jest wyłącznie forum pielęgniarek i położnych.
2. Wyłączną odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponosi jej autor.
3. Treść wypowiedzi nie może naruszać przepisów prawa.Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 134 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna
Autor Wiadomość
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 27 Kwi 2017 21:24 
Offline

Dołączenie: 23 Sty 2016 18:59
Posty: 85
Dzięki istria :)
Mam jeszcze parę pytań ze znakiem zapytania, ale postaram się zebrać wszystkie w jednym poście i na tym zakończyć moje wątpliwości przed egzaminem. Dobrze ,że jesteś :) :) :)


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 30 Kwi 2017 16:15 
Offline

Dołączenie: 23 Sty 2016 18:59
Posty: 85
Wiosna 20016

Zadanie 19.
Za rozwój działań promujących zdrowie, według Karty Ottawskiej,
odpowiada przede wszystkim:
A. Ochrona Zdrowia,
B. całe społeczeństwo,
C. samorządy terytorialne,
D. administracja państwowa.

Czy odp. D ?

Zadanie 89.
Stosowanie elektrowstrząsów u kobiet w ciąży w leczeniu
depresji jednobiegunowej i choroby afektywnej dwubiegunowej
jest:
A. bezpieczne tylko w pierwszym trymestrze ciąży,
B. niebezpieczne tylko w pierwszym trymestrze ciąży,
C . bezpieczne i efektywne terapeutycznie tylko w pierwszym
trymestrze ciąży,
D. bezpieczne w każdym z trzech trymestrów ciąży.

Czy odp.A ? D? bo na f dziewczyny są za D

Jesień 2009

Zadanie 110.
Trening umiejętności rozpoznawania u siebie wczesnych objawów choroby obejmuje:
A. umiejętności rozpoznawania u siebie wczesnych objawów choroby,
B. radzenie sobie z objawami nowopojawiającymi się,
C. zażywanie niewielkich ilości alkoholu i narkotyków,
D. odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Czy odp.A?

Wiosna 2009Zadanie 35.
W Polsce ruch higieny psychicznej:
A. rozwijał się podobnie jak w innych krajach,
B. nie przyjął się z przyczyn ideologiczno-politycznych,
C. rozwinął się dopiero po zmianach ustrojowo-społecznych w latach 90-tych,
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Czy odp.A?

Zadanie 108.
Trening umiejętności społecznych stosowany wobec osób chorujących na schizofrenię jest nieskuteczną metodą terapii w następujących przypadkach:
A. trudności w porozumiewaniu się z innymi ludźmi,
B. trudności w samoobsłudze np. w ubieraniu się, przyrządzaniu posiłków,
C. nieumiejętności w radzeniu sobie w ważnych i trudnych życiowo sytuacjach np. w załatwieniu pracy, pobraniu z banku pieniędzy,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Czy odp D?

Jesień 2010

Zadanie 111.
Jednym z najistotniejszych elementów w terapii bulimii jest:
A. uzyskanie prozdrowotnych zachowań osoby chorej,
B. weryfikacja zaburzeń nastroju,
C. identyfikowanie sytuacji związanych z napadami objadania się,
D. indukowanie pozytywnego nastroju i emocji.

Czy odp.A?

Zadanie 114.
Poczuciu bezpieczeństwa, umacnianiu więzi grupowych czy podejmowaniu własnej aktywności w szczególny sposób sprzyja:
A. psychoterapia grupowa,
B. czynna muzykoterapia,
C. obóz terapeutyczny,
D. terapia zajęciowa.

Czy odp A?

Jesień 2011

Zadanie 92.
Klasyfikacja diagnoz w odniesieniu do pielęgnowania jest ważna, bowiem:
A. określa istotę poznania stanowiącego przedmiot pielęgniarstwa,
B. orientuje na fenomen pielęgniarstwa (w tym pielęgnowania),
C. ułatwia wymianę informacji pomiędzy pielęgniarkami, odbiorcami usług pielęgniarskich i innymi osobami wchodzącymi w skład zespołu opiekuńczego,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Czy odp C?
Zadanie 128.
Wszystkie poniższe twierdzenia dotyczące działania atypowych leków przeciwpsychotycznych (ALA) są prawdziwe z WYJĄTKIEM:
A. ALA skutecznie przeciwdziałają pozytywnym objawom schizofrenii,
B. ALA skutecznie przeciwdziałają negatywnym objawom schizofrenii,
C. ALA rzadziej niż neuroleptyki standardowe wywołują objawy niepożądane ze strony układu pozapiramidowego,
D. ALA pogarszają sprawność funkcji poznawczych (uwagi, myślenia, percepcji).

Czy odp C? D?

Zadanie 132.
Nagłe odstawienie leków przeciwdepresyjnych może spowodować wystąpienie:
A. zaburzeń nastroju–zwłaszcza dysforię, agresywność, zaburzenia snu pod postacią hipersomii, zaburzenia łaknienia-żarłoczność,
B. złego samopoczucia, bezsenności, lęku, niepokoju ruchowego, bólów głowy, jadłowstrętu, nudności, niekiedy hipomanii lub mani,
C. trudności z zaśnięciem, bierność, apatię, spowolnienie psychoruchowe, zaparcia,
D. koszmarów nocnych, niepokój wewnętrzny, mioklonie, wzmożone pragnienie.

Czy odp B? D?

Wiosna 2011

Zadanie 25.
Pielęgniarka opiekuje się pacjentem, pracownikiem banku, przyjętym do szpitala z powodu depresji. Podczas rozmowy z pielęgniarką pacjent powiedział, że gnębi go świadomość poważnej defraudacji, do której nie może się przyznać, ponieważ grozi mu proces sądowy oraz być może kara więzienia. Jeżeli zdarzenie opowiedziane pielęgniarce przez pacjenta miało miejsce, pielęgniarka:
A. jest zobowiązana do zawiadomienia o tym prokuratury,
B. zapisuje to oświadczenie w pielęgniarskiej historii choroby pacjenta,
C. zachowuje wiadomość dla siebie, ponieważ nie wolno jej o tym rozmawiać nawet z lekarzem chorego,
D. może o tym powiedzieć lekarzowi leczącemu.

Czy odp D?
Zadanie 109.
W terapii zajęciowej u pacjentów we wczesnym okresie choroby Alzheimera należy uwzględnić:
A. wykonywanie wszystkich czynności samopielęgnacyjnych przez pacjenta samodzielnie,
B. edukację pacjenta i rodziny co do przebiegu i postępu choroby,
C. proste prace domowe – ścieranie kurzu, podlewanie kwiatów,
D. żadne z wyżej wymienionych.

Czy odp A? C?

Zadanie 110.
Treningi umiejętności społecznych rozpoczynamy dopiero, gdy:
A. ustąpią przewlekłe objawy psychotyczne,
B. zostanie nawiązany kontakt terapeutyczny z pacjentem,
C. zostanie nawiązany kontakt terapeutyczny z rodziną,
D. pacjent przebywa w oddziale ponad 3 miesiące.

Czy odp.A? B?

Jesień 2012

Zadanie 57.
Do podstawowych biologicznych źródeł autyzmu dziecięcego zaliczamy:
A. predyspozycję genetyczną,
B. koncepcję autoimmunizacji,
C. negatywne cechy wczesnej relacji emocjonalnej rodziców z dzieckiem,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Czy odp A?

Zadanie 90.
Objęcie specjalistyczną opieką grup podwyższonego ryzyka, przełamywanie objawów wczesnego okresu picia, tj . milczenia i zaprzeczania, wykorzystanie rutynowych badań lekarskich do wczesnego wykrywania uzależnienia, pomoc w uzyskaniu zawodu, pracy, przełamywanie niechęci do zatrudniania byłych alkoholików - to działania wchodzące w zakres:
A. pierwszej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
B. drugiej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
C. trzeciej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
D. wszystkie powyższe fałszywe.
Czy odp B?

Zadanie 117.
Nagłe odstawienie leków przeciwdepresyjnych może spowodować wystąpienie:
A. zaburzeń nastroju–zwłaszcza dysforię, agresywność, zaburzenia snu pod postacią hipersomii, zaburzenia łaknienia-żarłoczność,
B. złego samopoczucia, bezsenności, lęku, niepokoju ruchowego, bólów głowy, jadłowstrętu, nudności, niekiedy hipomanii lub mani,
C. trudności z zaśnięciem, bierność, apatię, spowolnienie psychoruchowe, zaparcia,
D. koszmarów nocnych, niepokój wewnętrzny, mioklonie, wzmożone pragnienie.
Czy odp B? D?

Zadanie 126.
Czynnikiem zwiększającym ryzyko uzależnienia od benzodiazepin NIE jest:
A. długi okres przyjmowania,
B. obecność przewlekłych schorzeń somatycznych,
C. skłonność do nadużywania alkoholu,
D. wiek pacjenta.

Czy odp B? D?

Jesień 2015

Zadanie 38.
Nagłym zagrożeniem życia chorego jest:
A. wykorzystywanie seksualne,
B . zamierzone okaleczenie (będące skutkiem zaburzeń
osobowości, urojeń czy też słabych zdolności radzenia
sobie w trudnych sytuacjach),
C. zaprzestanie jedzenia i picia w depresji,
D. zaniedbywanie własnego stanu zdrowia w otępieniu.

Czy odp C?

Zadanie 109.
Klasyfikacja diagnoz w odniesieniu do pielęgnowania jest
ważna, bowiem:
A . określa istotę poznania stanowiącego przedmiot
pielęgniarstwa,
B . orientuje na fenomen pielęgniarstwa (w tym
pielęgnowania),
C . ułatwia wymianę informacji pomiędzy pielęgniarkami,
odbiorcami usług pielęgniarskich i innymi osobami
wchodzącymi w skład zespołu opiekuńczego,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Czy odp C? D?

Wiosna 2015

Zadanie 49.
Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego jest większe w przypadku:
A. leczenia lekami z grupy inhibitorów SSRI,
B. leczenia lekami przeciwdepresyjnymi z grupy TLPD,
C . stosowania leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI i TLPD,
D. żadne z powyższych.

Czy odp C?

Zadanie 50.
Wśród poznawczych zaburzeń niepożądanych, które mogą wystąpić u pacjenta leczonego elektrowstrząsami wymienia się:
A . zaburzenia pamięci (niepamięć następcza, niepamięć wsteczna),
B. majaczenie ponapadowe,
C. majaczenie międzynapadowe,
D. wszystkie powyższe.

Czy odp D?
Zadanie 113.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w rehabilitacji osób z problemami zdrowia psychicznego, usprawnianie zawodowe powinno być realizowane w następującej kolejności:
A . środowiskowy dom samopomocy - warsztat terapii zajęciowej - zakład aktywizacji zawodowej,
B . oddział rehabilitacyjny - warsztat terapii zajęciowej - zakład pracy chronionej,
C . oddział dzienny - warsztat terapii zajęciowej - firma społeczna,
D. wszystkie wymienione.

Czy odp D?
To chyba ostatnie wątpliwości z bloku zawodowego i daje już na luz :)


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 01 Maj 2017 16:21 
Offline

Dołączenie: 10 Wrz 2014 10:20
Posty: 50
Zad 19 D jest chyba w Górnej
Zad 89 D
Ruch higieny nie ma jednej odp. Na wykładach mówili nam że A znalazłam ale znalazłam w Pużyńskim że został zlikwidowany w 1949 przez władze komunistyczne z pobudek ideologicznych karta zdr. psych. została przyjęta w 1994 więc pasowałaby odp. C moja grupa ostatecznie obstawiała A
Zad 108 na logikę B bo trening umiejętności społecznych toZad 19 D jest chyba w Górnej
Zad 89 D
Ruch higieny nie ma jednej odp. Na wykładach mówili nam że A znalazłam ale znalazłam w Pużyńskim że został zlikwidowany w 1949 przez władze komunistyczne z pobudek ideologicznych karta zdr. psych. została przyjęta w 1994 więc pasowałaby odp. C moja grupa ostatecznie obstawiała A
Zad 108 B
Zad 111 A
Zad 114 A
Zad 92 tu nie mam pewności odp mojej grupy D ja obstawiałam C
Zad 128 D
Zad 132 B
Zad 25 tu też były różne zdania ostatecznie D bo w odp C jest że nie wolno jej rozmawiać a o wszystkim co dotyczy p-nta może rozmawiać z zespołem chyba że p-nt prosił o zachowanie tajemnicy a tu nic takiego nie ma
Zad 109 C
Zad 110 B
Zad 57 nie wiem chyba A
Zad 126 B
Zad 38 ja miałam C moja grupa B


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 01 Maj 2017 16:23 
Offline

Dołączenie: 10 Wrz 2014 10:20
Posty: 50
najlepiej przejrzyj stare wpisy powinno wszystko prócz jesień 2016 być ja swoje materiały oddałam a większości już nie pamietam


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 01 Maj 2017 19:02 
Offline

Dołączenie: 23 Sty 2016 18:59
Posty: 85
Dziękuję istria za pomoc i cierpliwość w wyjaśnianiu moich niepewności :)


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 03 Maj 2017 15:30 
Offline

Dołączenie: 14 Wrz 2010 19:09
Posty: 3
Ruch higieny psychicznej na pewno - lata 90, miałyśmy na teście wewnętrznym


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 03 Maj 2017 18:58 
Offline

Dołączenie: 23 Sty 2016 18:59
Posty: 85
ok dziękuję :)


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 03 Maj 2017 21:23 
Offline

Dołączenie: 23 Sty 2016 18:59
Posty: 85
UWAGA !

W odpowiedziach(zestawienie z lat 2009 -2016 blok ogólny i zawodowy) są błędy ! Może uda się mi te o których wiem poprawić ,a może jest ktoś kto mi pomoże?


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 11 Maj 2017 12:01 
Offline

Dołączenie: 23 Sty 2016 18:59
Posty: 85
j2014
Zadanie180.
Najwyższym organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest:
A. Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych,
B. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
C. Krajowy zjazd Pielęgniarek i Położnych,
D. żadna z powyższych.

j2009

Zadanie 177.
Organem Samorządu Pielęgniarek i Położnych na szczeblu centralnym jest:
A. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
C. Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
D. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

J2011
Zadanie 146.
Wydatki na ochronę zdrowia pochodzą m.in. z następujących źródeł :
A. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ,gospodarstwa domowe,
B. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
C. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
D. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstw Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstw Finansów, gospodarstwa domowe,.

Zadanie 149.
Pomoc społeczna na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom w
m. in. z powodu:
A. ubóstwa, wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,
B. ubóstwa, bezdomności, długotrwałej choroby, klęski żywiołowej lub ekologicznej bez względu na stan zdrowia lub niepełnosprawności,
C. ubóstwa, bezdomności, długotrwałej choroby, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
D. ubóstwa, bezradności, zgłoszenia biedy przez sąsiadów, długotrwałej choroby trwającej maksymalnie do 6 miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

j2015

Zadanie 159.
Czynnością niezwykle ważną w badaniu fizykalnym niemowlęcia jest badanie słuchu. Pewnymi objawami świadczącymi o niedosłuchu wrodzonym u niemowlęcia są wszystkie z WYJĄTKIEM:
A. brak reakcji na dźwięki,
B. brak rozwoju gaworzenia w 3. miesiącu życia,
C. brak odruchu uszno - powiekowego,
D. brak odwracania główki prze z niemowlę w kierunku mówiącej matki.

j2014
Zadanie 145.
Podczas karmienia piersią u noworodka mogą wystąpić problemy oddechowe, najczęściej jest to spowodowane:
A. nieprawidłowym ułożeniem noworodka do karmienia,
B. niedrożnością nosa,
C. niedojrzałością tkanki płucnej,
D. niewykształceniem się surfaktantu.

Zamieściłam parę pytań do ktorych mam wątpliwości może ktoś ? :)


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Specjalizacja psychitryczna wiosna 2017
PostWysłany: 11 Maj 2017 19:22 
Offline

Dołączenie: 18 Sty 2016 18:15
Posty: 104
[quote="Elunia 1972"]j2014
Zadanie180.
Najwyższym organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest:
A. Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych,
B. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
C. Krajowy zjazd Pielęgniarek i Położnych,
D. żadna z powyższych.

j2009

Zadanie 177.
Organem Samorządu Pielęgniarek i Położnych na szczeblu centralnym jest:
A. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
C. Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
D. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

J2011
Zadanie 146.
Wydatki na ochronę zdrowia pochodzą m.in. z następujących źródeł :
A. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ,gospodarstwa domowe,
B. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
C. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
D. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstw Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstw Finansów, gospodarstwa domowe,.

Zadanie 149.
Pomoc społeczna na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom w
m. in. z powodu:
A. ubóstwa, wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,
B. ubóstwa, bezdomności, długotrwałej choroby, klęski żywiołowej lub ekologicznej bez względu na stan zdrowia lub niepełnosprawności,
C. ubóstwa, bezdomności, długotrwałej choroby, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
D. ubóstwa, bezradności, zgłoszenia biedy przez sąsiadów, długotrwałej choroby trwającej maksymalnie do 6 miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

j2015

Zadanie 159.
Czynnością niezwykle ważną w badaniu fizykalnym niemowlęcia jest badanie słuchu. Pewnymi objawami świadczącymi o niedosłuchu wrodzonym u niemowlęcia są wszystkie z WYJĄTKIEM:
A. brak reakcji na dźwięki,
B. brak rozwoju gaworzenia w 3. miesiącu życia,
C. brak odruchu uszno - powiekowego,
D. brak odwracania główki prze z niemowlę w kierunku mówiącej matki.

j2014
Zadanie 145.
Podczas karmienia piersią u noworodka mogą wystąpić problemy oddechowe, najczęściej jest to spowodowane:
A. nieprawidłowym ułożeniem noworodka do karmienia,
B. niedrożnością nosa,
C. niedojrzałością tkanki płucnej,
D. niewykształceniem się surfaktantu.

Zamieściłam parę pytań do ktorych mam wątpliwości może ktoś ? :)


Góra
 Profil  
 
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 134 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 7 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
AZ_Efusion by Frost/ayasha © 2007 White Fusion Skins
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group